Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học năm 2017 2018

================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

TUẦN 1
TẬP LÀM VĂN
THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN?
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
1
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

-Hs hiểu những đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện ( ND ghi nhớ)
- Bước đầu biết kể lại một câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1,2 nhân
vật và nói lên một điều có ý nghĩa(mục III)
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng trình bày bài văn kể chuyện rõ ràng
3. Thái độ: giáo dục hs biết học tập và thích thú môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức (2’)
2. Kiểm tra bài cũ (2’)
Kiểm tra sách vở
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài (1’)
b) Giảng bài (28’)
b1) Phần nhận xét
BT1: Gọi hs nêu yêu cầu bài

1 hs nêu yêu cầu bài

Gọi hs kể lại câu chuyện sự tích hồ Ba Bể

1-2 hs kể lại

Chia nhóm thảo luận
Nhóm 4 em – Đại diện trình bày kết
quả thảo luận
a) Các nhân vật:
- bà cụ ăn xin
- mẹ con bà nông dân
- những người dự lễ hội
b) Các sự việc xảy ra và kết quả:
Bà cụ ăn xin trong ngày hội cúng Phậtkhông ai cho
2
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

Hai mẹ con bà nông dân cho bà cụ ăn
và ngủ trong nhà.
Đêm khuya, bà hiện hình một con giao
long lớn
Sáng sớm,bà cho hai mẹ con goí tro và
2 mảnh vỏ trấu, rồi ra đi.
Nước lụt dâng cao, mẹ con bà nông dân
Nhận xét sửa

chèo thuyền ,cứu người.BT2 : Gọi hs đọc toàn văn yêu cầu của bài

c) Ý nghĩa của câu chuyện:

Hồ Ba Bể

Giải thích sự hình thành hồ Ba Bể và ca

? Bài văn có nhân vật không?

ngợi những con người giàu lòng nhân

?Bài văn có kể các sự việc xảy ra đối với

ái.

nhân vật không ?

1-2 hs đọc

? So sánh bài Hồ Ba Bể và bài sự tích hồ Ba

Hs đọc thầm

Bể?

Hs trả lời : không
Không. Chỉ có chi tiết giới thiệu về hồ
ba Bể : Vị trí,độ cao, chiều dài, đặc
điểm địa hình, khung cảnh…..
Bài Hồ Ba Bể không phải là bài văn kể
chuyện, mà chỉ là văn giới thiệu về hồ
Ba Bể

BT3 : Theo em, thế nào là kể chuyện?

Hs trả lời

Nhận xét kết luận
b 2) Phần ghi nhớ ( SGK)

4-5 hs đọc ghi nhớ

b 3) Phần luyện tập
Bài tập 1 Gọi hs nêu yêu cầu bài

Hs nêu yêu cầu bài

Hd, nhắc nhở hs kể

Hs kể theo cặp
3
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

Một số hs thi kể trước lớp
Nhận xét, góp ý

Nhận xét bạn

Bài tập 2

Hs nêu yêu cầu bài

? Những nhân vật trong câu chuyện của

Em và người phụ nữ có con nhỏ

em ?
? Nêu ý nghĩa của câu chuyện?

Câu chuyện nói về sự giúp đỡ của em
đối với người phụ nữ. Sự giúp đỡ tuy
nhỏ bé nhưng rất đúng lúc, thiết thực.

4. Củng cố - dặn dò (2’)
Nhắc lại ghi nhớ.

3-4 hs.

Nhận xét tiết học.

HS lắng nghe.

Dặn học sinh ôn lại bài và xem trước bài
của tuần sau

TẬP LÀM VĂN
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN
I. MỤC TIÊU
1. KT:
- HS bước đầu hiểu thế nào là nhân vật (ND ghi nhớ)
Nhận biết được tính cách của từng ngườicháu (qua lời nhận xét của bà) trong câu chuyện
ba anh em (BT1mục III)
Bước đầu biết kể tiếp câu chuyện theo tình huống cho trước, đúng tính cách
nhân vật (BT2, mụcIII)
2. KN: Rèn kĩ năng trình bày bài văn kể chuyện rõ ràng.
3. TĐ: giáo dục hs biết học tập và thích thú môn học.
4
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)

3-4 HS nêu định nghĩa của kể chuyện

Kiểm tra bài : Thế nào là kể chuyện

Nhận xét, bổ sung.

Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới

3. Bài mới
a) Giới thiệu bài (1’)
b) Giảng bài (29’)
b1) Phần nhận xét
BT1: Gọi hs nêu yêu cầu bài

2-3 hs nêu yêu cầu bài

? Nêu tên những truyện em mới học?
HS tự cử nhóm trưởng, thư ký thảo luận
Chia nhóm, phát giấy thảo luận

theo các nhóm.

Nhận xét, tiểu kết.

HS nhận xét sửa, chữa, bổ sung.

BT2 : Gọi hs đọc yêu cầu

2-3 hs đọc yêu cầu

Hd hs làm

hs làm bài vào vở.

Nhận xét sửa

Nhận xét, sửa chữa bài vào vở.

b 2) Phần ghi nhớ ( SGK)

Đọc ghi nhớ ( SGK): gọi 5-7 hs

b 3) Phần luyện tập
Bài tập 1 Gọi hs nêu yêu cầu bài

hs nêu yêu cầu bài

? Bà nhận xét về tính cách của từng cháu

Bà nhận xét về tính cách của từng cháu

ntn?

một cách chi tiết, cụ thể.

? Em có đồng ý với nhận xét của bà

Em có đồng ý với nhận xét của bà vì Bà

không? Bà có nhận xét như vậy nhờ đâu? có rất quan tâm, gần gũi các cháu
Nhận xét sửa

Nhận xét, sửa chữa.
5
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

BT 2 Gọi hs nêu yêu cầu bài

hs nêu yêu cầu bài.

Hd hs tranh luận

HS tranh luận theo nhóm 4.

Nhận xét

Nhận xét, sửa chữa, bổ sung.

4. Củng cố - dặn dò (2’)
Cho hs nhắc lại ghi nhớ

hs nhắc lại ghi nhớ

Liên hệ giáo dục hs

Liên hệ giáo dục hs

Dặn dò HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

TUẦN 2
TẬP LÀM VĂN
KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT
I. MỤC TIÊU
1. KT: -Hs hiểu: hành động của nhân vật thể hiện tính cách của nhân vật ; nắm được cách
kể hành động của
nhân vật ( ND ghi nhớ)
- Biết dựa vào tính cách để xác định hành động của từng nhân vật ( Chim Sẻ, Chim
Chích) , bước đầu biết sắp xếp các hành động theo thứ tự trước – sau để thành câu chuyện.
2. KN: Rèn kĩ năng trình bày bài văn kể chuyện rõ ràng
3. TĐ: giáo dục hs biết học tập những hành động tốt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức (1’)
6
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

2. Kiểm tra bài cũ(4’)
? Những điều gì thể hiện tính cách của nhân

2 hs trả lời

vật?
Nhân xét ghi điểm
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài (1’)
b) Giảng bài (27’)
b1) Phần nhận xét
Gọi hs đọc truyện : Bài văn bị điểm kém

2hs đọc truyện

Hd hs ghi tóm tắt hành động của cậu bé

Hs thảo luận cặp – trình bày kết quả
Giờ làm bài: không tả, không làm bài,
nộp giấy trắng cho cô.
Giờ trả bài: im lặng
Lúc ra về : Khóc khi bạn hỏi
- Ý nghĩa của hành động : Nói lên
tình yêu với cha, tính cách trung thực

Nhận xét bổ sung

của cậu

Các hành động được kể theo thứ tự như thế

- Hành động nào xảy ra trước thì kể

nào?

trước, xảy ra sau thì kể sau
Kể theo thứ tự trước – sau

Nhận xét kết luận
b 2) Phần ghi nhớ ( SGK)

