Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ DUY TRÌ, GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

GPHI:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH :

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
ĐỂ DUY TRÌ, GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TRƯỜNG THCS
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.
(Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2017 – 2018)
1. Họ và tên tác giả: Đậu Thị Hải Yến
2. Chức vu: Hiệu trưởng
3. Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi – ĐạTẻh – Lâm Đồng.
4. Lý do chọn đề tài:
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thị trấn ĐạTẻh thành lập theo Quyết
định số 75/QĐ-GD ngày 15 tháng 5 năm 1996 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Lâm Đồng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 6 năm 1996, đến
nay đã đi vào hoạt động được 22 năm. Trường có cơ sở vật chất khá tốt như
khuôn viên riêng biệt, có cổng trường, biển trường, hàng rào bao quanh, diện
tích đạt chuẩn. Đủ phòng học 2 ca trong ngày. Phòng học đủ điều kiện về ánh
sáng, bàn ghế, thoáng mát, phù hợp với học sinh, được trang trí đồng bộ, đảm

bảo tiêu chuẩn về phòng học theo quy định của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ
Chí Minh. Trường được đầu tư khá đầy đủ về trang thiết bị phục vụ cho việc
dạy và học của học sinh. Có phòng học thực hành thí nghiệm và máy chiếu
projector, máy đa vật thể, ti vi... phục vụ cho hoạt động dạy và học. Thư viện
đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ - giáo viên - nhân viên
- học sinh. Tuy nhiên trường chưa có khối phòng làm việc đúng chuẩn, điều
kiện làm việc của bộ phận hành chính chưa đảm bảo, còn làm việc trong các
phòng học cấp 4 cũ, đã xuống cấp, thiếu phòng để phục vụ cho hoạt động bồi
dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, các phòng bộ môn chưa đủ diện
tích, kết cấu theo chuẩn. Địa bàn dân cư rộng, chất lượng đầu vào của học
sinh còn thấp. Phần lớn phụ huynh học sinh của trường làm nông nghiệp và
1


GPHI:

buôn bán nhỏ, đời sống còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn tới công
tác duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Tuy còn nhiều khó khăn như vậy nhưng với sự quan tâm thường xuyên,
chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ủy ban nhân dân huyện và phòng Giáo dục Đào
tạo ĐạTẻh, tập thể cán bộ - giáo viên - nhân viên - học sinh và phụ huynh
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, đến tháng
11 năm 2016 được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá và
công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia, đây là kết quả đánh dấu sự trưởng
thành của Trường góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện –
Đảng bộ thị trấn ĐạTẻh và lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện
ĐạTẻh, đồng thời cũng là nỗi lo của cả Hội đồng sư phạm nhà trường bởi:
Trường đạt chuẩn quốc gia là kết quả đã đạt được sau bao nhiêu năm nỗ lực
phấn đấu, nhưng để duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau
khi được công nhận Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia trong
giai đoạn tiếp theo là cả chặng đường luôn phấn đấu miệt mài, tích cực...
chính vì lẽ đó bản thân tôi chọn đề tài: Một số giải pháp cơ bản để duy trì,
giữ vững và phát huy Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia.
5. Nội dung giải pháp hữu ích:
5.1. Khó khăn, thuận lợi và sự cần thiết của giải pháp hữu ích:
5.1.1. Thuận lợi:
Trong quá trình duy trì Trường đạt chuẩn quốc gia theo 5 tiêu chuẩn
của trường chuẩn quốc gia bậc THCS, nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ
đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Đảng ủy - UBND thị trấn
ĐạTẻh, UBND huyện ĐạTẻh và sự phối hợp chặt chẽ của Ban đại diện cha


mẹ học sinh. Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng đủ cho dạy học 2 ca/ngày.
Cơ cấu tổ chức bộ máy đúng, đủ theo Điều lệ trường trung học, hoạt động có
hiệu quả; đội ngũ giáo viên được biên chế đủ theo quy định về tỉ lệ và chuyên
môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có nhiều giáo viên có kinh
nghiệm trong giảng dạy giáo dục học sinh; một số giáo viên trẻ năng động,
nhiệt tình, chất lượng đại trà hàng năm ổn định; công tác huy động, duy trì sĩ
số đảm bảo khá tốt, đa số học sinh có ý thức học tập tốt.
Chi bộ Đảng nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững
mạnh.

