Tải bản đầy đủ

Bảo Vệ Lập Trình Mô Phỏng Thang Máy

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Bảo Vệ Lập Trình
Mô Phỏng Thang Máy
Giáo viên : TS.Vũ Thị Hương Giang
Nhóm PE13 : Phạm Quang Mạnh
Trịnh Quang Huy
Trần Đăng Huân
Nguyễn Thanh Hải


Lời Mở Đầu
Hiện nay , cùng với việc phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã
hội , cơ sở hạ tầng ngày được nâng cao, đồng nghĩa với
việc các tòa cao ốc, khu nhà cao tầng , chung cư lớn
được xây dựng rộng khắp.
Vì thế , nhu cầu về thang máy là hết sức cần thiết.
Từ đó , thang máy trở thành bài toán và đề tài hấp dẫn.
Dưới sự hướng dẫn của giáo viên và tham khảo từ
mạng các tài liệu từ mạng internet chúng tôi đã nghiên
cứu bài toán thang máy cho tòa nhà D6 với số tầng là 5.Yêu cầu của bài toánMô phỏng thang máy tòa nhà D6
Các chức năng cần có :
- Có thể gọi thang từ bên ngoài hoặc bên trong cabin
- Có thể báo động khi thang máy gặp sự cố (VD vượt
quá tải trọng )
- Người dùng có thể chọn thang 1 hoặc 2 để di chuyển
- Điều khiển thang máy hợp lí để đón trả khách đúng
tầng và thời gian di chuyển hợp lí
- Ưu tiên 1 số trường hợp có thể xảy ra


Kết quả

Có thể gọi thang từ bên ngoài
Có thể chọn 1 trong 2 thang để di chuyển
Đón trả khách đúng tầng được lựa chọn
Giới hạn tải trọng


Hạn chế
Vẫn chưa tối ưu hóa được bài toán.
Quá trình viết code vẫn còn nhiều sai sót.
Không thể gọi thang khi thang đang hoạt
động ,muốn gọi phải đợi khi thang đã thực
hiện xong lần gọi trước .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×