Tải bản đầy đủ

D14 tìm giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau muc do 2

Câu 26. [2H3-6.14-2] (CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI) Trong không gian với hệ tọa độ
đường thẳng
,

tại

A.

,. Độ dài

.

. Đường thẳng

, cho hai

đi qua


cắt


B.

.

C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn B
,

.
;

.

cùng phương

.

.
Câu 24: [2H3-6.14-2] [TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH – 5/2018]
Trong không gian với hệ tọa độ
, cho đường thẳng
là giao tuyến của hai mặt phẳngvà đường thẳng

nhau. Tìm tọa độ giao điểm


A.

.

B.

của hai đường thẳng
.C.

có phương trình

cắt

.
.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Do đường thẳng
phẳng

nên giao điểm của

hoặc của

và mặt phẳng

cũng là giao điểm của

và mặt

.

Ta tìm

.

Vậy tọa độ giao điểm
Câu 8184:của hai đường thẳng

.

[2H3-6.14-2] [THPT chuyên Nguyễn trãi lần 2-2017] Giao điểm của hai đường thẳng


A.

.

có tọa độ là:
B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn C
Xét hệ phương trình

.

.


Khi đó tọa độ giao điểm là

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×