Tải bản đầy đủ

Sơ đồ thuật toán PLC

Bài 1: Thiết kế thuật toán cho 1 robot 2 bậc tự do có sơ đồ như hình vẽ:

Chu trình vận hành:
- Robot xuất phát từ điểm A xuống vị trí c kẹp vật rồi đi lên A trở về
B rồi xuống D nhả vật.
- Khi nhả vật xong, trở về B rồi về A và lập lại chu trình
Lưu đồ thuật toán

1


Bài 2: Viết chương trình điều khiển cửa tự động được gắn cảm biến có
khả năng phát hiện người vào ra như hình vẽ. Đồng thời tay mở ngưỡng
cửa đều được gắn công tắc hành trình để xác định trạng thái đóng/mở
của chuyển động.

Lưu đồ thuật toán

2Bài 3: Viết chương trình điều khiển băng chuyền di chuyển qua các vị trí
A, B, C, D có đồ hình như trên hình vẽ. Khi băng chuyền gặp các vị trí A,
B, C, D thì đều dừng lại gắp vật. Cơ cấu gắp vật thì được gắn tại chính
các vị trí A, B, C, D. Sau khi gắp xong băng chuyền tiếp tục chuyển động,
chu trình lăp lại như ban đầu.

3


Lưu đồ thuật toán

4


Bài 4: Viết chương trình điều khiển băng chuyền, khi khởi động băng
chuyền sẽ chạy nếu không gặp các vị trí A, B, C, D. Băng chuyền sẽ dừng
lại 30 giây khi gặp các vị trí A, B, C, D sau đó tự động chạy lại.

Lưu đồ thuật toán

5


6


Bài 5: Viết chương trình điều khiển cho một cụm đèn giao thông với sơ
đồ như hình vẽ.

Trường hợp 1:
- Từ 5h00 đến 9h00
- Từ 11h00 đến 13h30
- Từ 16h đến 19h00
7


Trường hợp 2: từ 22h00 đến 5h00

Lưu đồ thuật toán


8


9


Bài 6: Viết chương trình điều khiển cho một cụm chữ có đồ hình:
(3s)
(3s) (3s)
(3s)
(3s) (3s)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đến khi bảng chữ sáng hết thì tắt bảng chữ trong 1s rồi sáng lại từ “ tải ”
về chữ “ trường ”, mỗi chữ sáng cách nhau 1s.
Sau khi sáng xong thì tắt bảng chữ trong hai giây rồi nháy liên tục trong
8s chia làm 4 lần nhấp nháy.
Chương trình được thực hiện sau 19h00 22/09/2018 thứ 7
Lưu đồ thuật toán:

10


11


Bài 7: Viết chương trình cho một thùng trộn nhiên liệu có sơ đồ như trên
hình vẽ. Biết khi cảm biến mức L ( mức cạn ) van 1 và van 2 mở để đưa
nhiên liệu vào thùng cho đến khi mức M thì dừng van 1, van 2 tiếp tục
cho đến khi gặp cảm biến mức H thì dừng van 2 và khởi động động cơ
quay trong vòng 30s rồi xả hết sản phẩm ra khỏi thùng.

Tiếp theo chu trình thùng xả
- Xả hết gặp mức L là hết 1 mẻ
- Chu trình sẽ lặp lại cho đến khi được 10 mẻ, nghỉ toàn bộ hệ thống
trong 10s sau đó tự động nạp lại 10 mẻ tiếp theo
Lưu đồ thuật toán
12


13


Bài 8: Viết chương trình điều khiển đóng mở cửa cho một bãi đỗ xe. Biết
cổng bãi đỗ xe là một barie được gắn vào 1 động cơ để nâng hạ barie.
Ngưỡng lên xuống của barie được xác định bằng công tắc hành trình.
Khi có người đến barie tự mở, cho đến khi không còn người trong phạm
vi cảm biến. Chu trình tự lặp lại.

Lưu đồ thuật toán

14


Bài 9: Viết chương trình cho 1 trạm bơm thủy lợi gồm 8 tổ hợp bơm có
quy trình khi mức nước trong hồ là H thì 8 tổ hợp bơm sẽ làm việc luân
phiên liên tiếp 4 tổ hơp trong 4h. Cho đến khi mức nước trong hồ là M, 8
tổ hợp bơm làm việc luân phiên liên tiếp mỗi 2 tổ hợp trong 2h. Cho đến
khi mức nước trong hồ là L thì mỗi tổ hợp bơm làm việc 1h.

