Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 chủ điểm 8: Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

Giáo án Tiếng việt 1
KỂ CHUYỆN

Dê con nghe lời mẹ

A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Học sinh nghe giáo viên kể chuyện, nhớ và kể lại từng đoạn câu chuyện theo
tranh minh hoạ. Sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện. Biết đổi giọng khi đọc lời hát
của Dê mẹ, của Sói.
- Hiểu ý nghĩa chuyện: Dê con đã biết nghe lời mẹ nên đã không mắc mưu Sói. Sói
bị thất bại, tiu nghỉu bỏ đi. Câu chuyện khuyên ta phải biết nghe lời người lớn.
B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt.
2- Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt.

C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Tiết 1:
I- ổn định tổ chức: (1')
II- Kiểm tra bài cũ (4')

? Nêu ý nghĩa của chuyện Sói và Sóc
- GV: Nhận xét, ghi điểm
III- Bài mới (29')
1- Giới thiệu bài:
- Hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe
chuyện Dê con nghe lời mẹ.
- GV ghi tên bài học.

Học sinh lắng nghe.

2- Giáo viên kể chuyện.
- Giáo viên kể chuyện lần 1
- Giáo viên kể chuyện lần 2 kết hợp Nghe
tranh minh hoạ.
3- Hướng dẫn học sinh kể chuyện.
- Cho học sinh thảo luận nhóm
? Tranh 1 vẽ cảnh gì.
TaiLieu.VN

Quan sát thảo luận và kể lại theo từng
đoạn chuyện.
Page 1


? Trước khi đi dê mẹ dặn dê con ntn.

- Dê mẹ dặn de con "Mẹ đi vắng các
con phải đóng chặt cửa, ai lạ gọi các
con không được mở cửa, khi mẹ về mẹ
hát mới được mở cửa".

? Tranh 2 vẽ cảnh gì.

- Sói đứng trước cửa vừa gõ cửa vừa
giả giọng tiếng hát của mẹ …

? Sói đang làm gì ở trước cửa.
Tranh 3 vẽ cảnh gì.
? Vì sao sói lại tiu nghỉu bỏ đi.
? Tranh 4 vẽ cảnh gì.


? Dê mẹ khen các con ntn.
- Gọi học sinh kể theo từng đoạn.
- GV nhận xét, tuyên dương.

- Đợi mãi chẳng làm gì được Sói đành
cúp đuôi biến lủi mất.
- Các con thất ngoan và biết nghe lời
mẹ.
Học sinh kể từng đoạn

- Gọi các nhóm kể chuyện theo tranh.
4- Hướng dẫn phân vai kể chuyện.
- Cho học sinh thảo luận nhóm
- Gọi nhóm thi kể chuyện thao tranh
vẽ.
- GV nhận xét, tuyên dương
5- ý nghĩa câu chuyện.

Thảo luận nhóm, phân vai.
Các nhóm thi kể chuyện.

- Nêu ý nghĩa chuyện.

? Gọi học sinh nêu.
GV nhận xét, tuyên dương
IV. Củng cố, dặn dò (5')
- GV nhận xét giờ học

Về tập kể chuyện nhiều lần và trả lời
các câu hỏi dưới tranh.

---------------------------------------------------

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×