Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Đi học

Giáo án Tiếng việt 1
CHÍNH TẢ Đi học
A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Học sinh chép chính xác, trình bày đúng bài Đi học.
- Biết điền đúng chữ ng hay ngh; vần ăn - ăng vào chỗ thích hợp.
- Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều, đẹp.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt.
2- Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
I- ổn định tổ chức: (1')
II- Kiểm tra bài cũ (4')
- Kiểm tra bài viết ở nhà của H. Sinh
- GV: Nhận xét.
III- Bài mới (29')
1- Giới thiệu bài:
- Chúng ta học chép bài Đi học.
- GV ghi tên bài học.

2- Hướng dẫn học sinh chép chính tả. Học sinh lắng nghe.
- Treo bảng phụ
- Gọi học sinh đọc bài.
? Nêu các chữ viết khó.

Bước, trường, rừng , giữa, hay

- GV đọc tiếng khó.
- Nhận xét, sửa sai.

- Chép bài.

- Cho học sinh chép bài vào vở.

- Soát bài

- GV đọc lại bài.

- Nộp bài.

- Thu một số bài chấm.
3- Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
TaiLieu.VN

Page 1


Bài tập 1:

Điền vần ăn - ăng

- Nêu yêu cầu bài tập.

Học sinh đọc và điền lên bảng

- Yêu cầu học sinh làm bài.
- Nhận xét.

Bé ngắm tr……….
Mẹ mang ch…. ra phơi n…..Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu học sinh làm bài.
- Nhận xét.

Điền ng hay ngh
….ỗng đi trong ….õ.
…é …..e bò mẹ gọi

IV. Củng cố, dặn dò (5')
- Nhận xét bài viết.

Về chép lại bài nhiều lần.

- GV nhận xét giờ học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×