Tải bản đầy đủ

So sánh nội quy và quy chế

So sánh nội quy và quy chế
Giống nhau: Đều là những quy tắc, quy chế quy định cách thức xử sự. Chủ thể ban hành là NSD LĐ.
Khác nhau:
-Bản chất:
+Nội quy: biểu hiện của hình thức kỷ luật lao động.
+Quy chế: Không biểu hiện của hình thức kỷ luật lao động.
-Hình thức: Nội quy thể hiện bằng văn bản, quy chế là lời nói hoặc văn bản.
-Phạm vi:
+Nội quy: Doanh nghiệp có trên 10 NLĐ bắt buộc có, dưới 10 k bắt buộc.
+Quy chế: Không bắt buộc
-Nội dung: Nội quy k2-d19; quy chế phụ thuộc vào NSDLĐ.
-Số lượng: Nội quy cơ bản chỉ có 1, quy chế k hạn chế.
-Thủ tục xây dựng, ban hành: Nội quy phải tham khảo ý kiến và đăng ký; quy chế không yêu cầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×