Tải bản đầy đủ

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN LÃNH THỔ NƯỚC TA

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ CÁC
QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN LÃNH THỔ NƯỚC TA
( VẬN DỤNG PHẦN NỘI DUNG: NHÀ NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC)

Nguyễn Hồng Thư
Phương pháp đóng vai là một trong những phương pháp dạy học tích cực nhằm phát
huy tính tích cực tự giác, độc lập, sáng tạo cao độ của người học. Phương pháp này đã
được phổ biến nhiều nơi trên thế giới và nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh.
Tại Việt Nam, phương pháp đóng vai đã bước đầu được các nhà nghiên cứu giáo dục lịch
sử và giáo viên ở trường phổ thông quan tâm. Vận dụng phương pháp này vào quá trình
dạy học lịch sử ở trường phổ thông sẽ cùng với các phương pháp khác tạo nên sự thay đổi
hiệu quả nhằm phát triển toàn diện học sinh cả về nhận thức, tư tưởng, thái độ cũng như
năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển từ việc học lấy giáo
viên làm trung tâm thành lấy học sinh làm trung tâm, thực hiện mục tiêu giáo dục phát
triển toàn diện học sinh.
1.Một số khái niệm
Phương pháp đóng vai là một phương pháp gây sự chú ý và thu hút người học tham
gia vào bài giảng. Đây là một phương pháp tạo bầu không khí sôi nổi với những nhân vật,
âm thanh xuất hiện. Đóng vai theo Từ điển tiếng việt của Hoàng Phê là “ Thể hiện nhân
vật trong kịch bản sân khấu lên màn ảnh bằng hành động, nói năng như thật”. (1) Đóng
vai theo cách thông dụng nhất phổ biến nhất là đóng kịch đã được sử dụng trong lớp học

và cho thấy hiệu quả rất cao nếu có sự chuẩn bị chu đáo. Theo tác giả Phan Trọng Ngọ
nhận định“phương pháp đóng kịch bản trong dạy học là giáo viên cung cấp và đạo diễn
nhóm học sinh hành động theo các vai diễn. Qua đó, họ đọc được cách suy nghĩ, thể hiện
thái độ và hành động cũng như các kĩ năng ứng xử khác của nhân vật trong kịch bản”.(2)
Còn theo PGS.TS Trần Thị Tyết Oanh”cho rằng:“đóng kịch là phương pháp dạy học,
trong đó giáo viên tổ chức quá trình dạy học bằng cách xây dựng kịch bản và thực hiện
kịch bản đó nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc nội dung học tập”(3). Có thể hiểu, đóng vai
là một trò chơi, trong đó giáo viên đảm nhận phần kịch bản là đạo diễn; còn học sinh sẽ thể
hiện các vai diễn đã có trong kịch bản bằng việc nhập vai vào các nhân vật. Người học sẽ
chủ động tìm hiểu chiếm lĩnh kiến thức và được hoạt động trực tiếp trong suốt hoạt động

