Tải bản đầy đủ

Lead time là thông số đo khả năng đáp ứng của doanh nghiệp đối với khách hàng

Lead time là gì?
Lead time đôi khi gọi là Thời gian sản xuất, là tổng thời gian kể từ khi có đơn đặt 
hàng được thành lập cho đến khi đã được chuyển giao.
Công thức tính Lead time:
Lead time không nhỏ hơn Cycle time.
Lead time = Thời điểm đặt hàng – Thời điểm chuyển giao

Lead time là thông số đo khả năng đáp ứng của Doanh Nghiệp đối với Khách hàng.
Cycle time là thông số chỉ đo năng lực của Doanh Nghiệp.

Takt time, Cycle time và Lead time là ba thông số đo lường đánh giá quan trong 
trong Lean.


LEAD TIME là tổng thời gian kể từ khi có đơn đặt hàng được thành lập cho đến khi đã
được chuyển giao có thể hiểu là thời gian sản xuất để hoàn tất đơn đặt hàng. Nếu Lead
time không được vượt quá thời gian khách hàng yêu cầu. Lead time là thông số đo khả
năng đáp ứng của doanh nghiệp đối với khách hàng.
Takt time, Cycle time và Lead Time là ba thông số đo lường đánh giá quan trọng trong
Lean.


hôm nay chúng ta tìm hiểu về MUDA ­ MURA và MURI
Một ví dụ minh họa đơn giản để ví dụ về Muda, mura và muri.
Giả sử một công ty cần để vận chuyển 6 tấn hàng hóa cho khách hàng, mỗi xe tải trọng 3 tấn. Bộ 
phận vận chuyển dự định bố trí như sau:
Một là để chồng tất cả 6 tấn trên một chiếc xe tải và thực hiện một chuyến đi duy nhất.
Nhưng lựa chọn này sẽ dẫn đến quá tải (Muri) bởi vì xe tải chỉ chở được 3 tấn. Thời gian
giao hàng chậm còn khiến xe hư hỏng dẫn đến Muda (lãng phí) và mura (mất cân bằng).
Hai là làm cho hai chuyến đi, một xe 4 tấn và xe còn lại 2 tấn. Nhưng lựa chọn này là
Mura vì sự không đồng đều của hàng hóa khi đến khách hàng. Do trọng tải thời gian di
chuyển của 2 xe sẽ khách nhau gây ra lãng phí trong thời gian chờ đợi, đồng thời 1
chuyến xe cũng đang trong trạng thái quá tải.
Ba là để tải hai tấn trên xe tải và thực hiện ba chuyến đi. Đây là lãng phí Muda, mặc dù
không dẫn đến mura (mất công bằng) và muri (quá tải) nhưng sẽ lãng phí vì xe tải vẫn


còn công xuất tải và mình phải mất thêm chi phí (nguyên liệu, con người…) cho chuyến
xe dư thừa.
Cách duy nhất để loại bỏ Muda, mura, và muri là vận chuyển hàng hóa với 2 xe tải mỗi
xe 3 tấn (theo đúng khả năng của nó).
Trong thực tế có những lựa chọn đơn giản nhưng chúng ta lại làm cho phức tạp hơn hoặc
dẫn tới những lãng phí và bất hợp lý không cần thiết!
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×