Tải bản đầy đủ

BÀI tập cá NHÂN môn PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH đạo

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

CHỦ ĐỀ:
Hãy phân tích những tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo mà bạn nhận định là
thành công, có thể là lãnh đạo trực tiếp của bạn, hoặc người mà bạn biết. Không
nhất thiết phải hạn chế những quan điểm của bạn theo các lý thuyết tố chất và kỹ
năng lãnh đạo mà bạn đã được học trong môn học này.

BÀI LÀM

I. GIỚI THIỆU
Người lãnh đạo là nhân tố quyết định sự thành công của một tổ chức. Để
tận dụng được cơ hội và vượt qua được những thách thức, đòi hỏi người lãnh
đạo ngoài các tố chất sẵn có cần có thêm các kỹ năng lãnh đạo tốt.
Dựa trên những lý thuyết về tố chất và kỹ năng lãnh đạo kết hợp với thực
tế tại nơi tôi công tác, tôi phân tích một số tố chất và kỹ năng lãnh đạo của
ông Vũ Nhật Lâm – GĐ khối Quản lý tín dụng (QLTD) của Ngân hàng Thương
mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), Theo tôi đánh giá ông Lâm là người rất
thành công trong việc xây dựng khối QLTD vững mạnh và phát triển, ông
được xem là một trong những nhà lãnh đạo thành công tại VIB.
II. PHÂN TÍCH

1.Các thuật ngữ.
Có nhiều khái niệm về lãnh đạo khác nhau, theo TS. Anthony Robert
Sanichara: “lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đối với người khác để họ


hiểu và nhất trí với những việc cần phải làm, cách thực hiện hiệu quả những
việc đó, và quá trình thúc đẩy các nỗ lực của cá nhân và tập thể để đạt
được mục tiêu chung”. Người lãnh đạo thành công là người có tố chất và kỹ
năng lãnh đạo nhất định. Tố chất lãnh đạo là các đặc điểm cá nhân khác
nhau, bao gồm các đặc điểm về cá tính, tính khí, nhu cầu và các giá trị của
nhà lãnh đạo. Kỹ năng lãnh đạo là khả năng làm một việc gì đó theo cách có
hiệu quả. Tố chất và kỹ năng của một người lãnh đạo được xây dựng bởi yếu
tố học hỏi, rèn luyện và di truyền tự nhiên.
2.Tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo tiêu biểu.
Các tố chất lãnh đạo của ông Lâm:
 Có tầm nhìn, quyết đoán và tự tin. Người lãnh đạo có tầm nhìn đúng đắn,
sâu rộng thì mọi việc họ làm là có mục đích, mục tiêu rõ ràng từ đó lôi kéo
được các thành viên khác tham ra ủng hộ mục tiêu, chiếu lược của mình.
Khả năng truyền tải tầm nhìn và tạo hứng thú cho nhân viên thực hiện kế
hoạch, mục tiêu đề ra. Ông Lâm đưa ra các quyết định nhất khoát, thể hiện
sự am hiểu chuyên môn, xử lý tình huống tốt và sự quyết đoán trong lãnh
đạo, vì lý do này, nhân viên cấp dưới luôn nghe theo và thực hiện tốt công
việc của mình, tự tin trong quá trình thực hiện. Người cấp dưới luôn mong
muốn được làm việc dưới một người lãnh đạo quyết đoán, tự tin.
 Kiên trì và nhất quán. Thời kỳ kinh tế thị trường kết hợp với công nghệ
thông tin phát triển như hiện nay càng đòi hỏi người lãnh đạo cần phản ứng
nhanh nhạy và thông xuốt. Khối QLTD được xem là khối quan trọng nhất
của hệ thống VIB vì nó quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh
của một ngân hàng chính vì thế sự thay đổi trong các quyết định cần hạn
chế tối đa, đứng trước thực tế này, ông Lâm đã nhất quán trong các quyết
định của mình, kiên trì triển khai từng bước chắc chắn theo lộ trình đã định,
không nóng vội đốt cháy giai đoạn. Trong quá trình thực hiện, có nhiều
phòng ban trong khối phản đối điều này có thể dẫn tới nội bộ mất đoàn
kết, nhân viên chuyển viện tuy nhiên ông Lâm không hề lao lung, giữ vững
quan điểm lập trường và kiên trì đến cùng để đạt được mục tiêu của tổ