3- 4 hs đọc

b 3) Phần luyện tập
Bài tập. Gọi hs nêu yêu cầu bài

2Hs đọc

Hd hs điền đúng tên nhân vật

1 hs làm bảng phụ - lớp làm vbt
Thứ tự : 1 - 5 – 2 – 4 – 7 – 3 – 6 – 8 –

Nhận xét

9
7
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

4. Củng cố - dặn dò (3’)
Cho hs nhắc lại ghi nhớ
Liên hệ giáo dục hs

1-2 hs

Nhận xét tiết học
TẬP LÀM VĂN
TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
I. MỤC TIÊU
1. KT: - Hs hiểu : Trong bài văn kể chuyện,việc tả ngoại hình của nhân vật là cần thiết để
thể hiện tính cách của nhân vật (ND ghi nhớ).
Biết dựa vào đặc điểm ngọai hình để xác định tính cách nhân vật ( BT1,mục III); kể lại
được một đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão hoặc nàng tiên.
2.KN: Rèn kĩ năng trình bày bài văn kể chuyện
+ KNS: Tìm kiếm và xử lý thông tin ; Tư duy sáng tạo
3.TĐ: giáo dục hs biết học tập và thích thú môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ ghi gợi ý
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (3’)
Kiểm tra bài : Kể lại hành động của nhân vật

2-3 hs đọc ghi nhớ

Nhận xét
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài(1’)
b) Giảng bài (28’)
b1) Phần nhận xét
Gọi hs đọc đoạn văn

2 hs đọc đoạn văn
8
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

Cho hs thảo luận nhóm

Nhóm 4 em – Đại diện trình bày kết
quả thảo luận
a) Đặc điểm ngoại hình của Nhà Trò:
+ Sức vóc: gầy yếu quá
+ Thân hình : Bự những phấn như
mới lột.
+ Cánh: ……..
+ Trang phục: ……………..
b) Ngoại hình Nhà Trò nói về:

Nhận xét sửa

+ Tính cách: yếu đuối

b 2) Phần ghi nhớ ( SGK)

+ Thân phận : Tội nghiệp đáng

b 3) Phần luyện tập

thương, dễ bị bắt nạt.
1-2 hs đọc

Bài tập 1. Gọi hs nêu yêu cầu bài

Hs nêu yêu cầu bài

Hd hs làm bài

a) Các chi tiết tả ngoại hình chú bé
liên lạc: Người gầy, tóc húi ngắn, hai
túi áo trễ ngắn tận đùi, quần ngắn tới
đầu gối, đôi bắp chân nhỏ luôn động
đậy, đôi mắt sáng và xếch.

Nhận xét sửa
BT 2. Gọi hs nêu yêu cầu bài

Hs nêu yêu cầu bài.

Hd hs kể

Hs thảo luận cặp – trình bày.

Nhận xét

Một số hs kể.

4. Củng cố - dặn dò (3’)
Cho hs nhắc lại ghi nhớ

1-2 hs

Liên hệ giáo dục hs
Nhận xét tiết học
9
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

TUẦN 3
10
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

TẬP LÀM VĂN
KỂ LẠI LỜI NÓI - Ý NGHĨ CỦA NHÂN VẬT
I.MỤC TIÊU
1. KT : -Biết được hai cách kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật và tác dụng của nó: nói lên
tính cách của nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện (ND Ghi nhớ)
-Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật trong bài văn kể chuyện theo hai cách:
trực tiếp, gián tiếp (BT mục III)
2. KN: Rèn kỹ năng trình bày bài văn rõ ràng
3. TĐ: gd hs thể hiện rõ lời nói, ý nghĩ khi nói, viết
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
3 tờ giấy khổ to
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức: (1’)
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
Gọi HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ ?

- 2 HS nhắc lại

Khi cần tả ngoại hình của nhân vật, cần chú

HS trả lời

ý tả những gì?
GV nhận xét ghi điểm
3.Bài mới:
a.Giới thiệu: (1’)
b.Giảng bài: (29’)
b 1) phần nhận xét
Bài 1. Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

1 HS đọc yêu cầu của bài

Đọc bài Người ăn xin, viết nhanh ra nháp Viết ra nháp, nêu :
những câu ghi lại lời nói, ý nghĩ của cậu bé.

+ Câu ghi lại ý nghĩ:
- Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm
nát con người đau khổ kia thành xấu
11
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

xí biết nhường nào!
- Cả tôi nữa….của ông lão.
+ Câu ghi lại lời nói: Ông đừng giận
cháu, cháu không có gì để cho ông
Nhận xét, bổ sung

cả.

