Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y

Giáo án Tiếng việt 1
TẬP VIẾT
TÔ CHỮ HOA X, Y
I. Mục đích, yêu cầu
HS tô được chữ hoa X, y
Tập viết chữ thường, cỡ vừa, đúng mẫu, đều nét, các vần inh, uynh, các từ ngữ:
Bình minh, phụ huynh.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy và học

A. Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn tô chữ hoa
Giới thiệu chữ hoa X,Y
Nhận xét về cấu tạo quy trình

Gồm 2 nét cong lượn phải và cong lượn
trái nối với nhau bằng một nét xiên.
HS viết bảng con


GV viết mẫu – hướng dẫn quy trình
3. Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng

Đọc các vần, từ ngữ ứng dụng sẽ viết.

Hướng dẫn viết mẫu minh họa
Cách đưa bút, các nét tròn, cách nối các
chữ.

HS viết bảng con

GV nhận xét, sửa
4. Hướng dẫn viết vào vở

HS viết vào vở

Nhắc nhở tư thế ngồi viết, cách cầm bút
5. Củng cố, dặn dò
TaiLieu.VN

Page 1


TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×