Tải bản đầy đủ

D10 PTMP chứa 1 đường thẳng, thỏa đk với mặt phẳng muc do 3

Câu 755.

[2H3-4.10-3] (SGD – HÀ TĨNH ) Trong không gian với hệ trục
:

và mặt phẳng

và vuông góc với mặt phẳng
A.

.

, cho đường thẳng

. Mặt phẳng

chứa đường thẳng

có phương trình là

B.


.
C.
Lời giải

.

D.

.

Chọn C
VTCP của
Mặt phẳng

Câu 761., VTPT của.

nhận VTPT là

đi qua điểm

nên có phương trình tổng quát là:

[2H3-4.10-3] (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG ) Trong không gian với hệ trục tọa độ

cho ba mặt phẳng

Viết

phương trình mặt phẳng

qua giao tuyến của hai mặt phẳng

, đồng thời vuông

góc với mặt phẳng
A.

.

C.

B.
.

.

D.
Lời giải

.

Chọn C
Ta có

Cặp véctơ chỉ phương củalà véctơ pháp tuyến của
của
thuộc giao tuyến

( tọa độ điểm A là nghiệm hệ phương trình tương giao giữa 2 mặt phẳng

)

Vậy PTTQ

, Điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×