Bài 2. HS đọc đề bài

1 HS đọc yêu cầu của bài.

Lời nói & ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì Hs trao đổi cặp – trình bày
về cậu ?

- Cậu là một con người nhân hậu,
thương người.

Bài 3.

2 HS đọc yêu cầu của bài.

Lời nói, ý nghĩ của ông lão ăn xin trong 2

Cách1: Tác giả dẫn trực tiếp, nguyên

cách kể đã cho có gì khác nhau ?

văn lời của ông lão. Do đó các từ
xưng hô của chính ông lão với cậu bé
(cháu – lão)
Cách 2: Tác giả (nhân vật xưng hô
tôi) thuật lại gián tiếp lời của ông lão.

Nhận xét, bổ sung

Người kể xưng tôi, gọi người ăn xin

b 2 ) phần ghi nhớ ( sgk)

là ông lão

b 3) phần luyện tập
Bài tập 1.

3 - 4 HS đọc ghi nhớ

Hd hs gạch dưới lời dẫn trực tiếp, gián tiếp

1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Lời của cậu bé thứ nhất được kể
theo cách gián tiếp: Cậu bé thứ nhất
định nói dối là bị chó sói đuổi. Lời
bàn nhau của 3 cậu bé cũng được kể
theo cách gián tiếp: Ba cậu bàn nhau
12
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

xem nên nói thế nào để bố mẹ khỏi
mắng.
- Lời của cậu bé thứ hai: Còn tớ,
tớ….ông ngoại; & lời của cậu bé thứ
ba: Theo tớ, …bố mẹ được kể theo
cách trực tiếp.
Nhận xét sửa
Bài tập 2.

1 HS đọc yêu cầu của bài.

GV gợi ý:

Hs thảo luận nhóm 4 em.

Phát giấy một số nhóm.

Trình bày trước lớp.

GV nhận xét.
Bài tập 3.

1 HS đọc yêu cầu của bài.

Hd hs làm

Bác thợ hỏi Hoè là cậu bé có thích là
thợ xây không, Hoè đáp rằng thích
lắm.

GV nhận xét.

Cả lớp làm bài vào vở.

4. Củng cố – dặn dò (4’)
Nhắc lại ghi nhớ
Liên hệ gd hs
Làm lại vào vở các bài tập
Nhận xét tiết học

TẬP LÀM VĂN
VIẾT THƯ
I.MỤC TIÊU
1 KT : - Nắm chắc mục đích của việc viết thư, nội dung cơ bản và kết cấu thông thường
của một bức thư (ND Ghi nhớ)
13
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

-Vận dụng kiến thức đã học để viết được bức thư thăm hỏi, trao đổi thông tin với bạn (mục
III)
2. KN: Rèn kĩ năng trình bày lá thư đúng rõ ràng.
+ KNS: Giao tiếp: ứng xử lịch sự trong giao tiếp; Tìm kiếm và xử lý thông tin; tư duy sáng
tạo.
3. TĐ : Gd hs biết quan tâm người khác.Vận dụng bài vào thực tế để viết thư cho ban,
người thân...
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Mẫu lá thư
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (1’)
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài (1’)

-HS lắng nghe

b. Giảng bài (32’)
b1) phần nhận xét
Gọi HS đọc lại bài “Thư thăm bạn”
Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì?
Người ta viết thư để làm gì?

-1 HS đọc lại bài
- Để chia buồn cùng Hồng vì gia đình
Hồng vừa bị trận lụt gây đau thương,
mất mát lớn

Một bức thư cần những nội dung gì?

- Để thăm hỏi, thông báo tin tức cho
nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia
buồn, bày tỏ tình cảm với nhau.
- Một bức thư cần có những nội dung
sau:

Qua bức thư đã đọc, em thấy phần mở đầu &

+ Nêu lí do & mục đích viết thư
14
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

kết thúc bức thư như thế nào?