2


GPHI:

Các đoàn thể hoạt động đồng bộ, thực hiện đúng vai trò chức năng của
mỗi tổ chức, đúng Điều lệ quy định.
5.1.2. Khó khăn:
Sự quan tâm, chăm sóc con cái của một số phụ huynh còn nhiều hạn
chế, nguy cơ học sinh bỏ học còn khá cao, dẫn đến công tác duy trì sĩ số gặp
nhiều khó khăn. Chất lượng mũi nhọn còn thấp, ý tưởng sáng tạo của học
sinh trong các cuộc thi còn hạn chế.
Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, chưa có khu hiệu bộ, phòng học
bộ môn chưa đạt chuẩn, khu vệ sinh xuống cấp…
5.1.3. Sự cần thiết của giải pháp hữu ích:
5.1.3.1. Thực trạng của vấn đề:
Tháng 11 năm 2016, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi được Ủy ban
nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn
quốc gia. Tuy nhiên cho nợ một số tiêu chí về cơ sở vật chất của Tiêu chuẩn 4
và Ủy ban nhân dân huyện ĐạTẻh đã cam kết trả nợ trong 2 năm tiếp theo.
Như vậy, tại thời điểm được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia, nhà trường
đã đạt được 4 tiêu chuẩn gồm: Tiêu chuẩn 1 về Tổ chức và quản lý nhà
trường; Tiêu chuẩn 2 về Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Tiêu chuẩn 3 về
Chất lượng giáo dục và Tiêu chuẩn 5 về Quan hệ nhà trường, gia đình và xã
hội:
- Trong Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
Về cơ cấu và tổ chức thì nhà trường có đủ cơ cấu, tổ chức theo quy định
của Điều lệ trường trung học, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường
hoạt động hiệu quả, số lớp học ổn đinh. Tuy nhiên các tổ chuyên môn của
trường đa phần là tổ ghép nhiều bộ môn, khó bố trí sắp xếp để tổ chức sinh
hoạt chuyên môn cùng lúc, đồng thời có môn học chỉ có một giáo viên nên
cũng khó khăn trong công tác trao đổi, góp ý rút kinh nghiệm; về nhân viên,
hiện nay giảm biên chế chỉ còn một bảo vệ do đó cũng gặp nhiều khó khăn
trong công tác bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản...
- Trong Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Nhà trường có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định,
đội ngũ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện đúng quy
chế dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, Phó hiệu trưởng mới được
3


GPHI:

bổ nhiệm tháng 8 năm 2017 thay cho Phó hiệu trưởng cũ đã về hưu vì vậy
công tác điều hành quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn còn hạn chế.
- Trong tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục
Chất lượng giáo dục hai mặt, chất lượng hoạt động ngoại khóa, công
tác phổ cập, chất lượng các cuộc thi học sinh giỏi... của Nhà trường luôn đạt
các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, tính chuyên
cần của một số học sinh còn hạn chế, nguy cơ bỏ học và lưu ban còn khá cao,
do đó công tác duy trì sĩ số gặp rất nhiều khó khăn; mặt khác hiện nay có
nhiều cuộc thi vượt quá khả năng của học sinh trong trường như: Cuộc thi
nghiên cứu khoa học kĩ thuật, Sáng tạo thanh thiếu niên...
- Trong tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Được sự quan tâm thường xuyên của Ủy ban nhân dân huyện - Phòng
Giáo dục và Đào tạo - Ủy ban nhân dân thị trấn ĐạTẻh, Nhà trường được giao
đủ ngân sách để hoạt động theo quy định; trang thiết bị dạy học được cấp đảm
bảo nhu cầu phục vụ dạy và học; khu để xe an toàn; khuôn viên trường thoáng
mát, sân chơi rộng rãi, trường lớp ngày một khang trang, sạch, đẹp. Tuy nhiên,
theo tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia thì hiện nay trường chưa có
khối phòng bộ môn, khối phòng phục vụ học tập và khu hiệu bộ đạt chuẩn quy
định; khu vệ sinh học sinh xuống cấp.
- Trong tiêu chuẩn 5: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội
Nhà trường thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan quản lí
nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương để đề xuất những biện pháp cụ
thể, thực hiện đúng chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.
Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo đúng qui chế
hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội
để giáo dục học sinh. Nhà trường thường xuyên phối hợp tốt với Ban đại diện
cha mẹ học sinh, với các tổ chức như: huyện Đoàn, Đoàn thanh niên thị trấn,
Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Đạ
Tẻh, câu lạc bộ chiến sĩ trường sơn … để giáo dục truyền thống lịch sử, tinh
thần yêu nước, văn hóa của dân tộc cho học sinh... thông qua các hoạt động đã
tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng
tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội... xâm nhập vào trường học. Mối
quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội luôn được nhà trường
duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ. Nhà trường huy động hợp lý, có hiệu
4


