Tải bản đầy đủ

D17 PT hình chiếu vuông góc của d lên (p) muc do 3

Câu 50: [2H3-5.17-3]

hệ toạ độ

(THPT Hồng Bàng - Hải Phòng - Lần 1 - 2018 - BTN) Trong không gian với

, cho đường thẳng

chiếu vuông góc của
A.

. Viết phương trình đường thẳng

lên mặt phẳng

.

là hình

.


B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Măt phẳng
Gọi

có phương trình

là giao điểm của

và mặt phẳng

suy ra

.

Chọn
Gọi

là hình chiếu của

lên

Hình chiếu vuông góc của

suy ra

lên mặt phẳng


là đường thẳng

có phương trình:

đi qua

nhận

.

----------HẾT----------

Câu 14:
[2H3-5.17-3] (THPT Chuyên TĐN - TPHCM - HKII - 2017 - 2018 BTN) Viết phương trình đường thẳng
là hình chiếu của đường thẳng
trên mặt phẳng
A.

.

B.

.
.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có:

Hình chiếu

của

lên mặt phẳng

là:


Cho
Câu 362:

, ta được

.

[2H3-5.17-3] Trong không gian với hệ tọa độ
và mặt thẳng
Phương trình tham số của

A.

C.

.

Lời giải
Chọn C
Cách 1:
Gọi

đi qua điểm
Gọi

là hình chiếu của

lên

có vectơ pháp tuyến
đi qua

đi qua

và có vectơ chỉ phương

và có vectơ chỉ phương

Vậy phương trình tham số củaCách 2:
 Gọi

qua
đi qua điểm

là hình chiếu củaB.

.

. Gọi

cho đường thẳng

và vuông góc với
và có vectơ chỉ phương

.

D.

.

lên


có vectơ pháp tuyến
quacó vectơ pháp tuyến

là giao tuyến của
Tìm một điểm thuộc


, bằng cách cho

Ta có hệ
đi qua điểm

và có vectơ chỉ phương

Vậy phương trình tham số của

Câu 363:.

[2H3-5.17-3] Trong không gian với hệ tọa độ

Hình chiếu song song của

lên mặt phẳng

cho đường thẳng

.

theo phươngphương trình là
A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Giao điểm của d và mặt phẳng
Trên

là:

.

chọn M bất kỳ không trùng với

chiếu song song của M lên mặt phẳng

theo phương

+/ Lập phương trình d’ đi qua M và song song hoặc trùng với
+/ Điểm A chính là giao điểm của d’ và
+/ Ta tìm được

; ví dụ:

. Gọi A là hình
.
.


Hình chiếu song song của

lên mặt phẳng

là đường thẳng đi qua

Vậy phương trình là

Câu 7906:

theo phương.

.

[2H3-5.17-3] [THPT Chuyên Thái Nguyên - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ

cho đường thẳng

và mặt phẳng

thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng
A.

.

B.

.

. Viết phương trình đường

lên mặt phẳng
C.

.

.

D.

.

Lời giải
Chọn B
Ta có phương trình tham số của đường thẳng
chỉ phương

đi qua điểm

.

Vì điểm

nên

.

Gọi điểm.

Gọi đường thẳng

và có véctơ

đi qua

pháp tuyến của mặt phẳng
Phương trình đường thẳng
Khi đó

và vuông góc với mặt phẳng

suy ra đường thẳng

làm véctơ chỉ phương


.

.
.

.

Hình chiếu của đường thẳng
Véctơ chỉ phương

lên mặt phẳng

là đường thẳng
.

.

nhận véctơ


Phương trình đường thẳng
Câu 7907:.

[2H3-5.17-3] [Cụm 4 HCM - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
và đường thẳng
đối xứng với đường thẳng

A.

. Tìm phương trình đường thẳng

qua mặt phẳng

.

C.

cho mặt phẳng

.
B.

.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Gọi
điểm

. Gọi

là điểm đối xứng của

qua mặt phẳng

.

Ta có:

Giải hệ, ta có:

.

. Do đó:

.là trungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×