Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN
PHÁP LUẬT KINH TẾ
ĐỀ 1:
Câu 1: Nhận định đúng sai và giải thích? ( 4 điểm )
1. Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân hoặc góp vốn để thành
lập doanh nghiệp.
2. Tất cả các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đều phải
có kiểm soát viên.
Câu 2: Bài tập ( 6 điểm )
Doanh nghiệp tư nhân An Phú có trụ sở tại quận 10, TPHCM. Ngày
25/05/2017, doanh nghiệp An Phú ký hợp đồng mua 5 chiếc xe ô tô của
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tâm Ý có trụ sở tại quận 5, TPHCM. Khi
thực hiện hợp đồng công ty Tâm Ý đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán vì
vậy doanh nghiệp An Phú quyết định khởi kiện buộc thực hiện hợp
đồng.
a/ Hỏi cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nói trên ?
b/ Gỉa sử: Ông Tuấn là người đại diện theo pháp luật cho công ty
An Phú đã làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty, cơ quan
nào có thẩm quyền giải quyết ?ĐỀ 2:
Câu 1: Nhận định đúng sai và giải thích? ( 4 điểm )
1. Trong công ty hợp danh, giám đốc có thể được thuê để điều hành
công chuyện hàng ngày của công ty.
2. Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp tư nhân bị phá sản đều bị
cấm thành lập quản lý doanh nghiệp.
Câu 2: Bài tập ( 6 điểm )
Tại một hợp đồng kinh tế được ký kết ngày 02/07/2008 giữa Công ty
TNHH C ( bên mua ) và Công ty TNHH D ( bên bán ) có thỏa thuận về
vấn đề phạt vi phạm 5% và bồi thường thiệt hại.
Đến ngày giao hàng, bên mua kiểm tra và phát hiện 200 sản phẩm trong
tổng số 1200 sản phẩm không đúng chủng loại thỏa thuận trong hợp
đồng. Bên mua lập biên bản vi phạm, bên bán đã ký vào biên bản thừa
nhận sự sai phạm. Bên mua trả lại số sản phẩm này và yêu cầu bên bán
chịu phạt 8% giá trị hợp đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại 50.000.000
đồng. Trong đó 40.000.000 đồng có hóa đơn chứng từ hợp lệ,
10.000.000 đồng có kèm theo bảng kê thiệt hại. Biết đơn giá 10.000.000
đồng/ sản phẩm.
a/ Cho biết các yếu tố phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
b/ Tính số tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.


ĐỀ 3:
Câu 1: Nhận định đúng sai và giải thích? ( 4 điểm )
1. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là thủ tục bắt buộc khi giả
quyết yêu cầu phá sản.
2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty Trác nhiệm Hữu hạn phải
sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của Công ty.
Câu 2: Bài tập ( 6 điểm )
Doanh nghiệp tư nhân A&A kinh doanh bất động sản, Vốn điều lệ của
doanh nghiệp này là 22.000.000.000 đồng.
Để có vốn kinh doanh, doanh nghiệp có vay của Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Á Châu ( ACB ) trụ sở tại quận E, thành phố F với số tiền
4.500.000.000 đồng có thế chấp ngôi nhà là trụ sở của doanh nghiệp tại
quận A, thành phố B với giả trị là 10.000.000.000 đồng. Trong quá trình
thực hiện đã phát sinh tranh chấp.
a/ Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ việc tranh chấp trên
( nếu biết rằng DNTN A&A là người khởi kiện ).
b/ Gỉa sử đến hạn thanh toán DNTN A&A không thanh toán được
khoản nợ này thì NHTMCP Á Châu phải làm gì để thu hồi khoản nợ


trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×