GPHI:

quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, huy
động sự đóng góp tự nguyện trong cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, các nhà
tài trợ... qua đó đã tăng cường cơ sở vật chất và tôn tạo cảnh quan trường học
ngày càng xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, trường còn phát động các phong
trào gây quỹ từ thiện, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình
đặc biệt khó khăn, hoạn nạn... Qua các hoạt động trên đã giáo dục đạo đức
tình cảm, ý thức cộng đồng của truyền thống dân tộc Việt Nam cho học sinh.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên thì vần còn tồn tại như: Một số phụ
huynh chưa thật sự chủ động phối hợp với nhà trường để giáo dục con, một số
phụ huynh rất bênh con, một số thì thiếu trách nhiệm bỏ mặc cho trường; công
tác kiểm tra của các cơ quan chức năng bên ngoài nhà trường đôi lúc chưa
chặt chẽ, một số tiệm internet hoạt động không đúng thời gian quy định, do đó
một số học sinh còn sa vào chơi games sao nhãng việc học tập và rèn luyện...
5.1.3.2. Sự cần thiết của giải pháp hữu ích:
Trước những thực trạng trên, duy trì Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
đạt chuẩn quốc gia là sự đảm bảo tốt nhất các điều kiện thúc đẩy, nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. Tập trung mọi
nguồn lực để phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục các hạn chế,
nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn quốc gia. Để duy trì
Trường tiếp tục đạt chuẩn quốc gia là việc làm cần thiết, chính vì vậy “Một số
giải pháp cơ bản để duy trì, giữ vững và phát huy trường THCS Nguyễn
Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia” là giải pháp rất cần thiết và quan trọng trong sứ
mệnh của trường. Và đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết của
người cán bộ quản lý Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ của mình. Do đó, tôi đã tiếp tục nghiên cứu Thông tư số
47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/ 12/ 2012 Thông tư Ban hành Quy chế công
nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông
có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia để xây dựng và triển khai thực hiện“Một
số giải pháp cơ bản để duy trì, giữ vững và phát huy trường THCS Nguyễn
Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia”.

5.1.3.3. Thống kê số liệu trước khi nghiên cứu giải pháp hữu ích:
5


GPHI:

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Kết quả

1. Lớp học.
2. Tổ chuyên môn.
3. Tổ văn phòng.
Tiêu chuẩn 1:
Tổ chức và
quản lý nhà
trường

Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản
lý, giáo viên và
nhân viên

Tiêu chuẩn 3 Chất lượng
giáo dục

Tiêu chuẩn 4
– Tài chính, cơ

1. Có 19 lớp, đúng quy định.
2. Có 5 tổ, đúng quy định.
3. Có 1 tổ văn phòng, đủ các thành
viên theo quy định.
4. Hội đồng trường và 4. Đầy đủ, đúng quy định.
các hội đồng khác
trong nhà trường.
5. Tổ chức Đảng và 5. Đầy đủ, đúng quy định.
các đoàn thể.
Tiêu chuẩn 1: Đạt chuẩn.
1. Hiệu trưởng và phó 1. Đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện
hiệu trưởng.
hành của Điều lệ trường trung học.
2. Giáo viên các bộ
2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt
môn.
trình độ chuẩn đào tạo theo quy định,
trong đó đạt 57,1% GVG cấp trường,
31,4% giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp
huyện. 100% giáo viên đạt chuẩn
loại khá trở lên
3. Viên chức.
3. Có đủ viên chức phụ trách thư
viện, thiết bị ... hoàn thành tốt nhiệm
vụ.
Tiêu chuẩn 2: Đạt chuẩn.
1. Tỷ lệ học sinh bỏ 1. Bỏ học 0,51%; Lưu ban 1,7%:
học và lưu ban.
đảm bảo quy định.
2. Chất lượng giáo 2.Chất lượng giáo dục:
dục.
a. Học lực: Lên lớp thẳng đạt 95,4%,
đạt chuẩn quy định.
b. Hạnh kiểm: 100% từ TB trở lên,
đạt chuẩn quy định.
3. Các HĐ giáo dục.
3. Đạt chuẩn quy định.
4. Phổ cập.
4. Đạt chuẩn quy định.
5.Công nghệ thông tin. 5. Đạt chuẩn quy định.
Tiêu chuẩn 3: Đạt chuẩn.
1. Công khai.
1. Đạt chuẩn quy định.
2. Khuôn viên.
2. Đạt chuẩn quy định.
6


