Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Tập viết Tô chữ X,Y

Giáo án Tiếng việt 1
Tập viết
Bài : Tô chữ hoa X, Y
I- Mục tiêu:
- HS tập tô chữ hoa X. Y.
- Tập viết chữ thường, cỡ vừa, đúng mẫu chữ, đều nét các vần inh, uynh, các TN,
bình minh, phụ huynh,tia chớp,đêm khuya kiểu chữ viết thường, theo vở
TV1,T2(mỗi từ ngữ viết ít nhất 1 lần) HS khá,giỏi viết đều nét, đúng khoảng cách
viết đủ số dòng số chữ theo mẫu vở TV1,T 2.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung của bài.
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học:
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:

Hát

- KT và chấm 3, 4 bài viết ở nhà
- GV nhận xét sau KT


- HS KT chéo

3. Dạy bài mới:
a- Giới thiệu bài (trực tiếp)
b-Hướng dẫn tô chữ hoa và viết vần, từ ứng
dụng.
+ Treo bảng phụ các chữ x,y

- HS quan sát và nhận xét về cỡ
chữ, số nét, khoảng cách, độ cao

- GV nêu quy trình và viết mẫu

- HS theo dõi quy trình viết

- GV theo dõi, chỉnh sửa

- HS tô chữ trên không sau đó
tập viết trên bảng con

+ Treo mẫu chữ: vần, từ ứng dụng

lên bảng : inh, uynh, bình minh, phụ huynh, tia
chớp, đêm khuya.
- 2 HS đọc phần ứng dụng,
TaiLieu.VN

Page 1


quan sát, nhận xét về cỡ chữ,
khoảng cách, nối nét.

- GV hướng dẫn và viết mẫu

- HS luyện viết trên bảng con

- GV theo dõi và chỉnh sửa
c - Hướng dẫn HS viết vào vở:
- GV KT tư thế ngồi, cách cầm bút, giao việc


- GV theo dõi và giúp HS yếu

- HS luyện viết trong vở theo
hướng dẫn

+ GV chấm 10 bài tại lớp
- Nêu và chữa lỗi sai phổ biến

- HS chữa lỗi sai trong vở

4. Củng cố - dặn dò:
- Trò chơi: Thi viết đúng, nhanh

- HS chơi thi giữa các nhóm

- Nhận xét chung giờ học
: Luyện viết phần bài ở nhà

TaiLieu.VN

- HS nghe và ghi nhớ

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×