Tải bản đầy đủ

D04 PTĐT qua 1 điểm, VTCP tìm bằng t c h (cho 2 đt) muc do 2

Câu 23: [2H3-5.4-2] [TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG- NAM ĐỊNH – 5/2018]

Trong không gian với hệ tọa độ

, cho hai đường thẳng

và đường thẳng

. Viết phương trình đường thẳng đi qua

, đồng thời vuông góc

với cả hai đường thẳng.

A.

.


B.

.

C.

.

D.

.

Lời giải
Chọn A
Ta có

. Gọi

là đường thẳng qua

Suy ra
Câu 7888:

và vuông góc với

. Vậy phương trình

,

.
.

[2H3-5.4-2] [BTN 170 – 2017] Trong không gian với hệ tọa độ
. Tìm tất cả các điểm cách đều ba điểm

, cho ba điểm
.

A. Tập hợp tất cả các điểm cách đều ba điểmlà đường thẳng

.

B. Tập hợp tất cả các điểm cách đều ba điểm

là đường thẳng

.

C. Tập hợp tất cả các điểm cách đều ba điểm

là đường thẳng

.

D. Tập hợp tất cả các điểm cách đều ba điểm

là đường thẳng

.

Lời giải
Chọn D
.
Khi đó

suy ra tam giác

vuông tại

, suy ra tất cả các điểm cách đều ba điểm

nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
điểm cạnh

tại

). VTCP của đường thẳng

Suy ra phương trình của đường thẳng là

(với
.

.

là trungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×