Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Tuần

Tiết

Bài 7. THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC
VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ PHÂN BÓN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
- Sử dụng giấy coban clorua để phát hiện tốc độ thoát hơi nước khác nhau ở hai
mặt lá.
- Giải thích được vai trò điều tiết tốc độ thoát hơi nước của khí khổng (so với
thoát hơi nước qua cutin) như thế nào?
Biết bố trí thí nghiệm về vai trò của phân bón NPK đối với cây trồng
III. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ VÀ NỘI DUNG
1. Chuẩn bị của HS
Cần xác định rõ mục tiêu của bài thực hành và cách tiến hành thí nghiệm ra sao
để nêu bật được mục tiêu của bài.
Một em học sinh làm powerpoint các bước thực hiện của thí nghiệm 1.
Ôn lại bài: “Sự thoát hơi nước ở lá” và vai trò của các nguyên tố thiết yếu.
Ở thí nghiệm 2, HS phải chuẩn bị phần này trước 2 tuần.
Ngâm hạt thóc cho nẩy mầm từ 2-3 ngày. Số lượng hạt khoảng 60-100

hạt/nhóm.
Mỗi nhóm chuẩn bị 2 chậu nhựa, đường kính khoảng 10-20 cm (một bạn trong
lớp có thể mua dùm cho các nhóm để có sự đồng nhất về hình dáng, màu sắc cho
đẹp) và một chai nhựa đựng nước khoáng đã dung có dung tích 0,5 lít (hoặc 1,0
lít). 2 tấm xốp tròn có kích thước nhỏ hơn lòng chậu nhựa/nhóm (có thể mua chung
cho cả lớp). Các tấm xốp phải được khoan lỗ bằng đường kính của nan hoa xe đạp,
lỗ cách lỗ khoảng 5-10mm (dung nan hoa xe đạp nung nóng để đục lỗ), mỗi tấm
xốp đục khoảng 30 lỗ.
TaiLieu.VN

Page 1


1 thước nhựa có chia độ đến mm/nhóm.
Lớp phó học tập hướng dẫn cách pha dung dịch NPK: thực hiện trước 10 ngày.
Mỗi nhóm pha 1 chai phân NPK có nồng độ 1 g/l như sau: cân 0,5g phân bón
(hoặc 1g) đổ vào chai đựng nước khoáng cũ.
Dùng ống đong để đong đủ lượng nước cần thiết: 0,5 lít (hoặc 1 lít) và đổ vào
chai. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều cho đến khi phân hòa tan hết.
Sau khi mỗi nhóm pha xong dung dịch, em lớp phó tiếp tục hướng dẫn các
nhóm rót dung dịch phân vào chậu thí nghiệm và rót nước vào chậu đối chứng, sau
đó đặt tấm xốp lên.
Chọn các hạt đã nẩy mầm (tương đương nhau) đặt vào các lỗ trên tấm xốp, mỗi
lỗ là 1 hạt. Cần đặt sao cho rễ mầm hướng xuống dung dịch dinh dưỡng có trong
chậu.
Đặt trong vườn trường, chăm sóc sau cho các chậu đều nhận được ánh sáng đầy
đủ. Mỗi ngày đo chiều cao cây ở cả hai chậu.
2. Chuẩn bị của GV
Chuẩn bị phiếu thực hành cho các nhóm
Hỗ trợ cô phụ trách phòng thí nghiệm chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng
cụ, hóa chất cần dung cho 2 thí nghiệm
a. Thí nghiệm 1:
Bộ dụng cụ làm thí nghiệm bao gồm: 2 miếng giấy tẩm coban clorua 5,0% xếp
vào bao nilon gói kín lại (có bịch hút ẩm bên trong), 2 miếng lam kính, 2 chiếc cặp
gỗ và 1 đồng hồ bấm giây.
Các chậu cây có sẵn trong vườn trường: dâm bụt, mai chiếu thủy, mai…
b. Thí nghiệm 2 (chuẩn bị trước 10 ngày):
Dụng cụ:

TaiLieu.VNPage 2


Mỗi nhóm một ống đong có dung tích 100ml bằng nhựa hoặc thủy tinh, tốt nhất
là loại có mỏ.
Đũa thủy tinh có chiều dài dài hơn chai dung trong thí nghiệm.
Cân
Dung dịch dinh dưỡng NPK: Phân bón NPK, nước cất
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

Hoạt động của GV
- Ổn định vị trí cho mỗi nhóm

Hoạt động của HS
-Một em học sinh điều khiển lớp (có thể
lớp trưởng, lớp phó hoặc cán sự bộ môn)
nhắc lại mục tiêu cần đạt được trong bài
thực hành và cơ sở khoa hcọ của việc sử
dụng giấy conban clorua trong thí ngiệm.

