Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 47: Vần EN ÊN

Giáo án Tiếng việt 1
Bài 47 : Vần en – ên
I) Mục tiêu:
- Học sinh ñọc ñöợc : en, ên, lá sen, con nhện, từ và câu ứng dụng.
- Viết ñöợc : en, ên, lá sen, con nhện.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
II) Chuẩn bò:
1. Giáo viên:
- Tranh minh hoạ ở sách giáo khoa, lá sen, áo len.
2. Học sinh:
- Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt .
III) Hoạt ñộng dạy và học:
Tiết 1
Hoạt động của Giáo viên
1. Ổn định:

Hoạt động của học sinh


Hát.


2. Bài cũ: Vần ôn – ơn .
- Cho học sinh viết bảng con, 2 -3 học sinh
viết bảng lớp từ : khôn lớn, cơn mưa .

2 – 3 học sinh viết bảng lớp, lớp
viết bảng con. Lớp nhận xét.


- Giáo viên nhận xét cho điểm.
- Cho 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.1 – 2 học sinh đọc.Học sinh nhắc lại tên bài.Vần en được tạo bởi e và n .Học sinh ghép vần en .

- Nhận xét cho điểm .
3. Bài mới:
a. Giới thiệu : Hôm nay chúng ta học bài vần
en - ên  ghi tựa.
b. Bài học:
 Dạy vần en :


Phân tích vần en .

Vần en – ên

Page 1
Giáo án Tiếng việt 1Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.
Để được tiếng sen ta ghép thêm âm gì?Học sinh đọc: e – nờ – en .

-

Ghép thêm âm s trước vần en.

-

Học sinh ghép tiếng sen .Học sinh đọc: sờ – en - sen.Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.Chữa lỗi phát âm cho học sinh.Tranh vẽ gì?Lá sen . Học sinh đọc.Cho học sinh đọc: en – sen – lá sen.Học sinh đọc xuôi, đọc ngược.Chữa lỗi phát âm cho học sinh.
Vần ên được tạo bởi ê và n.

 Dạy vần ên : (quy trình tương tự ).


Phân tích vần ên .

So sánh vần ên với vần en .

Giống đều có âm n ở sau. Khác
vần ên bắt đầu bằng ê .
Học sinh ghép ên - nhện và đọc.Học sinh đọc cá nhân, lớp.Học sinh theo dõi .Học sinh viết bảng con.Học sinh đọc.

Cho học sinh đọc: ên – nhện – con nhện
 Hướng dẫn học sinh viết: en, ên, lá sen,
con nhện.

Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.Cho học sinh viết bảng con.Nhận xét cho học sinh đọc.
 Đọc các từ ứng dụng:

Học sinh đọc thầm rồi lên gạch
chân tiếng len, khen, tên, nền.


Cho học sinh đọc thầm rồi lên ghạch chân
tiếng có vần vừa học.


áo len
Vần en – ên

mũi tên
Page 2


Giáo án Tiếng việt 1
khen ngợi

nền nhàNhận xét, đọc mẫu, giải thích từ.Cho 2 – 3 học sinh đọc lại .Cho 2 – 3 học sinh đọc lại .

 Giáo viên nhận xét tiết học.
 Hát múa chuyển tiết 2.
Tiết 2
Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh

4. Luyện tập:
a.Luyện đọc:
- Cho học sinh đọc lại bài ở tiết 1 cá nhân,
lớp.Học sinh đọc cá nhân, lớp.Học sinh quan sát.

- Chữa lỗi phát âm cho nhọc sinh.
 Đọc câu ứng dụng:


Giáo viên đính tranh trong sách giáo khoa.Tranh vẽ gì ?

Dế Mèn ở trong bãi cỏ, Sên ở trên
tàu lá chuối…
Học sinh đọc cá nhân, lớp.Ngắt hơi.2 – 3 học sinh đọc.

Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng đọc câu ứng
dụng .
Chữa lỗi phát âm cho học sinh.Đọc câu ứng dụng tới dấu chấm chú ý điều

gì?


Giáo viên đọc mẫu.Cho 2 – 3 học sinh đọc.
b. Luyện viếtHướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.Theo dõi giúp đỡ học sinh.Chấm điểm – Nhận xét.
c. Luyên nói:

Vần en – ên

Học sinh theo dõi và viết vào vở
tập viết.
Bên phải, bên trái, bên trên, bên
Page 3


Giáo án Tiếng việt 1


Cho học sinh đọc tên bài luyện nói.

dưới.
Trong tranh vẽ gì?

Mèo, chó, quả bóng, bàn ghế.

Bên trên con chó là cái bàn và
con mèo.


Bên dưới con mèo là cái bàn và
con chó.
Bên trên con chó là gì?Bên dưới con mèo là gì?Bên phải con chó là gì?Bên trái con chó là gì?Bên phải em là bạn nào?

5. Củng cố, dặn dò:


Giáo viên chỉ bảng.Tìm tiếng có vần vừa học trong SGK .Bên phải con chó là cái ghế.Bên trái con chó là quả bóng.Học sinh trả lời.
- Học sinh theo dõi đọc bài.
- Học sinh tìm và đọc lên.
- Học sinh đọc.

Giáo viên ghi bảng nhận xét cho học sinh
đọc.


Về nhà đọc lại bài, xem trước vần in – un
Bổ sung

Vần en – ên

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×