Tải bản đầy đủ

CAU TAO VAN TA NGUOI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN
8
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG
NGẠN

Lớp 5/1
Năm học 2014 - 2015

GV thực hiện: Nguyễn Thò


Khôûi
ñoängCHIA
NHOÙM
VOØNG 1
CÂU HỎI THẢO LUẬN
VÒNG 1 NHÓM 2
NHÓM 1
- Bài văn có mấy phần?
- Xác định đoạn mở bài,
thân bài, kết bài.
NHÓM 3

Ngoại hình của A
Cháng có những
điểm gì nổi bật ?
NHÓM 5

Qua đoạn văn
miêu tả hoạt
động của A
Cháng, em thấy A

Dựa đònh
vào SGK/
Xác
đoạn78,
mở
nêu
đặc
bài

cho điểm
biết
của
vùng
biển
tác
giả
giới
thiệu
nước
người
đònhta.


tả
bằngNHÓM
cách 4nào?
Tìm những chi tiết
tả hoạt động của
A Cháng đang cày
ruộng.
NHÓM 6

Tìm phần kết bài
và nêu ý chính.


CHIA
NHOÙM
VOØNG 2


Vòng
2:
 Trình bày kết quả
thảo luận ở vòng 1
thông qua bài tập 1
ở vởø rèn kiõ năng
tập
Hoàn
thành
đồ
làm
văn/sơ
55
về cấu tạo của bài
văn tả người ở bảng
thảo luận nhóm.


Mở bài

Giới thiệu người định tả

Tả ngoại hình: tả đặc điểm

Bài
văn tả
người

Thân bài

nổi bật về tầm vóc, cách ăn
mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp
mắt, hàm răng,…)

Tả tính tình, hoạt
động (lời nói, cử chỉ, thói
quen, cách cư xử với người
khác,…)

Kết bài

Nêu cảm nghĩ về người
được tả


Ngực nở vòng cung
Da đỏ như lim

Ngoại
hình A
Cháng

Bắp tay, bắp chân rắn như
trắc, gụ
Vóc cao, vai rộng
Người đứng thẳng như cột đá
trời trồng
Khi đeo cày hùng dũng như
chàng hiệp sĩ đeo cung ra trận


Tay nắm đốc cày
Mắt nhìn thế ruộng, đường cày
A Cháng cày
ruộng

Thân hình nhoài thành đường
cong mềm mại, qua trái, qua
phải
Người rạp hẳn xuống
Đôi chân xoải dài hoặc băm
những bước ngắn, gấp gấp


Lập dàn ý chi tiết cho bài văn
tả một người trong gia đình
em (chú ý những nét nổi bật
về hình dáng, tính tình và
hoạt động của người đó.)


Ông bà

Ba mẹ

Anh, chị

Em


1. Có đủ 3 phần của cấu tạo
bài văn tả người không?
2. Phần thân bài có nêu được
đặc điểm nổi bật khi tả hình
dáng, hoạt động, tính tình
không?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×