chức. Người lãnh đạo thiếu sự kiên trì và nhất quán sẽ không có được sự
thành công như mong muốn, nhân viên không gắn bó lâu dài.
 Đạo đức nghề nghiệp. Tố chất liêm chính của ông Lâm tạo cho ông có được


sự tin tưởng của các nhân viên. Người không giữ được lòng tin khó có thể
duy trì được sự trung thành của cấp dưới hoặc sự hợp tác và hỗ trợ của
đồng nghiệp. Đặc biệt trong hoạt động ngành Ngân hàng ở Việt Nam quy
đình quản trị còn hạn chế, xã hội có nhiều tiêu cực, từng cá nhân hay lợi
dụng chức quyền để trục lợi bằng nhiều cách khác nhau. Tại VIB không có
áp lực từ trên xuống dưới trong các quyết định cho vay, bố trí nhân sự hay
trang bị công cụ làm việc đây là văn hóa do người lãnh đạo xây dựng trong
một tổ chức. Người lãnh đạo có đức tính tốt sẽ nhận được sự ủng hộ không
chỉ trong tổ chức mà còn từ bên ngoài khác. Tệ nạn tham nhũng ở Việt
Nam khá cao, người lãnh đạo có đạo đức nghề nghiệp như ông Lâm là điều
rất tốt không chỉ cho tổ chức mà còn cho xã hội. Ông Lâm đã tạo được
niềm tin cho mọi người qua đó đã giúp ông triển khai tốt các nhiệm vụ,
thực hiện được mục tiêu của mình.
 Học hỏi và chịu đựng áp lực công việc. Trong môi trường đầy biến động, các
tổ chức cần liên tục thay đổi để thích ứng và phù hợp với môi trường, thời
thế thì người lãnh đạo cũng cần phải linh hoạt trong việc học hỏi từ những
thất bại, sai lầm, thay đổi quan điểm, lòng tin và điều chỉnh tâm lý để có
thể lãnh đạo tốt, đồng thời người lãnh đạo luôn là người chịu nhiều áp lực
nhất đến từ công việc và trách nhiệm. Một trong những tố chất quan trọng
cho sự lãnh đạo thành ông trong môi trường luôn biến động là khả năng
học hỏi, thích ứng nhanh với thay đổi và chịu được áp lực công việc. Điều
này được thể hiện rõ ở ông Lâm. Khả năng làm việc và học tập từ 14 – 18
tiếng không mệt mỏi, ông không học chuyên sau về Ngân hàng khi học Đại
Học nhưng với sự học hỏi, nghiên cứ của mình ông đã hiểu sâu các nghiệp
vụ của ngân hàng như một chuyên gia, lỗ lực học hỏi và tiếp cận cái mới,
điều chỉnh tư duy, đúc rút kinh nghiệm đã giúp ông điều hành và quản lý
công việc hiểu quả.
Các Kỹ năng lãnh đạo


Kỹ năng lãnh đạo được xem như một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực
quản lý. Nhà quản lý giỏi cũng có thể là một nhà lãnh đạo giỏi và ngược lại.
Nhà lãnh đạo được ví như người thuyền trưởng của một con tàu, một
thuyền trưởng giỏi sẽ dẫn dắt con tàu vượt qua sóng cả để đến bến an
toàn.
Kỹ năng là khả năng mà con người không tự nhiên có được, cần phải qua
rèn luyện, trau dồi và trải nghiệm qua thực tế. Trong một còn người, kỹ
năng không thách rời tố chất, thường tố chất sẵn có sẽ giúp tạo nên một số
khả năng nhất định. Việc rèn luyện tích cực giúp cho khả năng trở thành ổn
định, thành tính chất sẵn có và người ta có thể ứng dụng dễ dàng trong các
tình huống thực tế và khi đó hình thành kỹ năng.
 Kỹ năng lãnh đạo: Đây là một kỹ năng không thể thiếu của một nhà quản
lý. Lãnh đạo giỏi được thử thách qua sự thành công trong việc thay đổi hệ
thống và con người. Thuật ngữ “lãnh đạo” đang được sử dụng ngày càng
nhiều hơn khi nhắc đến vai trò của người quản lý vì chức năng của lãnh đạo
là xử lý thay đổi. Người quản lý cần phải lãnh đạo giỏi để thay đổi sản
phẩm, hệ thống và con người một cách năng động. Nhà lãnh đạo giỏi phải
là người thúc đẩy quá trình quyết định một vấn đề và trao cho nhân viên
của họ quyết định vấn đề đó. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo giỏi, quyền lực
sẽ tự đến với bạn, nhưng bạn cũng phải biết khai thác quyền lực của những
người khác. Bạn phải thúc đẩy quá trình quyết định và làm cho quá trình đó
hoạt động. Đó là một bài toán khó nhưng đã được ông Lâm thể hiện rất
thành công.
 Quản lý và lập kế hoạch: Những mục tiêu mà tổ chức cần đạt tới được ông
Lâm xây dựng và thực hiện theo kế hoạch rõ ràng, đây là một kỹ năng
quan trong trọng không thể thiếu của nhà lãnh đạo. Khi họ mong muốn có
tầm nhìn chiến lược cho tổ chức thì họ phải quản lý và lập kế hoạch cho
các mục tiêu đã đề ra.
 Kỹ năng giao tiếp và truyền cảm hứng. Các kỹ năng giao tiếp bao gồm kiến
thức về hành vi của con người và các quá trình của nhóm, khả năng hiểu
cảm xúc, thái độ và động cơ của người khác, khả năng truyền đạt rõ ràng


