Tải bản đầy đủ

D10 khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng muc do 4

Câu 391:

[2H3-6.10-4] Trong không gian với hệ tọa độ


khoảng cách từ các điểm
đây?
A.

B.

.

. Kí hiệu
đến

, cho bốn điểm

là đường thẳng đi qua

lớn nhất. Hỏi đường thẳng

C.

.

sao cho tổng

đi qua điểm nào dưới
D.

.

.

Lời giải
Chọn B

Ta có phương trình mặt phẳng qua A,B,C là:
Dễ thấy

.Gọi

.

lần lượt là hình chiếu vuông góc của

Suy ra

.

. Dấu bằng xảy ra khi
. Hay tổng khoảng cách từ các điểm

thẳng qua

trên

và vuông góc với mặt phẳng

đến


lớn nhất khi

.

là đườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×