15


Viết
chương
trình
theo 3
cách:
Sử

dụng lệnh counter
- Sử dụng lệnh MOV và ADD
- Sử dụng thanh ghi dịch
Lưu đồ thuật toán

16


17


Bài 10: Viết chương trình cho 1 bài đỗ xe, biết trong bãi có khả năng
chứa 10 xe và có bố trí 2 cổng, cổng vào/cổng ra. Khi phát hiện có xe đến,
nếu còn chỗ thì cửa mở nếu không thì phát tín hiệu cảnh báo.

Lưu đồ thuật toán

18


Bài 11: Viết chương trình cho một hệ thống phân loại xe chở hàng đơn
giản trong nhà máy. Các xe cùng đi trên đường ray chính sau đó tùy loại
xe sẽ rẽ vào đường khác nhau. Sau mỗi xe có một thanh dọc được khoét
lỗ với số, khi tia laze (mức thấp ) chiếu qua lỗ thì ngõ tương ứng sẽ lên
mức cao.

Theo hình vẽ ta có các ngõ 1, 3, 4, 6, 9 lên mức 1 (được kích) tức xe có số
13469. Khi xe đến chạm vào công tắc hành trình thì PLC sẽ bắt đầu đọc
mã. Tùy loại mã mà mở cửa, mở trong 5s rồi đóng lại
- Mã 12579 cổng 1
- Mã 23679 cổng 2
- Mã 13679 cổng 3
Lưu đồ thuật toán:

19


20


Bài 12: Viết chương trình cho một hệ thống phân loại như hình vẽ:

Hệ thống phân loại theo chiều cao:
- Loại 1: ( cao nhất cả 3 cảm biến đều ở mức 1) sẽ đi theo hướng 1.
- Loại 2: (cao thứ 2, cảm biến 1 và 2 lên mức 1) sẽ đi theo hương 2.
- Loại 3: (thấp nhất, chỉ có cảm biến 1 lên mức 1, cảm biến 2, 3 ở
mức 0)
Việc chọn đường đi do vị trí của gạt quyết định
Chú ý: Cảm biến quang khi bị chắn ngang sẽ lên 1.
Lưu đồ thuật toán

21


Bài 13: Viết chương trình cho 1 hệ thống đọc mã đơn giản có cấu tạo như
sau:

22


Trên thẻ có khắc lỗ tương ứng với các số, khi ánh sáng hồng ngoại chiếu
qua các lỗ thì ngõ tương ứng sẽ lên mức 1. Theo hình vẽ ta có các ngõ 1,
3, 4, 6, 9 sẽ lên mức 1 tương ứng với mã 13469. Khi đưa thẻ vào, nhấn
nút OK nếu đúng mã thẻ thì sẽ mở của 5s rồi đóng lại, nếu sau sẽ bật đèn
báo.
Có 3 loại thẻ 12579, 23689, 13689.

Lưu đồ thuật toán

23


24


Bài 14: Viết chương trình điều khiển thùng quấy nhiên liệu có sơ đồ như
hình vẽ:

Biết rằng:
- Khi cảm biến ở thùng 1 báo mức L thì van1, bơm 1, van 2, bơm 2
đều mở để nạp vào thùng 1.
- Khi cảm biến báo ở mức M thì van 1, bơm 1 dừng lại
- Đến khi nhiên liệu đạt mức H thì van 2, bơm 2 dừng và khởi động
động cơ quấy trong 30s. Sau khi quấy xong thì mở xả van 3 đưa
nhiên liệu sang thùng 2, khởi động động cơ quấy 2.
- Thùng 1 nạp nhiên liệu cho thùng 2 cho đến khi đạt mức H thì
dừng lại. Nếu thùng 2 chưa đạt mức H thì yêu cầu thùng 1 phải đầy
lại và nạp tiếp sang thùng 2 cho đến khi thùng 2 đạt mức H thì
ngừng nạp.
- Khi thùng 2 đạt đến mức H thì tổ hợp bơm phun và van 4 hoạt
động

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×