+ Thăm hỏi tình hình người nhận thư
+ Thông báo tình hình của người viết
thư
+ Nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ

b 2)Phần ghi nhớ ( sgk)

tình cảm với người nhận thư

b 3) Phần luyện tập

-Cách mở đầu & kết thúc bức thư:

GV gọi HS đọc yêu cầu của đề bài

+ Đầu thư: Ghi địa điểm, thời gian viết

GV gạch chân những từ ngữ quan trọng : thư / Lời thưa gửi
+ Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn,
một bạn ở trường khác để thăm hỏi
Đề bài yêu cầu em viết thư cho ai ?

hứa hẹn của người viết thư / Chữ kí &

Đề bài xác định mục đích viết thư để làm tên hoặc họ tên của người viết thư
3 – 4 HS đọc to phần ghi nhớ
gì?
Thư viết cho bạn cùng tuổi, cần dùng từ
xưng hô như thế nào ?

- HS đọc đề bài

Cần thăm hỏi bạn những gì?
-HS trả lời câu hỏi:
Cần kể cho bạn nghe những gì về tình

- Một bạn ở trường khác

hình lớp, trường hiện nay ?

Hỏi thăm & kể cho bạn nghe tình hình

Nên chúc bạn, hứa hẹn điều gì ?

ở lớp, ở trường em hiện nay.

HS thực hành viết thư

-Xưng hô gần gũi, thân mật
- Sức khoẻ, việc học hành ở trường
mới, tình hình gia đình, sở thích của

GV nhận xét

bạn

GV chấm chữa bài

- Tình hình học tập, sinh hoạt, vui chơi,

4. Củng cố - dặn dò: (5’)

cô giáo & bạn bè.

Liên hệ gd hs

- Chúc bạn khoẻ, học giỏi, hẹn gặp lại
15
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

Chuẩn bị bài: Cốt truyện

HS viết nháp những ý cần viết trong lá
thư
2 HS trình bày miệng dàn ý lá thư
Hs viết thư vào VBT
Vài HS đọc lá thư

Nhắc lại ghi nhớ

16
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

TUẦN 4
TẬP LÀM VĂN
CỐT TRUYỆN
I.MỤC TIÊU:
1. KT: -Hiểu được thế nào là cốt truyện và 3 phần cơ bản của cốt truyện : mở đầu , diễn
biến , kết thúc (Nd ghi nhớ).
-Bước đầu biết sắp xếp các sự việc chính cho trước thành cốt truyện Cây khế và luyện tập
kể lại truyện đó (Bt mục III)
2. KN: Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài văn rõ ràng
3. TĐ : Gd hs yêu môn học
II.ĐỒ DÙNG:
Bảng nhóm
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Ổn định tổ chức: (2’)
2. Kiểm tra bài cũ : (5’)
Một bức thư thường gồm những phần nào ? Có 3 phần: phần đầu thư, phần chính,
Hãy nêu nội dung của mỗi phần ?

phần cuối thư .

Nhận xét cho điểm HS .
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài (1’)
b. Giảng bài (28’)
b 1 ) Phần nhận xét
Bài 1 : Yêu cầu HS đọc đề bài .

1 HS đọc thành tiếng .

Theo em thế nào là sự việc chính ?

- Sự việc chính là những sự việc quan
17
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

trọng, quyết định diễn biến cac câu
chuyện mà khi thiếu nó câu chuyện
không còn đúng nội dung và hấp dẫn
Chia nhóm phát bảng nhóm một số nhóm

nữa.

Yêu cầu đọc lại truyện Dế Mèn bênh vực kẻ Nhóm 4 em
yếu và tìm các sự việc chính.

Một số nhóm trình bày.

-GV giúp đỡ từng nhóm

- Sự việc 1 : Dế Mèn gặp Nhà Trò ngồi
khóc bên tảng đá .
- Sự việc 2 : Dế Mèn gạn hỏi , Nhà Trò
kể lại tình cảnh khốn khó bị bọn Nhện
ức hiếp và đòi ăn hiếp .
- Sư việc 3 : Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà
Trò đi đến chỗ mai phục của bọn nhện .
- Sự việc 4 : Gặp bọn nhện , Dế Mèn ra
oai , lên án sự nhẫn tâm của chúng , bắt
chúng phá vòng vây hãm Nhà Trò .
- Sự việc 5 : Bọn nhện sợ hãi phải nghe
theo , Nhà Trò được tự do .

