Tải bản đầy đủ

Bài tập về phát triển kỹ năng lãnh đạo leadership

Bài tập về phát triển kỹ năng lãnh đạo - leadership
I/ Quan điểm chung:
Người lãnh đạo là người có khả năng suy nghĩ và hành động một cách sáng tạo trong
những tình huống bất thường, là người đưa ra tầm nhìn mới để ảnh hưởng đến hành động,
niềm tin và cảm xúc của những người xung quanh. Hành động này được thể hiện qua sự tác
động qua lại giữa người lãnh đạo, quản lý và cá nhân, tập thể dưới quyền, chịu sự lãnh đạo,
quản lý. Khả năng lãnh đạo bắt nguồn từ khả năng và phẩm chất của một cá nhân. Tuy
nhiên, nó cũng liên hệ tới các vai trò khác, như là vai trò của người quản lý hoặc chuyên
viên. Và như vậy thì cũng rất khó phân biệt, bởi vì không phải người giám đốc điều hành
nào cũng là người lãnh đạo và ngược lại, không phải người lãnh đạo giỏi nào cũng là người
quản lý giỏi. Quản lý vừa mang tính khoa học lại vừa mang tính nghệ thuật. Hai mặt khoa
học và nghệ thuật quản lý liên quan chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra
trong quản lý. Qua thực tiễn, chúng ta có thể rút ra kết luận tổng quát : Trong quá trình
hình thành, phát triển, trưởng thành và cống hiến, trong suốt cuộc đời của mỗi con người
nói chung và từng con người tài năng nói riêng, luôn luôn chịu sự tác động qua lại của ba
yếu tố : di truyền, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và vai trò thích ứng, năng động,
sáng tạo chủ quan của mỗi con người. Mỗi yếu tố này đều có vai trò quan trọng, chúng
tương tác, tạo điều kiện, ảnh hưởng lẫn nhau ở các mức độ khác nhau trong giai đoạn hình
thành, phát triển của mỗi con người.
Lãnh đạo được mô tả như những người có khả năng truyền cảm hứng và có định hướng.
Vậy để trở thành “Một nhà lãnh đạo giỏi, một ông chủ lý tưởng” đòi hỏi phải có những tố

chất và kỹ năng gì? Đây là một chủ đề lớn đã được các nhà xã hội học, tâm lý học sinh lý
học và cả giới chính trị gia trên thế giới cũng như trong nước nghiên cứu và đưa ra các tiêu
chí khá phong phú.
Sau khi học môn “Phát triển kỹ năng lãnh đạo”, tôi xin trình bày quan điểm và đánh giá cụ
thể của mình về những tố chất và kỹ năng của một nhà lãnh đạo lý tưởng và có thể nói vì
sao lại cần những tố chất và kỹ năng đó.
II/ Đánh giá cụ thể
Qua nghiên cứu môn học này, tôi cho rằng một nhà lãnh đạo lý tưởng cần có các tố
chất và kỹ năng sau: Người lãnh đạo được miêu tả với đặc trưng là người có mong
muốn mạnh mẽ được gánh vác trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, mạnh mẽ và kiên trì
trong việc thực hiện mục tiêu, quyết đoán và sáng tạo trong giải quyết vấn đề, chủ động
trong các tình huống, tự tin, mong muốn khẳng định mình, sẵn sàng chấp nhận hậu quả
quyết định và hành động của mình, sẵn sàng chấp nhận áp lực trong các mối quan hệ,


