Tải bản đầy đủ

BA cô gái KE CHUYEN

BA CÔ GÁI
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
-

Trẻ đặt tên câu chuyện và hiểu nội dung chuyện: cô Út hiếu thảo với mẹ nên
luôn gặp may mắn, chị cả và chị hai không thương mẹ nên bị trừng phạt.

II. CHUẨN BỊ:
-

Powerpoint câu chuyện .

III. TIẾN HÀNH:

Hoạt động 1: Kể chuyện bé nghe.
 Lần 1: Cô kể diễn cảm + động tác minh họa cho câu chuyện.
− Trò chuyện cùng với trẻ về tên nhân vật có trong câu chuyện.
− Cho trẻ đặt tên theo cảm nhận riêng.
− Cô giới thiệu tên câu chuyện “Ba cô gái” qua PowerPoint.
 Lần 2: Cô kể kết hợp dùng máy chiếu powerpoint.
− Sau khi kể xong cô trò chuyện với trẻ về tính cách của nhân vật trong


chuyện.
− Cho trẻ nói những hành động cụ thể để thể hiện sự hiếu thảo của bản thân

đối với ba mẹ.
Hoạt động 2: Cùng nhau giúp bạn.
-

Cô đưa ra tình huống để trẻ chuyển kết thúc câu chuyện theo một hướng
khác: Chị cả và chị hai được hạnh phúc như cô Út.

Cho trẻ chia nhóm và thảo luận để nói lên ý tưởng của mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×