1


đóng vai. Hoạt động trực tiếp trong suốt quá trình đóng vai không chỉ giúp người học khắc
sâu kiến thức dễ dàng hơn mà qua đó người học có cơ hội hình thành kinh nghiệm cá nhân
và cũng có cơ hội để phản ánh dựa trên kinh nhiệm này.
2. Một số biện pháp triển khai phương pháp đóng vai trong dạy học lịch sử trường
THPT
2.1. Đóng vai nhân vật lịch sử.
Thuận lợi của đóng vai nhân vật là người học được cung cấp thông tin về nhân vật
sẽ đóng. Học sinh có thể tìm hiểu về nhân vật thông qua các tạp chí, sách báo, sách lịch sử
hay phim ảnh. Đặc biệt, với các danh nhân, danh tướng thì học sinh sẽ dễ dàng tìm nguồn
tham khảo hơn, nhất là qua phim ảnh. Bên cạnh đó còn một nguồn tham khảo rất giá trị, đó
là các tượng đài để cho ra tác phẩm giống với nhân vật nhất học sinh có thể quan sát tượng
đài để có thể quan sát dáng vẻ, thần thái các nhân vật. Tuy nhiên, việc nhập vai lại không
đơn giản bởi mỗi vai diễn sẽ có đặc thù, tính cách riêng, khó khăn nhất là thể hiện cái thần
của nhân vật lịch sử.
2.2.Đóng vai tình huống
Trong đóng vai thể hiện hình tượng nhân vật, học sinh đã được giáo viên cung cấp
thông tin về nhân vật hoặc có thể tìm hiểu về nhân vật từ nhiều nguồn tham khảo khác
nhau. Đóng vai tình huống, đòi hỏi học sinh phải tự hình dung về nhân vật sẽ đóng qua các
dữ liệu của tình huống. Tuy nhiên, học sinh không bị đi vào lối mòn, không phải gò vai
diễn theo bất kỳ khuôn mẫu nào, ngược lại học sinh thỏa thích sáng tạo phát huy hết khả
năng của bản thân. Đóng vai tình huống kích thích học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn
đề. Nếu như ở đóng vai nhân vật lịch sử học sinh phải cố gắng diễn sao cho giống với hình
tượng nhân vật nhất thì đóng vai tình huống việc diễn không phải là phần chính mà qua vai
diễn học sinh thể hiện được nhận thức, thái độ của mình trong các tình huống cụ thể và có
cách ứng xử sao cho phù hợp với tình huống đó. Đồng thời, học sinh sẽ bộc lộ khả năng tự
nhận thức, giao tiếp, tự giải quyết vấn đề, được rèn khả năng thực hành và thúc đẩy sự thay


đổi nhận thức, hành vi, thái độ theo hướng tích cực. Đó chính là cơ sở để giáo dục tư tưởng
nhân văn, tình cảm cho học sinh.
2.3. Đóng vai thông qua các hoạt động sân khấu hóa

2


Đóng vai thông qua các hoạt động sân khấu hóa là cách mà thông qua vai diễn theo
nhóm hoặc cá nhân về những hình ảnh mang tính ước lệ qua các cử động hình thể để
thể hiện những khung cảnh làng quê, hội làng, lũy tre, phong tục, tập quán những nội dung
mang tính cộng đồng, những hoạt động đại chúng ( chính trị, văn hóa, giáo dục…) trong
đó có hoạt động hoạt cảnh truyền thống tái hiện lại một sự kiện lịch sử, hình tượng nhân
vật lịch sử, quá trình hình thành một dân tộc, một vùng đất hay tổ chức xã hội… để giáo
dục truyền thống và ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp con người, đất nước. Cảnh diễn là
hình tượng của sự kiện, nhân vật lời thoại để thuyết minh cho cảnh diễn. Sân khấu hóa lễ
hội là việc tái hiện sự kiện, hình tượng nhân vật được lấy làm tinh thần của ngày lễ. Vai
diễn kết hợp với đạo cụ và những cử động sẽ mô phỏng hình ảnh tượng trưng ước lệ nhưng
đầy sáng tạo, nghệ thuật.
3. Ưu điểm của phương pháp đóng vai
Mỗi phương pháp điều có những vai trò nhất định trong quá trình dạy học. Riêng
với phương pháp đóng vai có những vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới phương
pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, tạo hứng thú học tập cho học sinh, nâng cao chất
lượng dạy học. Phương pháp đóng vai có những ý nghĩa to lớn trong việc phát triển toàn
diện đó là:
Phương pháp đóng vai làm phong phú thêm phương pháp dạy học cho giáo viên, góp phần
tích cực vào xu thế đổi mới phương pháp dạy học lịch sử . Phương pháp dạy học là một
tong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo. Một phương pháp
dạy học khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện để giáo viên và học sinh phát huy hết khả năng
của mình trong việc tuyền đạt, lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy; làm thay đổi vai trò
của giáo viên, đồng thời tạo nên sự hứng thú và say mê sáng tạo của học sinh. Trong khi
đó, hiện ở trường phổ thông, phương pháp thuyết trình vẫn chiếm ưu thế. Chính phương
pháp này đã làm mất đi một hình thái khác của tư duy- tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo
tập trung vào khám phá các ý tưởng, phát triển thành nhiều giải pháp, tìm ra những
phương án trả lời đúng thay vì có một. Trong khi đó, đóng vai là phương pháp kích thích
tư duy sáng tạo của học sinh ( sáng tạo trong giải quyết tình huống, trong xây dựng kịch
bản, thể hiện hình tượng nhân vật… do vậy, đóng vai có thể kết hợp với thuyết trình làm
cho bài giảng thêm sinh động, hạn chế những nhược điểm và phát huy những ưu điểm của
phương pháp dạy học truyền thống.
3


