Tải bản đầy đủ

Students’ presentation XHHDL

Students’ Presentation


Nhóm 1
Nhóm Trưởng: Văn Tâm

Đề tài mới và có tính thu hút tuy nhiên vẫn thiếu đối tượng nc
Có minh họa sinh động
Khó khăn trong việc gửi xe, nơi gửi rộng, ( có đủ sức chứa không?)


Đóng góp cho nhóm 1

Đóng góp: Chưa có tính xhh, Nên khảo sát thêm về các con số trước khi đưa ra

kết luận. Giải pháp cần mang tính xhh hơn. Giải pháp quản lý chặt chẽ khu
trông xe có giấy phép – như thế nào là một khu trông xe có thể cấp phép? Câu
hỏi: Diện tích? Lưu Lượng? Khó tìm? Phần mềm Golden Eye? Quan tâm hơn đến
người nghe khi trình bày một khái niệm mới. Nguyên nhân là do ý thức khách
hàng hay do năng lực quản lý?


Video minh họa chưa khớp với nội dung trình bày. Nguyên nhân: chưa thuyết

phục vì chưa có cơ sở dữ liệu thống kê, làm thế nào để tìm ra các nguyên nhân
đó? Giải pháp: giải pháp cần đưa ra dựa trên năng lực phân tích của nhóm chứ
không copy theo những gì đã có.


Giải pháp nhóm 1 sẽ thực hiện

Video đăng lên youtube bao quát chung và hướng dẫn khách hàng để xe hợp lý
Share trên facebook cá nhân và page của các bạn trong nhóm
Nhờ bạn làm marketing online
Lập sự kiện, tặng quà nếu like và share video
Chưa thực hiện trong tuần vừa rồi


Nhóm 2
Nhóm Trưởng: Tuyết Thư

Nhận xét:
Đã thao tác hóa khái niệm
Tên đề tài mang tính báo chí, cần đặt lại sao cho có tính xhh
Nên trình bày bố cục của bài trước khi đi vào nội dung để người nghe dễ theo
dõi

Đặc điểm dân số của nhóm “xin tiền” là gì? Ngoài lứa tuổi ra
Những giải pháp này đã được thực hiện chưa? Tại sao nó chưa đạt hiệu quả? Tư
duy sâu hơn


Giải pháp nhóm sẽ thực hiện

Muộn
Nộp bản kế hoạch qua email – đã nộp
Chưa thực hiện trong tuần vừa rồi


Nhóm 5
Nhóm Trưởng: Nguyễn Thị Dược


Thuyết trình tự tin hơn, cần dẫn dắt khán giả vào bài sau khi đọc tên đề tài
Nên có lời bình trên ảnh trong video clip
Tên đề tài chưa nêu lên được vấn đề nghiên cứu. Đối với đề tài XHH, không được
đặt tên bao gồm ngôn ngữ báo chí

Phần thực trạng còn sơ sài, chưa thấy rõ bố cục
Phần nguyên nhân, nhóm có trình bày luôn cả những tác động, nên tách ra và
thêm một phần ảnh hưởng

Giải pháp nên chia ra theo từng nhóm đối tượng


Nhóm 3
Nhóm trưởng: Đào Thúy Hằng

Bài trình bày bố cục rõ ràng
Sử dụng kiến thức XHH DL để phân tích vấn đề nghiên cứu
Vấn đề do khách du lịch tạo ra và quay lại tác động lại vào nhóm khách du lịch
Khái niệm người dân địa phương và người làm dịch vụ còn chưa rõ ràng trong
lúc phân tích các mối quan hệ


Giải pháp

Lập FB page


Nhóm 9
Nhóm Trưởng – Thu Hà

Thao tác hóa khái niệm “ trộm cướp”
Thông tin liên quan đến số liệu cần có nguồn
Thực trạng, nguyên nhân của hiện tượng này ( các đặc điểm gì của khu vực du
lịch này khiến cho hiện tượng này xảy ra phổ biến ở đây, đặc điểm của khách
thể nghiên cứu và các nhóm xã hội…)


Nhóm 8 – Duy Anh
Thực trạng văn hóa giao thông và ảnh hưởng đến du lịch ở Hà Nội

Slide rất đẹp và hiện đại.
Phần chữ ít và cô đọng.
Giao thông nhưng tại sao lại đề cập đến địa điểm LS?
Thay đổi tên đề tài sao cho phù hợp với nội dung trình bày.
Thông tin chưa trích nguồn.
Bố cục trình bày là gì?
Chưa thấy được rõ mối liên hệ của giao thông và du lịch.


Nhóm 10 – Trần Hiền

Chọn được video clip rất hay, đi vào lòng người
Đã sử dụng những hình ảnh để mô tả thực trạng
Phần tiêu đề giải pháp được phân loại tốt
Cần xác định các nhóm xã hội tham gia vào quá trình này
Nên chia ra thành hai phần rõ ràng: AH đến MT và AH đến DL để có thể phân
tích chi tiết hơn

Bố cục cần cân đối lại giữa thực trạng và ảnh hưởng


Nhóm 7 - Dinh

Tại sao chỉ chọn KT là các người chèo đò? Còn nhóm tham gia giao thông lớn
hơn là người du lịch thì sao?

Thao tác hóa khái niệm giao thông đường thủy
Chèo kéo, giá vé, an toàn đường thủy… - các dịch vụ liên quan đến giao thông
đường thủy -> Thực trạng các dịch vụ liên quan đến giao thông đường thủy và
ảnh hưởng của nó đến du lịch tại Chùa Hương

Thực trạng, nguyên nhân, ảnh hưởng chưa tách biệt rõ ràng mà trình bày lẫn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×