Tải bản đầy đủ

Thuyết trình đề tài tính toán toán thiết kế bộ chuyển số HSTĐ trên xe camry


Nội Dung
Chương 1
Tổng quan
về Hộp số
tự động

Chương 2
PHÂN TÍCH KẾT
CẤU HỘP SỐ TỰ
ĐỘNG TRÊN XE
CAMRY

Chương 3
TÍNH TOÁN VÀ
THIẾT KẾ QUÁ
TRÌNH CHUYỂN
SỐ CHO HỘP SỐ
U340EChương 1 – Tổng quan về hộp số tự động
Ưu –Nhược điểm

Phân loại

Chuyển số nhanh, chính xác, êm dịu,
giảm bớt thao tác của người lái,...

Theo phương pháp thay đổi tỷ số
truyền: Có cấp và vô cấp

Tổn hao công suất,kết cấu phức tạp,
giá thành cao, chi phí bảo dưỡng cao
hợp so với HSCK

Theo phương pháp điều khiển: Thủy lực
hoặc điện tử
Theo phương pháp bố trí hệ thống
truyền lực: FF hoặc FR


Chương 2 – Phân tích kết cấu HSTĐ trên xe camry

Kích thước tổng thể


Cấu tạo HSTĐ đặt trên xe Toyota camry


Kết cấu hộp số

Biến mô
thủy lực

Các
Phanh
B1,B2,B
3

Các ly


hợp
C1,C2,
C3

Khớp
1
chiều

Bộ bánh
răng
hành tinh


Biến mô thủy lực


Cấu tạo phanh

Cấu tạo phanh đĩa kiểu
ướt


Cấu tạo ly hợp


Khớp một chiều


Bộ truyền bánh răng hành
tinh

Cơ cấu hành tinh


Chương 3 – Tính toán và thiết kế quá trình chuyển số HSTĐ
trên xe camry

Các đặc
tính cơ
bản của
biến mô,
hiệu suất
và mô
men

Xây dựng
đường đặc
tính phối
hợp động cơ
- biến mô

Xây dựng
đặc tính trục
ra biến mô

Tính tỷ số
truyền của
các tay số

Xây dựng
quy luật
điều khiển
chuyển số
của hộp số
tự động
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×