Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 10: Chính tả Cây bàng

Giáo án Tiếng việt 1
CHÍNH TẢ Cây bàng
A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Học sinh chép chính xác, trình bày đúng bài Cây bàng
- Biết điền đúng chữ g hay gh; vần oang - oac vào chỗ thích hợp.
- Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều, đẹp
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt.
2- Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
I- ổn định tổ chức: (1')
II- Kiểm tra bài cũ (4')
- Kiểm tra bài viết ở nhà của H. Sinh
- GV: Nhận xét.
III- Bài mới (29')
1- Giới thiệu bài:
- Chúng ta học chép bài Cây bàng.
- GV ghi tên bài học.

2- Hướng dẫn học sinh chép chính tả. Học sinh lắng nghe.
- Treo bảng phụ
- Gọi học sinh đọc bài.
? Nêu các chữ viết khó.

Chi chít, khẳng khiu, trụi lá

- GV đọc tiếng khó.
- Nhận xét, sửa sai.

- Chép bài.

- Cho học sinh chép bài vào vở.

- Soát bài

- GV đọc lại bài.

- Nộp bài.

- Thu một số bài chấm.
3- Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
TaiLieu.VN

Page 1


Bài tập 1:

Điền vần oang - oac

- Nêu yêu cầu bài tập.

Học sinh đọc và điền lên bảng

- Yêu cầu học sinh làm bài.

Cửa sổ mở t……….

- Nhận xét.Bố mặc áo kh…….

Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu học sinh làm bài.
- Nhận xét.

Điền n hay l
….õ trống
Chơi đàn …..i ta

IV. Củng cố, dặn dò (5')
- Nhận xét bài viết.

Về chép lại bài nhiều lần.

- GV nhận xét giờ học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×