Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Giáo án Tiếng Việt lớp 1

BÀI 90:

ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
- HS đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90. Viết được các vần,
các từ ngữ ứng dụng từ bài 84 đến bài 90.
- Nghe, hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và Tép.
* HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Bảng ôn, tranh SGK truyện kể “Ngỗng và Tép”.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của giáo viên
A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút )

Hoạt động của học sinh

- Gọi HS đọc từ ngữ và câu ứng dụng

- 2 HS đọc: iêp diếp, tấm liếp, ươp


- Đọc cho HS viết vào bảng con

mướp…

- Giơ bảng con yêu cầu HS đọc

- Cả lớp viết: giàn mướp

- Nhận xét cho điểm

- Cá nhân, nhóm, lớp đọc: rau diếp, tiếp

B. Bài mới

nối…

1. Giới thiệu bài
- Giơ tranh SGK hỏi: tranh vẽ gì?
- Giới thiệu vào bài ôn

- 1-2 HS: Tháp

- Tuần qua chúng ta học những vần gì mới?
- 1 HS: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up, ep, êp,
- Ghi bên cạnh góc bảng các vần mà HS nêu

ip, iêp, ươp

- Gắn bảng ôn lên bảng yêu cầu HS yếu đọc các
âm cột dọc

- 2 HS: a, ă, â, o, ô, ơ, u, e, ê, i, iê, ươ

- Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS

- Đọc các âm ở hàng ngang: p

2. Ôn tập


Giáo án Tiếng Việt lớp 1
a. Ghép tiếng và luyện đọc
- Goi HS lên bảng ghép các âm, đã học để tạo vần - 3 HS
mới
- Chỉ bảng yêu cầu 2 HS yếu, cá nhân, nhóm, lớp

- ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up, ep, êp, ip, iêp,

đọc

ươp

- Nhận xét, uốn nắn
c. Đọc từ ngữ ứng dụng
- Viết từ ngữ ứng dụng lên bảng

- Quan sát

- Gọi HS giỏi đọc từ ngữ ứng dụng

- 3 HS: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng

- Đọc mẫu, giải nghĩa từ

- Lắng nghe

- Yêu cầu HS yếu đọc và tìm tiếng có vần vừa ôn

- Cá nhân, cả lớp đọc và phân tích tiếng:

- Nhận xét uốn nắn cách đọc cho HS

đầy, tiếp, trứng.

d. Tập viết từ ngữ ứng dụng
- Đọc cho HS viết vào bảng con
- Cả lớp viết: đón tiếp, ấp trứng

- Theo dõi giúp đỡ HS viết
- Nhận xét và uốn nắn
Tiết 2 (35 phút)
3. Luyện tập
a. Luyện đọc
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc lại bài ở tiết 1
- Nhận xét uốn nắn cách đọc
b. Đọc câu ứng dụng
- Yêu cầu HS mở SGK quan sát
- Tranh vẽ gì?
- Viết câu ứng dụng lên bảng
- Gọi HS giỏi đọc câu ứng dụng, tìm vần vừa ôn

- Cả lớp đọc: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up, ep,
êp, ip, iêp, ươp
- Quan sát tranh và thảo luận nhóm đôi
- 1 HS
- 2 HS: Cá mè ăn nổi. Cá chép ăn chìm.
Con tép lim dim. Trong chùm rễ cỏ. Con


Giáo án Tiếng Việt lớp 1
cua áo đỏ. Cắt cỏ trên bờ. Con cá múa cờ.
- Đọc mẫu và giải thích câu ứng dụng

Đẹp ơi là đẹp.

- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc

- Lắng nghe

- Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS

- Cá nhân, nhóm, lớp

c. Luyện viết
- Yêu cầu HS lấy vở tập viết
- Hướng dẫn cách viết và cách trình bày bài viết

- Cả lớp thực hiện

- Theo dõi giúp đỡ HS viết

- Quan sát, lắng nghe

- Thu một số bài chấm điểm, nhận xét

- Viết vào vở tập viết: đón tiếp, ấp trứng

d. Kể chuyện
- Giới thiệu truyện: “Ngỗng và tép”
- Kể toàn bộ câu chuyện theo tranh lần 1

- Quan sát tranh, lắng nghe

- Kể tóm tắt lại câu truyện lần 2

- 4 HS kể 4 đoạn trong nhóm

- Yêu cầu HS kể theo nhóm 4

- 4 HS lên kể từng đoạn câu chuyện theo

- Gọi HS lên kể từng đoạn của câu chuyện

tranh

- Gọi HS lên bảng kể

- 2 HS giỏi kể lại toàn bộ chuyện.

- Nhận xét, tuyên dương

- Cả lớp đọc: Ca ngợi tình cảm của vợ

- Giúp HS nêu ý nghĩa câu chuyện

chồng nhà ngỗng đã sẵn sàng hi sinh vì

C. Củng cố dặn dò (5 phút)

nhau.

- Chỉ bảng cho HS đọc lại toàn bài
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe

- Cả lớp đọc

- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.

- Lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×