và thuyết phục. Ông Lâm là người đồng cảm, có sức lôi cuốn, am hiểu xã
hội, tế nhị và hòa đồng, các kỹ năng ứng xử này tạo cho ông thân thiện với
mọi người, có nhiều mối quan hệ trong và ngoài tổ chức, có nhiều sự ảnh
hưởng đối với người khác.
 Khả năng thuyết phục người khác và kỹ năng giao tiếp giúp cho ông Lâm
giải quyết công việc thuận lợi hơn, ông luôn thể hiện là người biết lắng
nghe kể cả các ý kiến phản biện, phê bình từ đó xử lý rất tốt các quan hệ
cũng như điều chỉnh kịp thời công việc phù hợp hơn. Người lãnh đạo có kỹ
năng giao tiếp tốt, có tư duy và phong cách sẽ có khả năng truyền cảm
hứng rất tốt cho mọi người kể cả những vấn đề thách thức như các kế
hoạch kinh doanh, áp lực chỉ tiêu kinh doanh.
 Kỹ năng hiểu biết về công việc. Ở cương vị quản lý, nếu không hiểu biết về
công việc sẽ dẫn đến các quyết định xa rời thực tế, thậm chí trở thành rào
cản cho hoạt động của tổ chức. Thực tế cho thấy ông Lâm với sự am hiểu
sâu về công viêc của mình đã giúp ông ra quyết định nhanh, kịp thời và
chính xác, yêu cầu cần xử lý gấp được xử lý quyết đoán. Cũng có quan
điểm cho rằng, người lãnh đạo thì kỹ năng hiểu biết công việc không cần ở
mức cao, theo tôi mức độ cao hay thấp phụ thuộc vào từng lĩnh vực hoạt
động của doanh nghiệp, với lĩnh vực Ngân hàng, người lãnh đạo sẽ không
thành công nếu không là người hiểu sâu về nghiệp vụ, khẩu vị rủi ro hay
đặc thù kinh doanh của ngành.
Để có được sự hiểu biết sâu về nghiệp vụ ngoài việc sở hữu trí nhớ, tuy
duy tốt, người lãnh đạo cần có kỹ năng học hỏi. Việc luôn học hỏi giúp nhà
lãnh đạo có sự tích lũy để vươn lên chính bản thân mình. Nếu bạn không có
những ý tưởng mới, không tự đưa mình vào những thử thách mới thì bạn sẽ
không đưa ra được những quyết định khác biết.
Mối quan hệ giữa tố chất và kỹ năng có thể ví như điều kiện cần và đủ
cho thành công của người lãnh đạo. Kỹ năng là sự rèn luyện nhưng được hỗ
trợ và cộng hưởng bởi tốt chất tự nhiên, do đó, sự rèn luyên kỹ năng không
mang đến kết quả giống nhau cho mọi người. Tố chất lãnh đạo là xúc tác ở
cấp số nhân, là chìa khóa của thành công vì nó là nền tảng của trí tuệ cảm