Phương pháp đóng vai giúp học sinh nhận thứ sâu sắc hơn lịch sử đang học, phát triển trí
tuệ và giáo dục các phẩm chất nhân cách cho người học. Nhiệm vụ giáo dưỡng thực hiện
chức năng cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông cơ bản là hiện đại, sát
với thực tế đất nước và bước đầu hình thành cho học sinh những kĩ năng tương ứng với
lượng kiến thức thu được.
Phương pháp đóng vai thưc hiện nhiệm vụ phát triển trí tuệ giúp học sinh hình thành các kĩ
năng tư duy ( so sánh đối chiếu, tổng hợp, phân tích, khái quát hoá, trừu tượng hóa) và các
thao tác tư duy ( tính quyết đoán, độc lập, mềm dẽo…) của tư duy. Bên cạnh đó quá trình
dạy học cũng nhằm hình thành các phẩm chất nhân cách cho học sinh. Như vậy, dù là
phương pháp đóng vai hay bất kỳ phương pháp dạy học nào khác được giáo viên sử dụng
phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, đều nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của quá trình dạy
học. Ngoài việc cung cấp kiến thức sát với mục tiêu cụ thể của bài học đóng vai có vai trò
lớn trong việc phát triển khà năng tư duy, óc sáng tạo, đồng thời khẳng định đóng vai là
một công cụ hữu ích hơn hản các phương pháp truyền thống, giúp phát triển kĩ năng thực
hành cho học sinh, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là khi đóng vai để giải quyết các tình
huống, qua đó học sinh đươc thể hiện hiểu biết kĩ năng và phương pháp ứng xử của mình,
là cơ hội để thể hiện thái độ và cá tính trước đám đông.
Phương pháp đóng vai có tác dụng to lớn trong việc tạo hứng thú và động cơ học tập cho
học sinh. với tư duy dạy học cũ, mục tiêu giáo dục được đặt ra là là phải hình thành thành
cho học sinh các bước: tri thức- kỹ năng- thái độ- hứng thú. Theo đó, học sinh khá thụ
động trong quá trình nhận thức kiến thức mới nên mục tiêu giáo dục sẽ có sự thay đổi khác
theo các bước: thái độ, hứng thú- kỹ năng- tri thức.
Như vậy, hứng thú có vai trò quan trọng nâng cao tính tích cực của người học, tăng hiệu
quả của quá trình nhận thức. phương pháp đóng vai là phương pháp mang lại hiệu quả lớn
trong việc tạo hứng thú trong học tập cho học sinh, vì khi tham gia vào hoạt động đóng vai
học sinh được trao đổi giao lưu với giáo viên, bạn bè để thể hiện tài năng, năng khiếu, thể
hiện mình trước đám đông và hòa mình vào không khí lớp học sôi nổi, thân thiện, thỏa
mái, không nặng nề, không nhàm chán. Bên cạnh đó, phải khẳng định hứng thú học tập và
động cơ học tập có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hứng thú là nguyên nhân hình thành
động cơ học tập cho học sinh, không thể ép buộc học sinh học tốt một môn học khi mà học
sinh không có hứng thú đối với môn học đó.
4


