Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 46: Vần ÔN ƠN

Giáo án Tiếng việt 1
Bài 46 : Vần ôn – ơn
I) Mục tiêu:
- Học sinh đọc được : ôn, ơn, con chồn, cơn ca từ và câu ứng dụng..
- Viết được : ôn, ơn, con chồn, cơn ca.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
II) Chuẩn bò:
1. Giáo viên:
- Tranh vẽ trong sách giáo khoa, sách giáo khoa.
2. Học sinh:
- Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt.
III) Hoạt ñộng dạy và học:
Tiết 1
Hoạt động của Giáo viên
1. Ổn định:

Hoạt động của học sinh


Hát.


2. Bài cũ: Vần ân -ăn.
- Cho học sinh viết bảng con, 2 -3 học sinh
viết bảng lớp từ : bạn thân, khăn rằn .

2 – 3 học sinh viết bảng lớp, lớp
viết bảng con. Lớp nhận xét.


- Giáo viên nhận xét cho điểm.
- Cho 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.1 – 2 học sinh đọc.Học sinh nhắc lại tên bài.Vần ôn được tạo bởi ô và n.Học sinh ghép vần ôn .Học sinh đọc: ô – nờ – ôn .

- Nhận xét cho điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu : Hôm nay chúng ta học bài vần
ôn – ơn  ghi tựa.
b. Bài học:
 Dạy vần ôn:

Phân tích vần ôn .
Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

Vần ôn – ơn

Page 1


Giáo án Tiếng việt 1
Để được tiếng chồn ta ghép thêm âm và
dấu gì?


Ghép thêm âm ch trước vần ôn
dấu huyền trên ô.
Học sinh ghép tiếng chồn .Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

Học sinh đọc: chờ – ôn – chôn –
huyền - chồn .Chữa lỗi phát âm cho học sinh.Tranh vẽ gì?Con chồn . Học sinh đọc.Cho học sinh đọc: ôn – chồn – con chồn.Học sinh đọc xuôi, đọc ngược.Chữa lỗi phát âm cho học sinh.
Vần ơn được tạo bởi ơ và n. Dạy vần ơn : (quy trình tương tự ).


Phân tích vần ơn .

So sánh vần ơn với vần ôn .Học sinh ghép ơn - sơn và đọc.Học sinh đọc cá nhân, lớp.Học sinh theo dõi .Học sinh viết bảng con.Học sinh đọc.

Cho học sinh đọc: ơn – sơn – sơn ca .
 Hướng dẫn học sinh viết: ôn, ơn, con
chồn, sơn ca.Giống đều có âm n ở sau. Khác
vần ơn bắt đầu bằng ơ .

Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.Cho học sinh viết bảng con.Nhận xét cho học sinh đọc.
 Đọc các từ ứng dụng:

Học sinh đọc thầm rồi lên ghạch
chân tiếng ôn, khôn lớn, cơn, mơn
mởn.


Cho học sinh đọc thầm rồi lên ghạch chân
tiếng có vần vừa học.


ôn bài
Vần ôn – ơn

cơn mưa
Page 2


Giáo án Tiếng việt 1
khôn lớn

mơn mởnNhận xét, đọc mẫu, giải thích từ.Cho 2 – 3 học sinh đọc lại .Cho 2 – 3 học sinh đọc lại .

 Giáo viên nhận xét tiết học.
 Hát múa chuyển tiết 2.

Tiết 2
Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh

4. Luyện tập:
a.Luyện đọc:
- Cho học sinh đọc lại bài ở tiết 1 cá nhân,
lớp.Học sinh đọc cá nhân, lớp.Học sinh quan sát.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.
 Đọc câu ứng dụng:


Giáo viên đính tranh trong sách giáo khoa.Đàn cá đang bơi lội…Tranh vẽ gì ?Học sinh đọc cá nhân, lớp.Cho học sinh đọc cá nhân, lớp .Chữa lỗi phát âm cho học sinh.Ngắt hơi.Đọc câu ứng dụng tới dấu phẩy chú ý điều


2 – 3 học sinh đọc.

gì?


Giáo viên đọc mẫu.Cho 2 – 3 học sinh đọc.
b. Luyện viếtHướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.Theo dõi giúp đỡ học sinh.Chấm điểm – Nhận xét.
c. Luyên nói:

Vần ôn – ơn

Học sinh theo dõi và viết vào vở
tập viết.
Mai sao khôn lớn.Một bạn nhỏ và một chú bộ đội
Page 3


Giáo án Tiếng việt 1


Cho học sinh đọc tên bài luyện nói.Trong tranh vẽ gì?
→ Bạn nhỏ trong tranh mơ ước sau này lớn
lên sẽ trở thành chiến sĩ biên phòng.

 Mai sau lớn lên em thích làm gì ?

đang cưỡi ngựa.

 Mai sau lớn lên em sẽ làm bác
sĩ, công an, cô giáo…
 Học sinh trả lời.
 Làm ruộng, bác sĩ…

 Tại sao em lại thích nghề đó ?

 Có hoặc chưa.

 Bố mẹ em đang làm nghề gì ?

 Cố gắng học cho thật giỏi.

 Em có nói mơ ước của em cho ai nghe
chưa?
 Muốn được như vậy , điều trước tiên em
phải làm gì ?
5. Củng cố, dặn dò:


Giáo viên chỉ bảng.Tìm tiếng có vần vừa học trong SGK .

- Học sinh theo dõi đọc bài.
- Học sinh tìm và đọc lên.
- Học sinh đọc.

Giáo viên ghi bảng nhận xét cho học sinh
đọc.


Về nhà đọc lại bài, xem trước vần en – ên.
Bổ sung:

Vần ôn – ơn

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×