Tải bản đầy đủ

D05 PTĐT qua 1 điểm, VTCP tìm bằng t c h (cho đt+mp) muc do 1

Câu 3:

[2H3-5.5-1] (Sở GD Cần Thơ-Đề 302-2018) Trong không gian
điểm

và vuông góc với mặt phẳng

, đường thẳng đi qua

có phương trình là

A.

.

B.

.

C.


.

D.

.

Lời giải
Chọn D
Đường thẳng đi qua điểm
một vectơ chỉ phương

và vuông góc với mặt phẳng
có phương trình là:

nên cóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×