Phương pháp đóng vai có tác dụng lớn trong việc giáo dục kĩ năng sống cụ thể là:
- Kĩ năng giao tiếp. Đóng vai đòi hỏi học sinh phải chủ động trong quá tình học tập như
một bên liên quan trong một kịch bản tưởng tượng hay thực, quá trình tham gia đó sẽ giúp
học sinh hình thành kĩ năng giao tiếp cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, từ đó
giúp học sinh biết cách giao tiếp, ứng xử với bạn bè cùng trang lứa và những người xung
quanh.
-Kĩ năng giải quyết tình huống. Thông qua đóng vai học sinh thể hiện nhận thức, thái độ
trong tình huống cụ thể và phải có cách ứng xử phù hợp với tình huống đó. Đồng thời, qua
các vai diễn, học sinh bộc lộ khả năng giao tiếp, tự giải quyết các vấn đề về sức khỏe, các
tình huống trong cuộc sống.
-Kĩ năng thuyết trình. Không phải ai sinh ra cũng có năng khiếu thuyết trình, hùng biện và
thực tế rất nhiều học sinh đã quen với lối truyền thụ một chiều, chỉ biết lắng nghe, lười đưa
ra ý kiến do vậy kĩ năng thuyết trình, thuyết phục người khác là yêu cầu rất cần thiết trước
xu thế đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Thông qua việc hóa thân vào vai diễn, học
sinh sẽ trở nên tự tin hơn khi đứng trước đám đông ( khán giả) và thấy mình cần cố gắng
hơn nữa để vai diễn của mình nhận được sự khen ngợi của khán giã. Nếu được thực hành
nhiều học sinh sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân để làm sao thuyết phục được “ khán
giả” để “ đốt lửa” và “ Truyền lửa” cho “ khán giả” của mình.
-Dùng trong hướng nghiệp cho học sinh.Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói “mọi người cần
nhớ rằng, giáo dục phổ thông không chỉ nhằm dạy kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội
mà còn nhằm cái đích dạy nghề có tầm quan trọng rất thiết thực ở nước ta hiện nay” (4).
Phương pháp đóng vai không chỉ tạo không khí học tập sôi nổi, khơi dậy hứng thú học tập
cho học sinh mà còn có khả năng hình thành niềm đam mê nghề nghiệp cho học sinh ngay
trong quá tình tìm tòi sáng tạo, xây dựng kịch bản, hóa thân vào vai diễn như đạo diễn,
diễn viên, nhà báo, nhà ngoại giao, hướng dẫn viên du lịch…
4. Các bước thực hiện
- Biên soạn kịch bản, yêu cầu chủ đề và nội dung kịch bản phải liên quan đến nội dung
chính của bài học. Giáo viên xây dựng bố cục nội dung, xây dựng nhân vật và các tình
huống trong vở kịch. Có thể kịch bản đơn giản chỉ là ý tưởng, phần lời thoại để người học
tự sáng tạo. Cần xác định trước thời gian cho vở diễn
5


- Chọn diễn viên và giao nhiệm vụ cho diễn viên. Căn cứ vào nội dung và các nhân vật
trong kịch bản, giáo viên chọn người học phù hợp với vai diễn. Cần giao nhiệm vụ rõ ràng
để diễn viên nắm được ý tưởng của vỡ diễn, yêu cầu của vai diễn và có thể yêu cầu diễn
thử trước khi diễn trên lớp.
- Thực hiện việc đóng vai: Người học nhập vai và thể hiện vai diễn, cả lớp cùng quan sát,
giáo viên bao quát lớp và cắt vở diễn đúng lúc, không để quá giờ hay đi chệch nội dung vở
diễn.
- Trao đổi với người học về vở diễn:Sau màn diễn, giáo viên trao đổi, hỏi đáp cùng cả lớp
về những nhận xét, suy nghĩ của học sinh quanh nội dung và những vấn đề thể hiện trong
vỡ diễn. Tuy nhiên không nên để người học nhận xét về vai diễn.
- Giáo viên tổng kết, kết nối các ý kiến của người học với mục đích của kịch bản, bổ sung
thêm ý kiến bình luận nếu thiếu, định hướng vào nội dung bài giảng, sữa lỗi nếu có khi
đóng vai để thực hành.
5. Vận dụng phương pháp đóng vai trong dạy học chuyên đề: Các Quốc gia cổ đại
trên lãnh thổ nước ta (phần Quốc gia gia Văn Lang –Âu Lạc)
Chuyên đề các quốc gia cổ đại trên lãnh thổ nước ta được thiết kế trên phần nội
dung kiến thức của ba quốc gia cổ Văn Lang- Âu Lạc, Chămpa và quốc gia Phù Nam.
Trong phần Quốc gia Văn Lang- Âu Lạc vận dụng phương pháp đóng vai để thực hiện.
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm hoặc 3 nhóm học sinh tùy theo số lượng học sinh được
bố trí theo đơn vị lớp để chuẩn bị các nội dung, nhiệm vụ, nhân vật, sự kiện mà nhóm cần
nghiên cứu, tìm tòi tư liệu thực hiện.
Nội dung yêu cầu của phần nội dung quốc gia Văn Lang, Âu Lạc gồm :
- Cơ sở, điều kiện hình thành nhà nước Văn Lang
- Tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
- Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu lạc
Sau khi giáo viên giao nhiệm vụ các nhóm tiến hành chọn lựa và phân công nhiệm vụ cho
từng thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ mà nhóm đã thống nhất.