sẵn sàng chịu đựng sự thất bại và chậm trễ, khả năng gây ảnh hưởng đối với hành vi của
người khác, năng lực xây dựng hệ thống giao tiếp xã hội phục vụ mục đích cấp bách.
* Những tố chất, kỹ năng của nhà lãnh đạo lý tưởng cần có :
1. Óc sáng tạo: Lãnh đạo là người vạch ra cho người khác mục tiêu để đi tới, chịu
trách nhiệm tìm ra kế hoạch để đạt được mục tiêu, vậy nếu không có óc sáng tạo thì làm
sao hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo vì vậy một nhà lãnh đạo điều tất yếu cần phải có óc
sáng tạo và nó thực sự quan trọng.
2. Niềm say mê: Đối với tất cả các nhà quản lý nói chung thì niềm say mê chính là
nhân tố tạo nên thành công. Nếu không có niềm say mê, người lãnh đạo không thể tâm
huyết để đưa doanh nghiệp của mình vượt qua những khó khăn.
3. Sự hiểu biết và tinh thần ham học hỏi: Có thể rất nhiều người nghĩ rằng đã là một
nhà lãnh đạo thì việc học hỏi những người khác là không cần thiết nhưng đó lại là một
quan điểm sai lầm. Ngoài sự hiểu biêt được coi là uyên thâm của một người làm lãnh
đạo thì việc học hỏi từ người khác là điều vô cùng cần thiết, ngay cả việc học hỏi từ
chính nhân viên của mình.
4. Tự tin vào chính mình: Lãnh đạo thành công đòi hỏi nghị lực chịu đựng và niềm tin
sắt đá vào công việc mình đang đứng mũi chịu sào. Công việc càng lớn càng nhiều khó
khăn và trở ngại bất ngờ. Người chỉ huy phải không tự rèn luyện cho mình một thói
quen, một đức tính can trường để chịu đựng thử thách thì khó vượt thoát được các trở
ngại bất ngờ do công việc nảy sinh ra và do các đối thủ đưa tới và nếu không tự tin vào
chính mình thì sẽ không thể điều hành được bộ máy nhân sự dưới quyền. Chính vì vậy
tự tin vào chính mình sẽ giúp các nhà lãnh đạo hoàn thành được tốt công việc điều hành
đặc biệt là xử lý các tình huống nhạy cảm trong kinh doanh.
5. Sở hữu một tầm nhìn và tư duy chiến lược: những người lãnh đạo hữu hiệu phải có
khả năng truyền đạt một tầm nhìn chung cho tổ chức của mình và khuyến khích được


mọi người cùng dấn thân và cam kết thực hiện mục đích chung đó. Ngoài ra một trong
những điều kiện cần thiết cho các nhà lãnh đạo là kỹ năng tư duy chiến lược và Luôn
suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, biết rõ đâu là nơi bạn muốn đến cũng như bằng cách nào
sẽ đến được đó. Nhưng trước hết, hãy đảm bảo chắc rằng mình sẽ đạt đến đích ấy bằng
cách làm việc sáng tạo và dẫn dắt những cá nhân khác có thể góp sức cùng tạo nên con
đường đến đích.
6. Sự chịu đựng áp lực : Trong công việc quản lý thường phải đối mặt với mức độ căng
thẳng cao do áp lực phải đưa ra các quyết định quan trọng khi chưa có đầy đủ thông tin
hoặc phải giải quyết các vấn đề cấp bách. Để đạt được hiệu quả mong muốn đòi hỏi
người lãnh đạo, quản lý phải có khả năng giữ bình tĩnh và luôn chú tâm vào vấn đề,
không tỏ ra sợ hãi. Sự chịu đựng căng thẳng là một tố chất đặc biệt quan trọng đối với


những người quản lý thường phải đối mặt với những tình huống khó khăn trong cuộc
sống và công việc hàng ngày. Người quản lý có sức chịu đựng căng thẳng cao còn có
thể giữ bình tĩnh, đưa ra sự chỉ đạo tự tin, quyết đoán cho nhân viên cấp dưới trong các
bối cảnh biến động khác nhau
7. Truyền đạt kiến thức chỉ dẫn cho nhân viên và biết lắng nghe: Người lãnh đạo giỏi
là phải biết giúp đỡ những người khác hiểu rõ trách nhiệm của họ và tạo được những
thành tích trong công việc thông qua việc phát huy năng lực bản thân và bỏ qua những
trở ngại không đáng có. Chú ý quan tâm, cung cấp mọi điều kiện, như thời gian, chi phí,
nhân lực, thông tin và công cụ cần thiết để nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Biết khiển
trách và động viên đúng lúc đúng việc: không nên khiển trách những ai phạm phải sai
lầm khi tiến hành một công việc mà khả năng rủi ro đã được dự đoán trước và hãy chịu
khó làm việc với những người mắc sai lầm để sai lầm không thể lặp lại.
8. Can trường chấp nhận rủi ro: Nhà lãnh đạo giỏi là người giám chấp nhận sự thật
không trốn tránh trước thực tế giảm sút, biết lường trước những sự việc không tốt có thể
xẩy ra sẵn sàng đương đầu và biết chấp nhận rủi ro đấy là một trong những tố chất làm
nên nhà lãnh đạo giỏi, họ đã làm được những điều người khác không thể nghĩ tới.
9. Tạo tinh thần không khí làm việc: Người lãnh đạo phải khuyến khích mọi người
phát huy tinh thần tự lực tự cừơng, năng động, sáng tạo nắm vững các kỹ thuật chuyên
môn để cải tiến quy trình làm việc tạo không khí làm việc vui vẻ hợp tác, đảm bảo sự
thỏa mãn của từng cá nhân đối với công việc làm cho doanh nghiệp luôn phát triển
mạnh mẽ .
10. Đạo đức và liêm chính : Đạo Đức và Liêm Chính là những đức tính căn bản để có
thể thành công trong môi trường công việc làm việc theo nhóm và thay đổi nhanh
chóng này. Người lãnh đạo là tấm gương cho toàn Nhóm noi theo. Chỉ có bằng chính
cách hành xử của cá nhân mình, Nhà Lãnh đạo mới có thể xây dựng được niềm tin
tưởng trong nhân viên đủ mạnh để tạo thành một "văn hóa hành xử" trong công ty. Khả
năng Biết Mình Biết Người cộng với một số quy luật hướng dẫn trong lúc làm việc sẽ
tạo thành một nền móng căn bản tạo thành khả năng lãnh đạo hữu hiệu và thành công.
Đây chính là nền móng để nhà lãnh đạo có thể quyết định trước những vấn đề khó khăn
và hành xử một cách can đảm khi phải đối diện với khó khăn và thử thách.
**Về kỹ năng của người lãnh đạo quản lý: Đây là khả năng làm việc hiệu quả, kỹ
năng bị quy định bởi yếu tố học hỏi và di truyền theo phân loại các kỹ năng cơ bản
như sau:
1.
Kỹ năng lãnh đạo: Đối với một người lãnh đạo thi đây là một kỹ năng không
thể thiếu. Nhà lãnh đạo tài ba phải được thử thách qua sự thành công trong việc quả lý
thay đổi phát triển công việc và con người. cụ từ “lãnh đạo” hiện nay được sử dụng


