Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 8: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

Giáo án Tiếng việt 1
Môn : Kể chuyện
Bài : DÊ CON NGHE LỜI MẸ
A.Mục tiêu :
-HS nghe gv kể,nhớ và kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh và gợi
ý dưới mỗi tranh.Sau đó kể lại được toàn bộ câu chuyện.Bước đầu biết đổi giọng
để phân biệt lời của Sói, dê con, dê mẹ và người dẫn chuyện.
-Hiểu được ý nghĩa : Nhờ nghe lời mẹ mà dê con đã thoát được nguy hiểm.
* Các kỹ năng cơ bản được giáo dục:
- Lắng nghe tích cực.
- Xác định giá trị.
- Ra quyết định.
- Tư duy phê phán.
* Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.
- Động não, tưởng tượng.
- Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực,
đóng vai.
B.Đồ dùng dạy học : sgk.
C.Các hoạt động dạy học :
1.Ổn định : hát vui.
2.Ktbc :

-Tiết trước học bài gì? Sói và Sóc

-. HS trả lời

-Cho hs tập kể lại từng đoạn của câu chuyện.

-CN.

Nhận xét.
3.Bài mới :
a/GTB : Dê con nghe lời mẹ.

-HS nhắc lại.

b/Gv kể chuyện :
-GV kể 2 lần :

-HS nghe gv kể chuyện.

+Lần 1 : Cho hs nhớ nội dung câu chuyện.
TaiLieu.VN

Page 1


+Lần 2 : GV kể chậm + tranh minh hoạ.
-Gv kể diễn cảm,phân biệt giọng của Sói, dê con, dê
mẹ và người dẫn chuyện.
c/HD hs kể từng đoạn theo tranh :
-Đoạn 1 : Cho hs xem tranh 1 và 2 rồi trả lời :
+Trước khi đi, dê mẹ dặn con thế nào?

-HS xem tranh và trả lời
câu hỏi.

+Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
+Sói đang làm gì?
.Cho hs thi kể đoạn 1.

-CN kể..HD nhận xét : Bạn có nhớ nôi dung truyện không?
Bạn kể có diễn cảm không?

-Nhận xét.

-Đoạn 2 : Cho hs xem tranh 3 và 4 rồi trả lời :
+Vì sao Sói lại tiu nghỉu bỏ đi?
+Dê mẹ khen các con thế nào?
.Cho hs thi kể đoạn 2.

-CN.

.Nhận xét.
d/Tập kể phân vai :
-Trong truyện có những nhân vật nào? Sói, dê mẹ,
dê con, người dẫn chuyện.
-Cho hs tự chọn vai và tập kể chuyện phân vai theo
nhóm.

-… HS trả lời
-HS tập kể theo nhóm.

-Cho các nhóm thực hành kể trước lớp.
Nhận xét.
đ/Ý nghĩa câu chuyện :
-GV hỏi : Qua câu chuyện này giúp các em biết
được điều gì?

-HS trả lời.
-HS nghe.

*Phải vâng lời cha mẹ.
4.Củng cố :
-Hôm nay các em được nghe truyện gì? Dê con
nghe lời mẹ.
TaiLieu.VN

Page 2


-Qua câu chuyện này giáo dục chúng ta điều gì?

-

5.Dặn dò : tập kể lại câu chuyện.

-HS trả lời.

-Nhận xét tiết học.

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×