6


5.1. Tổ chức đóng vai về nội dung cơ sở, điều kiện hình thành nhà nước Văn Lang
Nhóm 1: Thực hiện nhiệm vụ về giới thiệu cơ sở và điều kiện hình thành nhà nước Văn
Lang - Âu Lạc. Nhóm cử một thành viên đóng vai Hướng dẫn viên để giới thiệu về các di
tích khảo cổ thời văn hóa Đông Sơn với những công cụ lao động, vật dụng bằng kim
loại… đã được các nhà khảo cổ phát hiện,công bố.
Nhóm cử trưởng nhóm, để phân công cho các thành viên trong nhóm mình những phần
việc như: làm các công cụ, vật dụng bằng đồng thau …tra khảo, sưu tầm hình ảnh, clip
liên quan đến nội dung nhóm thực hiện trên mạng Internet. Có thể sử dụng kết hợp các vật
dụng nhóm đã làm được cùng trình chiếu hình ảnh, clip sưu tầm đươc trên slide phần
mềm Powerpoint.
Lớp học trở thành một đoàn tham quan theo dõi qua phần hướng dẫn của Hướng dẫn viên
về cơ sở hình thành nhà nước, giới thiệu được thuật luyện kim đã đạt đến trình độ cao.
Việc sử dụng công cụ lao động bằng đồng thau có tác động rất lớn đến chuyển biến về
kinh tế. Kinh tế phát triển dẫn đến những chuyển biến trong đời sống xã hội, xã hội đã có
sự phân hóa giàu nghèo. Cùng với điều kiện đặt ra để đáp ứng nền kinh tế nông nghiệp là
vấn đề trị thủy và làm thủy lợi cũng như công cuộc chống ngoại xâm dẫn đến việc hình
thành nhà nước Văn Lang.
5.2. Tổ chức đóng vai về nội dung tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang- Âu Lạc
Nhóm 2: Thực hiện nhiệm vụ về giới thiệu tổ chức bộ máy nhà nước Nhóm chuẩn bị một
số công việc sau:
- Trang phục : về trang phục học sinh có thể tìm hiểu trang phục qua hình ảnh, clip miêu tả
về nhân vật thời Văn Lang - Âu Lạc để thực hiện trang phục cho vai diễn để tăng tính
hứng thú
-Nhóm cử người đóng vai An Dương Vương và hai chức danh quan trọng trong bộ máy
nhà nước Văn Lang- Âu Lạc, vai nhân vật Lạc hầu một học sinh khác đóng vai Lạc tướng
để giới thiệu về tổ chức bộ máy gồm: chính quyền trung ương đứng đầu là vua giúp việc
Lạc hầu, Lạc tướng. Cả nước tổ chức thành 15 bộ do Lạc tướng đứng đầu bộ. Thông qua
ngôn ngữ diễn đạt của các vai diễn để thực hiện các yêu cầu đặt ra có thể so sánh hai quốc
gia Văn Lang-Âu lạc; về mặt tổ chức không khác nhau nhưng nhà nước Âu Lạc có lãnh
thổ rộng hơn, quân đội hùng mạnh, vũ khí tốt, tường thành kiên cố.
7


Học sinh đóng vai Hướng dẫn viên có thể tiếp tục giới thiệu về thành Cổ Loa qua slide
phần mềm Powerpoint và clip giới thiệu về vũ khí đặc biệt được ghi trong truyền thuyết
( Nỏ thần Kim Quy) để khẳng định vấn đề trong truyền thuyết phản ảnh sự thật lịch sử
( Nỏ Liên Châu)…
Hướng dẫn viên dẫn dắt đoàn vào nội dung đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn
Lang Âu Lạc của nhóm 3
5.3. Đóng vai thông qua hoạt động sân khấu hóa đời sống vật chất, tinh thần của cư
dân Văn Lang Âu Lạc
Nhóm 3: Đóng vai thông qua hoạt động sân khấu hóa, có lồng nhạc và lời dẫn đễ diễn đạt
về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
Chuẩn bị :
- Phục trang như: khố váy, yếm, trang sức…
- Đạo cụ: hoa lúa, rơm, tre, rỗ…
Phần diễn :
Cảnh 1
-

