Tải bản đầy đủ

D17 tìm điểm thỏa đk đối xứng muc do 2

Câu 49:

[2H3-6.17-2](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Cho điểm

thẳng

. Hình chiếu của

A.

.

B.

trên

và đường

có tọa độ là

.


C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
Gọi

là hình chiếu của

trên

Ta có

.
,

có VTCP

.


Câu 5:

.

[2H3-6.17-2]

(SGD Hà Nam - Năm 2018) Trong không gian

. Tìm tọa độ điểm điểm
A.

đối xứng với điểm


.

B.

qua mặt phẳng

.

, cho điểm
.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Hình chiếu của điểm

xuống mặt phẳng

nên tọa độ điểm
Câu 9.

[2H3-6.17-2]

. Khi đó

là trung điểm của

.
(SỞ GD-ĐT HẬU GIANG-2018-BTN) Trong không gian

. Gọi
A.là điểm đối xứng với điểm

.

B.

.

, cho điểm

qua trục hoành. Tìm tọa độ điểm
C.

.

D.

.
.

Lời giải
Chọn C
Câu 10: [2H3-6.17-2] (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - QB - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian với hệ tọa độ
phẳng

, cho điểm

. Điểm

đối xứng vớiA.

B.

C.

D.

Lời giải
Chọn C


đối xứng với

qua mặt phẳng

nên

.

qua mặtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×