Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 8: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

Giáo án Tiếng việt 1
Kể chuyện:

DÊ CON NGHE LỜI MẸ

Các hoạt động
I/Bài cũ : (5’)

Hoạt động cụ thể
Hoạt động cá nhân

MT : Kiểm tra mức độ HS kể Gọi 1 HS kể chuyện “Sói và Sóc”
chuyện “Sói và Sóc”. Nói được ý (?) Sói và Sóc, ai là người thông minh.
nghĩa câu chuyện.
Hãy nêu một vài việc chứng tỏ sự thông
PP: Thực hành, hỏi đáp.
minh đó ?
*Nhận xét, đánh giá, chuyển tiếp vào bài
mới.
Hoạt động 1:Giới thiệu bài (2’)


Hoạt động cả lớp

MT : HS biết tên câu chuyện sẽ GV : Có 1 con Sói gian ác muốn ăn thịt
học.
đàn dê. Liệu Dê con có thoát nạn được
không ? Các em hãy nghe cô kể câu
PP : Thuyết trình
chuyện “Dê con nghe lời mẹ”nhé.
Hoạt động 2:GV kể chuyện (8’) Hoạt động cả lớp
MT: + HS nắm nội dung câu + GV kể lần 1: Giọng kể diễn cảm, thay
chuyện, ghi nhớ được nội dung. đổi giọng để phân biệt lời hát của Dê mẹ,
lời hát của Sói. Dừng lại hơi lâu ở chi tiết:
PP: Kể chuyện
Bầy Dê lắng nghe tiếng Sói hát để tạo sự
ĐD: + Các tranh minh hoạ câu hồi hộp.
chuyện: Dê con nghe lời mẹ.
+ GV kể lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ để
+ GV thuộc nội dung câu chuyện HS nhớ được các chi tiết.
Hoạt động 3: (9 - 10’)
HS tập kể từng đoạn của câu
chuyện theo tranh

Hoạt động nhóm .
a/GV đính phiếu câu hỏi gợi ý dưới tranh
1.

MT : HS biết dựa vào tranh Giao việc: Các nhóm đọc các câu hỏi gợi ý
minh hoạ và các câu hỏi gợi ý để rồi thảo luận nội dung của tranh.
kể từng đoạn câu chuyện.
Phiếu học tập cho tranh 1
ĐD: + Các tranh minh hoạ câu
(?) Trước khi đi Dê mẹ dặn con thế nào ?
chuyện: Dê con nghe lời mẹ
+ Phiếu học tập ghi các câu hỏi (?) Dê mẹ hát bài hát như thế nào ?
gợi ý của mỗi tranh.
TaiLieu.VN

(?) Dê mẹ dặn con như vậy và chuyện gì xảy ra sau đó ?
Page 1PP : Thảo luận nhóm, luyện tập.

+ Các nhóm thảo luận, GV theo dõi, gợi ý
thêm.
+ Đại diện các nhóm kể. Lớp nhận xét. GV
đánh giá.
b/ Thực hiện tương tự với tranh 2,3,4.

Hoạt động 4: HS kể toàn bộ Hoạt động nhóm .
câu chuyện (9 - 10’)
Giao việc : Kể lại toàn bộ câu chuyện theo
MT : HS biết phân vai kể lại hình thức phân vai. (Chọn: mặt nạ hoặc
toàn bộ nội dung câu chuyện.
rối dây hoặc rối que).
ĐD: Mặt nạ Dê mẹ, Dê con, Sói
PP: Thực hành, kể chuyện

+ HS xung phong nhận các vai diễn : 1 em
dẫn chuyện, 1 em vai Dê mẹ, 1 em vai Sói,
còn lại là Dê con.
+ Các nhóm lần lượt biểu diễn. Nhóm khác
nhận xét.
GV đánh giá, tuyên dương.

HĐ5 : Ý nghĩa câu chuyện (3’)

Hoạt động cả lớp

MT : HS biết Dê con biết nghe ( ?) Vì sao Sói lại tiu nghỉu, cúp đuôi bỏ
lời mẹ nên không mắc mưu Sói. đi ?
Sói bị thất bại. Chúng ta phải ( ?) Câu chuyện khuyên ta điều gì ?
biết nghe lời người lớn.
Liên hệ :
PP: Hỏi đáp, động não.
+ HS nghe lời cô thầy, cha mẹ, anh chị em
thì (…..)
+ HS không nghe lời cô thầy, cha mẹ, anh
chị em thì (..)
HĐ6 : Tổng kết - dặn dò

Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Về kể lại câu chuyện . Luôn vâng lời
người lớn.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×