Nhận xét bổ sung

Nhận xét nhóm bạn

Bài 2.
Vậy cốt truyện là gì ?
- Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm
Nhận xét

nồng cốt cho diễn biến của truyện .

Bài 3- Gọi HS đọc yêu cầu .
Cốt truyện thường có những phần nào ? Tác

1 HS đọc yêu cầu .

dụng từng phần ?

Có 3 phần : phần mở đầu , phần diễn
biến , phần kết thúc .
18
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

- Mở đầu: Sự việc khơi nguồn cho các
sự việc khác.
-Diễn biến : Các sự việc chính kế tiếp
Nhận xét bổ sung

-Kết thúc : Kết quả của các sự việc

b.2 ) ghi nhớ
- Gọi HS đọc phần Ghi nhớ .
b.3) Luyện tập

2 đến 3 HS đọc ghi nhớ .

Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và sắp xếp 1 HS đọc
các sự việc bằng cách đánh dấu theo số thứ - Thảo luận
tự 1 , 2, 3, 4 , 5 , 6 .

- Đánh dấu bằng bút vào VBT .

- Nhận xét bổ sung

1b – 2d – 3a – 4c – 5e – 6g.

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu .
- Yêu cầu HS tập kể lại truyện trong nhóm

1 HS đọc yêu cầu

- Tổ chức cho HS thi kể .

- Tập kể trong nhóm .

- Nhận xét tuyên dương.

Hs thi kể trước lớp

4.Củng cố – dặn dò:
Câu chuyện Cây Khế khuyên chúng ta điều
gì ?

- Khuyên chúng ta nên chấp nhận

Liên hệ gd hs

những điều mình đã có, không nên

5. Nhận xét tiết học

tham lam.

TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN
I.MỤC TIÊU:
1. KT : Dựa vào gợi ý về nhân vật và chủ đề (SGK), xây dựng được cốt truyện có yếu tố
tưởng tượng gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi và kể lại vắn tắt câu chuyện đó.
2. KN : Rèn kĩ năng xây dựng cốt chuyện
19
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

3. TĐ : Gd hs yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DAY HỌC:
Bảng phụ ghi gợi ý .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2.Kiểm tra bài cũ : (4’)
Thế nào là cốt truyện? Cốt truyện thường - Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng
có những phần nào ?

cốt cho diễn biến của truyện. Cốt truyện
thường có ba phần: Mở đầu, diễn biến, kết

- Nhận xét và cho điểm HS .

thúc.

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài (1’)
b. Giảng bài (29’)
* Tìm hiểu đề bài
Gọi HS đọc đề bài

2 HS đọc đề bài

- Phân tích đề bài .Gạch chân dưới những

- Lắng nghe

từ ngữ : ba nhân vật, bà mẹ ốm, người con,
bà tiên.
Muốn xây dựng cốt truyện cần chú ý đến - Lí do xảy ra câu chuyện, diễn biến câu
điều gì ?

chuyện, kết thúc câu chuyện

GV: Khi xây dựng cốt truyện các em chỉ - lắng nghe
cần ghi vắn tắt các sự việc chính . Mỗi sự
việc chỉ cần ghi lại một câu.
* Lựa chọn chủ đề và xây dựng cốt chuyện
- Gọi HS đọc gợi ý 1.

2 HS đọc

GV yêu cầu HS chọn chủ đề.

HS phát biểu chủ đề mình lựa chọn.

Người mẹ ốm như thế nào ?

- Người mẹ ốm rất nặng
20
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

Người con chăm sóc mẹ như thế nào ?

- Người con thương mẹ, chăm sóc tận tuỵ
bên mẹ ngày đêm . Người con dỗ mẹ ăn từng
thìa cháo ...

Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp - Người con phải vào tận rừng sâu tìm một
những khó khăn gì ?

loại thuốc quý /người con phải tìm một bà
tiên già sống trên ngọn núi cao ...

Người con đã quyết tâm như thế nào ?

- Người con gởi mẹ cho hàng xóm rồi lặn lội
vào rừng . Trong rừng người con gặp nhiều
thú dữ nhưng chúng đều thương tình không
ăn thịt ...