Học sinh nam và nữ tạo hình ảnh về làng nước với những lũy tre bao bọc cư dân,.
các nữ sinh di chuyển với các hành động gieo cấy bằng vài động tác hình thể ( nữ
nhuộm răn đen)

-

Học sinh nam di chuyển hình ảnh các làng tre tạo thành nhà sàn

-

Nữ sinh gieo hạt xong chuyển vào nhà sàn tượng trưng.

Cảnh 2
-

Học sinh nam và nữ quây quần tạo thành nhiều gia đình, nhiều cộng đồng…

-

Lễ cúng cầu mùa. Học sinh nam đóng vai thầy cúng các hành động hình thể miêu tả
ước lệ cầu xin các thần… cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa tốt tươi…

-

Tục cưới hỏi. Tạo thành 2 nhóm học sinh nam và nữ ( bên trai và bên nhà gái)
nhóm trai đến xin lễ hỏi cưới
8


-

Hội mùa. nam nữ quây quần mừng mùa vụ sung túc hoạt ảnh về giã gạo trong
không khí vui tươi vụ mùa bội thu…

Cảnh 3:
Kết thúc bằng lời chào kết nhạc ( bài: Dòng máu lạc hồng của Lê Quang)
Giáo viên sau màn diễn.
Giáo viên trao đổi, hỏi đáp cùng cả lớp về những nhận xét, suy nghĩ của học sinh quanh
nội dung và những vấn đề thể hiện trong vỡ diễn…

Trong các trường phổ thông hiện nay nói chung, trường trung học phổ thông Hòa
Bình nói riêng. Các giáo viên đều đã có nhận thức đúng đắn về tác dụng của việc sử dụng
phương pháp đóng vai trong dạy học lịch sử. Phương pháp đóng vai cùng với một số
phương pháp khác khi vận dụng trong giảng dạy bộ môn sẽ thực hiện yêu cầu đổi mới dạy
và học hiện nay. Nhưng thực tế khi tiến hành vào quá trình dạy học đa phần giáo viên gặp
rất nhiều khó khăn. Có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc
sử dụng phương pháp đóng vai trong dạy học lịch sử. Trong đó nổi bật ở một số nguyên
nhân: thói quen sử dụng phương pháp truyền thống, tâm lý ngại thay đổi do đòi hỏi công
sức và thời gian đầu tư cũng như thái độ, nhận thức của học sinh đối với môn lịch sử hiện
nay tác động rất lớn đến quyết định của thầy cô giáo khi vận dụng phương pháp đóng vai
cho bài học. Tuy nhiên, nếu giáo viên vận dụng phương pháp đóng vai một cách linh hoạt,
sáng tạo và hợp lý sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện không chỉ về nhận thức mà còn về
kĩ năng, thái độ.
Hòa Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2018
Giáo viên thực hiện

Nguyễn Hồng Thư

9


(1) Hoàng Phê. Từ điển tiếng Việt.NXB Đà Nẵng.2008.
(2) PhanTrọng Ngọ. Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB. ĐHSP,
HN, 2005.
(3) Trần Thị Tuyết Oanh ( chủ biên). Giáo trình giáo dục học. NXB. ĐHSP, HN,2005.
(4) Phạm Văn Đồng, Về vấn đề giáo dục- đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà
Nội,1999.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Văn Đồng, Về vấn đề giáo dục- đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà
Nội,1999.
2. PhanTrọng Ngọ. Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB. ĐHSP,
HN, 2005.
3. Trần Thị Tuyết Oanh ( chủ biên). Giáo trình giáo dục học. NXB. ĐHSP, HN,2005.
4. Phan Ngọc Liên, Phương pháp dạy học lịch sử. NXB ĐHSP, HN, 2012.
5. Nguyễn Thị Minh Phượng, Cẩm nang phương pháp sư phạm,NXB tổng hợp Tp.
HCM, 2012.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×