Tải bản đầy đủ

D09 khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng muc do 4

Câu 14: [2H3-6.9-4] (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội - 2017 - 2018 - BTN) [2H3-4] Trong
không gian với hệ trục tọa độ

cho ba mặt phẳng:

,
,

,

A.

. Một đường thẳng

lần lượt tại

.

B.

,


,

,

thay đổi cắt ba mặt phẳng

. Tìm giá trị nhỏ nhất của

.

C.
Lời giải

.

.

D.

.

Chọn C

Ta có
Gọi

và ba mặt phẳng
,

,

,

lần lượt là hình chiếu vuông góc của

đôi một song song với nhau.
trên các mặt phẳng
.


.
Do

nên đặt

.

Ta có

;

.

Nên:

.

Do đó

khi

.

,

, ta có:


Câu 34: [2H3-6.9-4] [BIÊN HÒA – HÀ NAM] [2017] Trong không gian với hệ tọa độ
với
sao cho
ngoại tiếp tứ diện
tới mặt phẳng
A.

dương. Biết

. Biết rằng khi
thuộc mặt phẳng

, cho

di động trên các tia

thay đổi thì quỹ tích tâm hình cầu

cố định. Tính khoảng cách từ

.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Gọi

là mặt phẳng trung trực của đoạn
đi qua điểm

và có VTPT

.
Gọi

là mặt phẳng trung trực của đoạn
đi qua điểm

và có VTPT

.
Gọi

là mặt phẳng trung trực của đoạn
đi qua điểm

và có VTPT

.
Gọi

là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

Mà theo giả thiết,
Vậy,

.
.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×