nhiều hơn khi nhắc đến vai trò của người quản lý vì công việc của một nhà lãnh đạo là
xử lý các công việc mang tính định hướng ổn định và phát triển, thay đổi để phát triển
nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố ổn định. Người quản lý cần phải lãnh đạo giỏi để thay
đổi phát triển ổn định theo đúng định hướng và có hệ thống về công việc cũng như nhân
sự dưới quyền. Người lãnh đạo giỏi phải là người truyền cảm hứng và có định hướng
thúc đẩy quá trình quyết định một vấn đề và trao cho nhân viên của họ quyết định vấn
đề đó.
2.
Kỹ năng quản lý: Quản lý là quá trình làm việc theo nhóm thông qua các
thành viên trong nhóm thúc đẩy và khơi dậy những nguồn lực nhóm và phát huy khả
năng của từng cá nhân trong nhóm. Quản lý được thử thách và đánh giá qua việc đạt
được các mục tiêu và các tiêu chí cơ bản đã được đề ra và thông qua sự tổ chức và thực
hiện các kỹ năng khác nhau. Nhà quản lý phải thông thạo các quy định hiện hành trong
nhiều lĩnh vực và trong môi trường hoạt động của mình, nắm bắt được hệ thống luật và
các định chế trong quản lý và kinh doanh. Đây là yêu cầu tiên quyết và bắt buộc vì nó
ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định và gắn liền với hiệu quả quản lý và kinh doanh,
sự vững mạnh của một tổ chức, sự thành công của một doanh nghiệp trong toàn bộ quả
trình hình thành và hoạt động. Một nhà lãnh đạo “lý tưởng” phải có kỹ năng của một
nhà quản lý. Họ phải có tầm nhìn xa và phải có khả năng kết nối tầm nhìn đó với những
ý tưởng và truyền đạt những ý tưởng đó. Họ phải là nhà cải cách biết thay đổi để phát
triển. Họ là người biết nhìn về qúa khứ để rút kinh nghiệm và định hướng phát triển và
thực hiện những mơ ước cho tương lai, biết tạo sự đột phá, phát huy óc sáng tạo tạo sự
khác biệt để phát triển mạnh mẽ dám đương đầu với khó khăn và thách thức và cũng
sẵn sàng chấp nhận dủi do cũng như thất bại.
3.
Kỹ năng nghiệp vụ : Đây là kỹ năng rất cần thiết cho một người lãnh đạo giỏi
đó là kiến thức nghiệp vụ, các quá trình, quy trình và kỹ thuật để thực hiện một hoạt
động mang tính chuyên môn, và khả năng sử dụng công cụ, thiết bị để thực hiện hoạt
động đó, ngoài ra phải có tinh thần học hỏi cầu tiến không ngừng để phát triển bản thân
và để thích ứng với những thay đổi không ngừng của đơn vị và của thế giới bên ngoài.
4.
Kỹ năng giao tiếp : Là kiến thức về hành vi của con người, các quá trình giao
tiếp giữa con người với nhau, khả năng biểu cảm, thái độ và động cơ của người khác
dựa trên những gì họ nói và khả năng truyền đạt tư tưởng để cung cấp đủ tin tức và dữ
kiện cần thiết cho đội ngũ nhân viên làm việc cho họ và để có thể quyết định công việc
một cách hữu hiệu. Ngoài ra, Nhà lãnh đạo còn là người đại diện để giao dịch với bên
ngoài. Công việc này đòi hỏi kỹ năng về giao tiếp cả về viết lẫn về nói chuyện. Kỹ năng
này sẽ giúp Nhà lãnh đạo khuyến khích và xây dựng lòng tin trong cộng sự viên và tạo
được sự cộng tác của nhân viên