Bà tiên đã giúp hai mẹ con như thế nào ?

- Bà tiên cảm động trước tấm lòng hiếu thảo
của người con và hiện ra giúp cậu ./ Bà tiên
hiền lành mở cửa đón cậu, cho thuốc quý rồi
phẩy tay trong mắt cậu đã về đến nhà ...

Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con gặp - Nhà rất nghèo không có tiền mua thuốc ...
những khó khăn gì ?
Bà tiên biến thành cụ già đi đường, đánh rơi
một túi tiền ...
Bà tiên làm như thế nào để thử thách lòng - Cậu thấy phía trước một bà cụ già khổ sở .
trung thực của người con ?
Cậu đón đó là tiền của cụ cũng dùng để sống
Cậu bé đã làm gì ?

và chữa bệnh ...
- Kể chuyện theo nhóm đôi ,

- Kể trước lớp

1 HS kể
Hs làm bài vào VBT

4. Củng cố – dặn dò (3’)
- Hệ thống bài học
- Liên hệ gd hs
- Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho
21
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

người thân nghe. Chuẩn bị bài sau

22
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

TUẦN 5
TẬP LÀM VĂN
VIẾT THƯ ( KIỂM TRA VIẾT )
I. MỤC TIÊU:
1 KT : Viết được một bức thư thăm hỏi, chúc mừng hoặc chia buồn đúng thể thức
(đủ 3 phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư).
2 KN : Rèn kĩ năng trình bày bức thư
3 TĐ : Gd hs nghiêm túc khi kiểm tra
II. ĐỒ DÙNG:
-Phong bì (mua hoặc tự làm) .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra bài cũ(5’)
Gọi HS nhắc lại nội dung của một bức - 3 HS nhắc lại
thư.

-Tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của

Kiểm tra việc chuẩn bị giấy, phong bì của nhóm mình.
HS .
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (1’)
b. Giảng bài (28’)
23
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

* Tìm hiểu đề:
Yêu cầu HS đọc đề trong SGK

- 2 HS đọc thành tiếng.

Gv lưu ý hs : Có thể chọn 1 trong 4 đề để - HS chọn đề bài
làm bài.
+Lời lẽ trong thư cần thân mật, thể hiện sự
chân thành.
+Viết xong cho vào phong bì, ghi đầy đủ
tên người viết, người nhận, địa chỉ vào
phong bì (thư không dán).
Em chọn viết cho ai ? Viết thư với mục -5 đến 7 HS trả lời.
đích gì ?
*Viết thư:
- Cho HS tự làm bài,

Hs viết vào giấy, cho vào phong thư

Thu bài về chấm
4 . Củng cố – dặn dò: (3’)
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài
sau.

TẬP LÀM VĂN
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
I . MỤC TIÊU
1. KT : - Có hiểu biết ban đầu về văn kể chuyện (ND ghi nhớ).
- Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập dựng một đoạn văn kể chuyện.
2. KN: Rèn kĩ năng dựng đoạn văn kc lời ĩe sinh động
24
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


================================= Giáo án Tập làm văn Lớp 4 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh Năm học 2018- 2019

3. TĐ: Gd hs sử dụng đúng từ ,câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-.Bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
Cốt truyện là gì?

-2 HS lên bảng trả lời

Cốt truyện gồm những phần nào?
-Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài (1’)

-Lắng nghe.

b. Giảng bài: (30’)
b 1 ) Phần nhận xét
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

-1 HS đọc

Gọi HS đọc lại truyện Những hạt thóc -1 HS đọc
giống.
-Phát bảng nhóm

Nhóm 4 em – đại diện trình bày

Hd hs làm

+Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người trung
thực để truyền ngôi, ..... ( đoạn 1 )
+Sự việc 2: Chú bé Chôm dốc công chăm sóc
mà thóc chẳng nảy mầm, dám tâu vua sự
thật ....( đoạn 2 )
+Sự việc 3: Nhà vua khen ngợi Chôm trung
thực và dũng cảm đã quyết định truyền ngôi
cho Chôm. ( đoạn 3 )

Nhận xét sửa
Bài 2.
25
Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2018


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×