Tải bản đầy đủ

day hat AI THUONG CON NHIEU HON

Thứ

ngày

tháng

năm

Giáo viên: Trần Ánh Nguyệt

GIÁO ÁN ÂM NHẠC
ĐỀ TÀI: DẠY HÁT VÀ VẬN ĐỘNG THEO BÀI HÁT “AI THƯƠNG CON
NHIỀU HƠN”
(5 – 6 tuổi)
I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-

Trẻ hát và vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát

II/CHUẨN BỊ:
-


Nhạc không lời bài hát “Ai thương con nhiều hơn”
Bài hát “Ai thương con nhiều hơn”

III/TIẾN HÀNH:

-

-

-

1. Hoạt động 1: Dạy hát
 Ổn định và giới thiệu nội dung bài hát
Trò chơi: Con Thỏ
Hôm nay cô sẽ dạy cho lớp mình một bài hát mới đó là bài hát" Ai thương con
nhiều hơn".
 Dạy bé hát:
Cô mở bài hát cho trẻ nghe.
Các con vừa nghe bài hát gì?
Cô mở nhạc không lời cho trẻ hát từng câu nhiều lần cùng cô.
Mời nhóm bạn trai, nhóm bạn gái, cá nhân lên hát( Khuyến khích bé lắc lư, nhún
nhảy theo nhịp điệu bài hát)
Mời cả lớp hát lại một lần nữa( Chú ý sửa sai cho trẻ)
2. Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: “Nghe tiết tấu chạy vào vòng”
 Cách chơi:
Cô quy định “Khi nào cô gõ theo phách, các bạn sẽ đi ngoài vòng.Khi cô gõ tiết
tấu nhanh, mỗi bạn phải chạy nhanh vào một vòng, bạn nào chậm không có vòng
thì bạn thua nhé!” ( Số trẻ chơi nhiều hơn số vòng)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×