- Mời 2 bạn bất kì lên thực hiện thao tác
- GV quan sát và chỉnh sửa các thao tác cho cả lớp cùng xem, vừa làm vừa trình
cho đúng kĩ năng.
bày.
- Các nhóm khác có thể chỉnh sửa hoặc
bổ sung
- Các nhóm phân công cụ thể vai trò của
từng người trong nhóm.
- GV trình chiếu đọan phim về các giai - Một em HS trình chiếu các bước lên
đoạn chuẩn bị của HS trong thí nghiệm 1
màn hình để các bạn dễ theo dõi, lớp
trưởng nhắc lại các bước làm và phát cho
các nhóm trưởng bộ dụng cụ làm thí
nghiệm và lưu ý các bạn thực hiện thao
tác phải nhanh và gọn để thu được kết
quả chính xác nhất
Lớp trưởng tiếp tục xác định mục tiêu

TaiLieu.VN

Page 3


cần đạt ở thí nghiệm 2

Cho HS di chuyển xuống vườn trường

Lớp trưởng (hoặc phụ tá) hướng dẫn các
bạn đo kết quả và ghi kết quả vào phiếu
thực hành.
- Các nhóm tự chọn cho mình một loại
cây trong vườn trường và tiến hành thí
nghiệm. Một em trong nhóm bấm giây
đồng hồ để xác định thời gian giấy tẩm
chuyển từ xanh sang hồng ở cả 2 mặt lá
và diện tích chuyển sang hồng ở 2 mặt lá
trong cùng thời gian.
Đo chiều cao trung bình của các cây
trong chậu thí nghiệm và chậu đối
chứng.

- Cho từng nhóm ghi kết quả thu được lên
Mỗi nhóm ghi được các kết quả thu được
bảng (ở cả 2 thí nghiệm) và yêu cầu HS
vào phiếu thực hành
nhận xét cho kết luận.
- Lớp trưởng nhanh chóng cho ổn định
GV đặt một số câu hỏi gợi ý để hướng các
lớp.
em vào mục tiêu chính:
- Một em đại diện nhận xét, các em khác
- Vai trò điều tiết tốc độ thoát hơi nước của
góp ý, bổ sung để từ đó rút ra kết luận:
khí khổng ở lá là chủ đạo so với thoát hơi
nước qua cutin
Tốc độ thoát hơi nước ở mặt trên nhanh
hơn ở mặt dưới của lá.
- Đối với các cây có phân NPK: Sự sinh
trưởng phát triển xảy ra mạnh mẽ hơn
Sự thoát hơi nước ở các cây khác nhau
tùy thuộc vào từng loại cây và vị trí của
mỗi cây.
Sự thoát hơi nước ở lá chủ yếu được
thực hiện qua khí khổng và xảy ra nhanh
hơn so với thoát hơi nước qua cutin
Cây có phân bón NPK sinh trưởng tốt

TaiLieu.VN

Page 4


cao hơn
- Một em tổng kết lại phần kết luận, các
nhóm ghi vào phiếu thực hành.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

V. RÚT KINH NGHIỆM:
Lớp:
Nhóm:
Họ và tên HS:
PHIẾU THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA
PHÂN BÓN NPK ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
I. THÍ NGHIỆM SO SÁNH TỐC ĐỘ THOÁT HƠI NƯỚC Ở MẶT LÁ
1. Chuẩn bị: SGK
2. Cách tiến hành: theo SGK
3. Quan sát kết quả:
Số nhóm

TaiLieu.VN

Thời gian

Tên cây

Thời gian chuyển màu của giấy
coban clorua

Page 5


Vị trí của lá

Mặt trên

Mặt dưới

1
2
3
4
5
6
Kết quả
Kết luận
II. VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN NPK ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
1. Chuẩn bị: SGK
2. Cách tiến hành: theo SGK
3. Quan sát kết quả:
Số nhóm

Ngày

Chậu đối chứng

Chậu thí nghiệm

1

TaiLieu.VN

Page 6


2
3
4
5
Kết luận

TaiLieu.VN

Page 7


TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×