xúc. Chỉ với rèn luyền kỹ năng thật tốt, khó có thể trở thành nhà lãnh đạo
thành công. Người lãnh đạo tương lai luôn nổi bật trong đám đông bởi
những tố chất đặc biệt, đôi khi là sự bộc lộ tự phát.
Qua phân tích các tố chất, kỹ năng lãnh đạo từ thực tế và lý thuyết cho
thấy để trở thành nhà lãnh đạo thành công phải có những tố chất và kỹ
năng lãnh đạo nhất định phù hợp với lĩnh vực và môi trường. Trong đó các
tố chất cơ bản phải có là sức khỏe, tâm lý ổn định, tự tin, quyết đoán, kiên
trì, đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Chỉ với tố chất chưa thể thành nhà
lãnh đạo thành công mà để lãnh đạo thành công nhà lãnh đạo cần các kỹ
năng nhất định, như kỹ năng về nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng
giao tiếp, mức độ quan trọng của các kỹ năng này phụ thuộc vào vị trí lãnh
đạo là cao hay thấp, lãnh đạo cấp cao thì kỹ năng nhận thức càng đòi hỏi
cao hơn, lãnh đạo cấp thấp thì đòi hỏi kỹ năng chuyên môn nhiệm vụ cao
hơn.
Đặc điểm tại Việt Nam văn hóa kinh doanh chưa phát triển cao, hệ thống
pháp lý còn nhiều bất cập, tệ nạn tham nhũng còn nhiều, nền kinh tế đang
đi vào thời kỳ đầu của quá trình mở cửa… đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có
những kỹ năng vượt trội, vận dụng các kỹ năng linh hoạt.
Người có lòng đam mê trở thành nhà lãnh đạo, mong muốn có quyền lực
và khẳng định mình trong xã hội thì sẽ có động lực mãnh liện để phấn đấu,
học tập rèn luyên nâng cao các kỹ năng, cải tạo bản thân từ đó có thể trở
thành những nhà lãnh đạo thành công.
Người lãnh đạo có nhiều việc phải làm, tuy nhiên, việc xác định được các
trọng tâm công việc là vô cùng quan trọng bởi nếu không đạt được điều đó,
tổ chức sẽ đi sai đường. Dưới đây là một số việc lãnh đạo cần phải làm:
-

Thiết lập tầm nhìn cho tổ chức. Thực tế cho thấy tầm nhìn như ngọn Hải
đăng chỉ đường cho mỗi tổ chức, tổ chức cần phát triển xa hơn cần có
tầm nhìn rõ ràng, xác định được mục tiêu từ đầu.

-

Tập hợp quần chúng. Người lãnh đạo cần làm cho cấp dưới thấu hiểu,
thích thú, đam mê và tin tưởng, có được sự ủng hộ, hỗ trợ của quần
chúng là nền tảng cho sự thanh công sau này.


-

Tạo ra sự thay đổi: sự thay đổi luôn diễn ra xung quanh và ngay trong
môi trường hoạt động của tổ chức, để chủ động trước mọi tình huống, tổ
chức cần thay đổi trước khi bắt buộc phải thay đổi để làm chủ quá trình
thay đổi, người lãnh đạo tốt là người biết tạo ra sự thay đổi này.

-

Xây dựng, tạo dựng môi trường làm việc. Người lãnh đạo giỏi phải tạo
dựng được môi trường làm việc lành mạnh trên cơ sở đảm bảo hài hòa
giữa cống hiến và hưởng thụ, quyền và lợi ích, cái chung và cái riêng.

III. KẾT LUẬN

Người lãnh đạo thành công cần có tố chất và kỹ năng như đã đề cập bên
trên. Nếu tố chất là cái bản chất, cái thiên phú thì kỹ năng đòi hỏi một quá
trình rèn luyện nghiêm túc. Để trở thành ông chủ lý tưởng, ngoài những gì
thuộc về tố chất chúng ta cần phải không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức,
kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo cũng nhu nuôi tham vọng trở thành lãnh
đạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình “Lãnh đạo trong Tổ chức” - Chương trình MBA -Đại học Grigg.
2. http://www.khoinghiep.info/kien-thuc-co-ban/nhung-dieu-nen-va-khongnen-lam/571-nhung-to-chat-va-ky-nang-can-co-cua-nha-lanh-dao.html.
3. http://www.vinhanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=563:ly-cong-uan-9741028&catid=81:lanh-tu-lanh-dao&Itemid=198.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×