5.
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Quá trình giải quyết vần đề có thể được tiến hành
qua các bước sau: nhận diện vấn đề, tìm nguyên cớ của vấn đề, phân loại vấn đề, tìm
giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu. Một Nhà lãnh đạo giỏi sẽ tiến hành quá trình này
một cách khéo léo và hiệu quả.
6.
Các kỹ năng nhận thức và tự quản trị : Là khả năng phân tích chung, tư duy
logic, sự thông hiểu về các khái niệm, khái quát hoá các mối quan hệ phức tạp, tính
sáng tạo trong việc đưa ra ý tưởng và giải quyết vấn đề, khả năng phân tích các sự kiện
và xu hướng, lường trước sự thay đổi, nhận ra cơ hội và các vấn đề tiềm tàng. Người
lãnh đạo còn phải có kỹ năng tự quản trị biết sử dụng các phê bình xây dựng để tự thay
đổi và có thể tự đánh giá bản thân một cách trung thực về điểm mạnh và điểm yếu của
chính mình, từ đó có thể tự thay đổi để ngày một tốt đẹp hơn. .


Liên hệ thực tiễn tại đơn vị đang công tác

Hiện tại tôi đang công tác tại Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng Cosco, người lãnh đạo
của tôi là Ông Vũ Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Sau đây là một số
tố chất và kỹ năng lãnh đạo của lãnh đạo công ty tôi nơi mà mọi người đều vui vẻ làm
việc và luôn tếu táo gọi người lãnh đạo là Cụ.
Ông là con người của công việc, Một con người lịch sự, trang nhã, luôn là hình ảnh đầu
tiên của công ty. Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói cười, giao tiếp với nhân viên hay đối tác
của ông luôn toát lên phong cách của một doanh nhân thành đạt. Ông luôn lịch sự, đĩnh
đạc, tự tin, thân thiện và cởi mở, hòa đồng. Ông còn là một người có cái đầu nhanh
nhạy có chỉ số IQ và EQ hơn hẳn nhân viên cấp dưới, là người hiểu biết về các kiến
thức khoa học, kiến thức về quản trị doanh nghiệp và luôn chỉ dẫn cho nhân viên, có
khả năng tư duy chiến lược một cách khoa học và logic, khả năng lý luận và tính kỷ luật
cao, có bản lĩnh, dám làm dám chịu, có khả năng ứng phó với mọi thử thách và luôn
biết cách quản lý stress để cân bằng cuộc sống và công việc cho anh em. Ngoài ra ông
còn là người có Thái độ sống và làm việc tích cực.
Từ khi được thành lập vào tháng 01 năm 2009 với vốn điều lệ lúc đó chỉ có 8 tỷ đồng,
với sự nỗ lực không ngừng và trăn trở trong công việc của Chủ tịch HĐQT đến tháng
01 năm 2011 Công ty đã tăng vốn lên 20 tỷ đồng, điều này đã đánh dấu một bước ngoặt
trong hoạt động kinh doanh của công ty. Để đạt được kết quả như trên đó là sự phấn đấu
không ngừng của Ông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Công ty, đưa Công ty ngày càng lớn
mạnh và đứng vững trên thị trường cho đến ngày hôm nay. Trên đây là những phác họa
nổi bật nhất chân dung của lãnh đạo nơi tôi đang làm việc .
III/ Kết luận
Người lãnh đạo thực sự không chỉ hội tụ những tố chất lãnh đạo vốn có mà còn phải
trau dồi những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo hiệu quả. Mọi người phải hiểu rằng ai


cũng có thể là lãnh đạo nếu họ hội tụ đầy đủ những yếu tố như trên đó là tố chất và kỹ
năng lãnh đạo cùng với sự may mắn. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta xem nhẹ
điều đó và cứ giữ mãi quan niệm chủ quan khi cho rằng họ sinh ra là để làm người đứng
đầu mà quên mất rằng họ cần phải có gì để làm lãnh đạo. Vì vậy nhà lãnh đạo phải biết
được đâu là tố chất và kỹ năng và sự may mắn để xây dựng và phát huy chúng một cách
đúng đắn và hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà
Nội 2003 và Các tạp chí đăng tải trên mạng InternetTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×