Tải bản đầy đủ

D15 PT giao tuyến của 2 mặt phẳng muc do 2

Câu 23. [2H3-5.15-2] (THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2017 - 2018 - BTN) Trong
không gian với hệ trục tọa độ

, gọi

là mặt phẳng chứa đường thẳng

và vuông góc với mặt phẳng
của hai mặt phẳng

,

A.

có phương trình

.

C.

. Khi đó giao tuyến


.

B.

.

D.

.

Lời giải
Chọn C
đi qua

và có.

.
.

Phương trình
Gọi

.

là giao tuyến của hai mặt phẳng

,

. Ta có:

.
Phương trình
Câu 28.

.[2H3-5.15-2] Trong không gian

cho hai mặt phẳng. Phương trình chính tắc đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng


là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 5: [2H3-5.15-2] (THPT Chuyên TĐN - TPHCM - HKII - 2017 - 2018 - BTN)
Viết phương trình đường thẳng
là giao tuyến của hai mặt phẳng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

Lời giải
Chọn D
có vectơ pháp tuyến là:
có vectơ pháp tuyến là:

.
.

.


Khi đó:

.

Vì đường thẳng

là giao tuyến của hai mặt phẳngnên vectơ chỉ phương của đường thẳng
phương với

. Do đó chọn

Tọa độ
Cho

Phương trình đường thẳng
là:
.

cùng

.

thỏa hệ phương trình:
ta được:.
.

đi qua điểm

và có vectơ chỉ phươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×