Tải bản đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi toán 8 (2VL-QT)ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS
(Vĩnh Linh - Quảng Trị )
Bài 1 : Chứng minh rằng tổng P = 2 + 2
2
+2
3
+2
4
+........... +2
99
+2
100
chia hết cho 3
Bài 2 : Một ô tô đi qua cột km
ac
lúc 7 giờ , qua cột km
ca
lúc 8 giờ cà qua cột km
abc

lúc 9 giờ . Biết ô tô chuyển động thẳng đều . Tính vận tốc của ô tô
Bài 3 : Tìm chữ số cuối cùng của số
9
9
9
Bài 4 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2
2
1
1
x
Y
x

=
+
Bài 5 : Cho tam giác ABC , biết trung tuyến BM và đường cao BH chia góc ABC
thành ba góc bằng nhau . Hãy tính các góc của tam giác ABC
Bài 6 : Cho tam giác ABC , phân giác AD , M là trung điểm của cạnh BC . Qua M
vẽ đường thẳng song song với AD , đường thẳng này cắt các đường thẳng AC và
AB theo thứ tự ở E và G . Chứng minh : BG = CE

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×