Tải bản đầy đủ

ĐẠI CƯƠNG kí SINH TRÙNG y học

ĐẠI CƯƠNG KÍ SINH TRÙNG Y HỌC
1. Người mang KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý gọi là:
a. Vật chủ bị bệnh mạn tính
b. Vật chủ tình cờ
c. Vật chủ phụ
d. Vật chủ mang KST lạnh
2. Ăn rau sống không sạch, người không thể nhiễm loại KST SAU:
a. Giun đũa
b. Lỵ amip
c. Trùng roi đường sinh dục
d. Trùng lông
3. Bạch cầu ái toan thường không tăng khi người nhiễm loại KST :
a. Giardia intestinalis
b. Ascaris lumbricoides
c. Ancylostoma duodenale
d. Toxocara canis
4. Loại KST có thể tự tăng sinh trong cơ thể người:
a. Giun tóc
b. Giun móc
c. Giun kim
d. Giun chỉ

5. Trogn chu kì của sán dây lơn, người có thể là:
a. Vật chủ cính
b. Vật chủ tình cờ
c. Vật chủ phụ
d. Câu a và c đúng
6. Bệnh KST phổ biến nhất ở việt nam là:
a. Giun kim
b. Sốt rét
c. Giun móc
d. Giun đũa
7. ảnh hưởng qua lại giữa KST và vật chủ trong quá trình kí sinh không dẫn đến kết quả sau:
a. KST bị tiêu diệt
b. Vật chủ chết
c. Bệnh KST có tính chất cơ hội
d. Cùng tồn tại với vật chủ
8. Bệnh KST không có đặc điểm sau:
a. Bệnh KST phổ biến theo vùng
b. Có thời hạn
c. Bệnh khởi phát rầm rộ
d. Lâu dài
9. Người mang KST nhưng không có biểu hiện bệnh lý được gọi là:
a. Ký chủ vĩnh viễn
b. Ký chủ chính
c. Ký chủ trung gian
d. Người lành mang mầm bệnh
10. Ký sinh trùng là:
a. Một sinh vật sống
b. Trong quá trình sống nhờ vào các sinh vật khác đang sống


11.

12.

13.

14.

15.


16.

c. Quá trình sống sử dụng các chất dinh dưỡng của sinh vật khác để phát triển và duy trì sự
sống
d. Cả 3 câu đúng
Vật chủ chính là Vật chủ chứa KST:
a. ở dạng trưởng thành
b. thực hiện sinh sản bằng hình thức hữu tính
c. thực hiện sinh sản bằng hình thức vô tính
d. a và b đúng
người không là vật chủ chính của loại KST sau:
a. giun đũa
b. giun móc
c. KST sốt rét
d. Giun kim
Ký sinh trùng sau không được gọi là KST đơn ký:
a. Giun đũa
b. Sán lá gan
c. Giun móc
d. Giun tóc
Về mặt kích thước, KST là những sinh vật có:
a. Kích thước to nhỏ tùy loại KST
b. Khoảng vài chục mm
c. Khoảng vài m
d. Khoảng vài cm
KST muốn sống, phát triển và duy trì giống nòi nhất thiết phải có những điều kiện cần và đủ
như:
a. Môi trường thích hợp
b. Nhiệt độ cần thiết
c. Vật chủ tương ứng
d. Cả 3 đáp án
Vật chủ phụ là vật chủ chứa KST:
a. ở dạng trưởng thành
b. ở dạng bào nang
c. thực hiện sinh sản bằng hình thức vô tính
d. b và c đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×