Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Tập đọc Nói dối hại thân

Giáo án Tiếng việt 1
Bài : Nói dối hại thân
I- Mục tiêu:
- HS đọc trơn cả bài. Đọc đúngcác từ ngữ: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hoảng
hốt. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu được lời khuyên của câu chuyện: Không nên nói dối làm mất lòng tin của
ngời khác, sẽ có lúc hại tới bản thân.Trả lời câu hỏi 1,2sgk.
*Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài:
1. Xác định giá trị: Nói dối làm mất lòng tin của người khác, sẽ có lúc hại bản
thân.
2. Phản hồi/ lắng nghe tích cực/ hợp tác: Về cách đọc bài, trả lời câu hỏi tìm hiểu
nội dung bài của bạn.
3. Tư duy phê phán: Chú bé chăn cừu đã không xác định được vai trò quan trọng
của lòng tin nên đã chọn một trò đùa hết sức nguy hại,là nói dối mọi người nhiều
lần, làm mất lòng tin của họ với cậu. Đến khi sự việc xảy ra thật thì không ai đến
giúp vì họ không còn tin lời kêu cứu của chú nữa.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh họa bài đọc SGK.
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1

1. ổn định tổ chức:

Hát

2. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc thuộc lòng bài : đi học

- 2 em đọc

3. Dạy bài mới:
* Giới thiệu bài - ghi bảng:
* Hướng dẫn luyện đọc:
a. GV đọc mẫu.

- HS theo dõi.

- Cho HS đọc

- 1 HS đọc - lớp đọc thầm

b. Luyện đọc tiếng, từ ngữ.
TaiLieu.VN

Page 1


- Nêu tiếng từ khó đọc trong bài ?

- HS nêu

- GV viết bảng lần lợt:
Bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt - Đọc CN + phân tích
hoảng
c. Luyện đọc câu.

- HS nêu

- Bài có mấy câu?

- HS luyện đọc từng câu, đọc CN.- Cho HS đọc

- Đọc tiếp sức.
- HS luyện đọc đoạn 1

d. Luyện đọc đoạn - toàn bài

- Đọc đoạn 2
- HS Thi đọc
- Đọc đồng thanh một lần

bài

- Thịt

đ. Ôn vần it, uyt:

- HS đọc + Phân tích tiếng thịt

(a) Tìm tiếng trong có vần it ?

- HS nêu:

Cho HS đọc.

mít, bịt, nín,…
quýt, huýt, buýt….

(b) Tìm tiếng ngoài bài có vần it - uyt
4. Củng cố - dặn dò:

- HS đọc. HS nói câu mẫu.

Điền miệng và đọc các câu ghi dưới tranh.

Mít chín thơm nức

- GV ghi bảng

Xe buýt đầy khách

- Cho HS đọc
Tiết 2
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bài SGK
- GV nhận xét, cho điểm.
3. Dạy bài mới:
* Tìm hiểu bài đọc và luyện nói:
TaiLieu.VN

Page 2


* Tìm hiểu bài:
Cho HS đọc đoạn 1:
- Chú bé chăn Cừu giả vờ kêu cứu ai đã
chạy tới giúp?
HS đọc đoạn 2
- Khi sói đến thật, chú bé kêu cứ có ai đến
không?
- Sự việc kết thúc thế nào?
- Câu chuyện khuyên ta điều gì?
b, Luyện nói:
Đề tài: Nói lời khuyên chú bé chăn cừu
- GV nhận xét sửa cách nói cho HS
4. Củng cố - dặn dò:
- Đọc lại bài ?
- Về đọc lại bài. Chuẩn bị bài sau.

- 2 HS đọc đoạn 1
- Các bác nông dân làm việc cạnh đó
chạy tới giúp chú bé đánh sói. Họ
chẳng thấy sói đâu
- 2 HS đọc đoạn 2:
- Khi sói đến thật chú kêu cứu không
ai đến cứu giúp chú vì họ tưởng là cậu
nói dối.
- Bầy cừu của chú bé bị sói ăn thịt hết.
- Câu chuyện khuyên ta không được
nói dối. Nói dối có ngày hại đến thân
- HS đóng vai các bạn trong tranh

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×