Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 11: Chính tả Chia quà

Giáo án Tiếng việt 1
CHÍNH TẢ Chia quà
A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Học sinh chép chính xác, trình bày đúng bài Chia quà.
- Biết điền đúng chữ s hay x ; v hay d vào chỗ thích hợp.
- Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều, đẹp.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt.
2- Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
I- ổn định tổ chức: (1')
II- Kiểm tra bài cũ (4')
- Kiểm tra bài viết ở nhà của H. Sinh
- GV: Nhận xét.
III- Bài mới (29')
1- Giới thiệu bài:
- Chúng ta học chép bài Chia quà


Học sinh lắng nghe.

- GV ghi tên bài học.
2- Hướng dẫn học sinh chép chính tả.
- Treo bảng phụ
- Gọi học sinh đọc bài.
? Nêu các chữ viết khó.
- GV đọc tiếng khó.

- Chép bài.

- Nhận xét, sửa sai.

- Soát bài

TaiLieu.VN

Page 1


- Cho học sinh chép bài vào vở.

- Nộp bài.

- GV đọc lại bài.
- Thu một số bài chấm.
3- Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài tập 1:

Điền s hay x:

- Nêu yêu cầu bài tập.

Học sinh đọc và điền lên bảng

- Yêu cầu học sinh làm bài.

….áo tập nói

- Nhận xét.Bé …ách túi

Bài tập 2:
- Nêu yêu cầu bài tập.

Điền v hay d:

- Yêu cầu học sinh làm bài.

Hoa cúc …..àng

- Nhận xét.

Bé …….ang tay.

IV. Củng cố, dặn dò (5')
- Nhận xét bài viết.

Về chép lại bài nhiều lần.

- GV nhận xét giờ học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×