Tải bản đầy đủ

Tình huống về hợp đồng

Tình huống về hợp đồng (Bạn nào có khả năng
vào giúp mình với)
Ngày 10/03, A có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam gửi cho B có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc một đề
nghị mua 50 ti vi LCD với giá 50 triệu đồng/ chiếc. Trong đề nghị có nêu rõ thời hạn trả lời là 10 ngày kể
từ ngày B nhận được đề nghị. Ngày 20/03, đề nghị được gửi tới trụ sở của B, nhưng vì đây là ngày chủ
nhật, công ty B không có người làm việc nên đến 21/03, đề nghị của A mới được chuyển tới cho giám đốc
của B và ngày 22/03, B mới gửi trả lời cho A. Theo trả lời này, B đồng ý với đề nghị của A nhưng quy
định thêm điều khoản A phải tự chuyên chở, vận chuyển hàng. Ngày 25/03, A nhận được trả lời của B và
gọi điện thông báo chấp nhận điều kiện của B nhưng yêu cầu giảm giá hàng. B không đồng ý và đưa ra
một mức giá khác cho A. A không chấp nhận và đề nghị B một mức giá thấp hơn, thời hạn để B trả lời là
ngày 29/03, nếu B đồng ý thì giao hàng cho A. Đến 29/03, không thấy B trả lời nên A đã bán ký kết hợp
đồng trên với người khác. Tuy nhiên, đến ngày 30/03, A nhận được hàng của B chuyển tới. A không chấp
nhận lô hàng này và không tiến hành thanh toán cho B.
Hỏi:
a) Hợp đồng giữa A và B đã được hình thành chưa? Bên nào là bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng?
b) Việc B chuyển hàng cho A và A không thanh toán cho B là đúng hay sai? Vì sao?
c) Có vi phạm hợp đồng xảy ra hay không? Nếu có thì vi phạm đó có thể phải chịu những chế tài xử
phạt nào?
Cảm ơn cả nhà!
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×