GPHI:

3. Cơ sở vật chất.
4. Khối công trình.

3. Chưa đạt chuẩn quy định.
4. Chưa đạt do chưa có khối phòng
sở vật chất và
bộ môn, thư viện, khu hiệu bộ đạt
thiết bị dạy học
chuẩn.
Tiêu chuẩn 4: Đạt chuẩn (cho nợ
CSVC, phải trả nợ trong 2 năm).
1. Phối hợp với các cơ 1. Đạt chuẩn quy định.
quan quản lý nhà
nước.
2. Ban đại diện cha mẹ 2. Đạt chuẩn quy định.
Tiêu chuẩn 5
học sinh.
– Quan hệ giữa
3. Mối quan hệ và 3. Đạt chuẩn quy định.
nhà trường, gia
thông tin giữa nhà
đình và xã hội
trường, gia đình và xã
hội.
4. Huy động xã hôi 4. Đạt chuẩn quy định.
hóa giáo dục.
Tiêu chuẩn 5: Đạt chuẩn.
Kết quả chung: Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia tháng 11 năm 2016
(Tuy nhiên đoàn đánh giá xem xét tình hình của địa phương, cho nợ phần cơ sở
vật chất và đề nghị trả nợ trong 2 năm).
5.2. Phạm vị áp dung của giải pháp hữu ích:
Giải pháp này áp dụng trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện duy
trì, giữ vững và phát huy, nâng cao các kết quả đã được công nhận Trường
THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia.
5.3. Thời gian áp dung:
Giải pháp áp dụng từ năm học 2017 – 2018 trở đi.
5.4. Giải pháp thực hiện:
5.4.1. Tính mới của giải pháp hữu ích:
“Một số giải pháp cơ bản để duy trì, giữ vững và phát huy Trường
THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia” đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp học sinh có điều kiện học
tập ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Chuẩn hóa,
hiện đại hóa về các hoạt động, tổ chức và quản lý trường học, cơ sở vật chất
7


GPHI:

và đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tạo cơ hội bình đẳng về điều kiện học
tập cho học sinh. Làm chuyển biến về nhận thức trong các cấp, các ngành trên
cơ sở đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhà trường - gia đình - xã hội để
duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật
tự kỷ cương trường học. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy
học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, thực hiện tốt mục tiêu phổ cập
giáo dục THCS; sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định, đảm
bảo về số lượng, cơ cấu bộ môn, chất lượng theo hướng ổn định, tiêu chuẩn
hóa. Xây dựng mới phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ đảm bảo theo yêu
cầu. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục, tập trung khai thác mọi nguồn
lực, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo tinh
thần “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Duy trì Trường THCS Nguyễn Văn
Trỗi đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được
theo học ở môi trường tốt, có đủ điều kiện phát triển góp phần nâng cao dân
trí, xây dựng thị trấn ĐạTẻh đạt chuẩn văn minh đô thị.
5.4.2. Khả năng áp dụng:
5.4.2.1. Công tác tổ chức, tuyên truyền
Từ năm học 2017 - 2018 trở đi, Ban chỉ đạo duy trì trường chuẩn quốc
gia của trường tiếp tục bám sát Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/
12/ 2012 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc “Ban hành quy chế công nhận
trường trung học sơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia” để kiểm tra rà soát, phát huy các kết quả
đã đạt được, xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân
dân thị trấn ĐạTẻh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện ĐạTẻh giúp
đỡ nhà trường trong quá trình duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, khắc phục
phần còn nợ trong xây dựng cơ sở vật chất từng bước đáp ứng theo yêu cầu
của tiêu chuẩn quy định.
Hàng năm nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh học
sinh qua các cuộc họp cha mẹ học sinh, cuối học kì I, cuối năm học, Hiệu
trưởng làm việc định kì với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, qua đó
thông báo cho phụ huynh biết được các tiêu chuẩn đối với trường chuẩn quốc
gia, tình hình duy trì và tiếp tục xây dựng trường chuẩn của nhà trường,
những kết quả phát huy được và những hạn chế cần tiếp tục khắc phục để
tranh thủ được sự ủng hộ tích cực qua công tác kết hợp chặt chẽ của cha mẹ
học sinh với nhà trường.
8


GPHI:

Qua quá trình tuyên truyền, triển khai thực hiện từ năm học 2017-2018
trở đi tiếp tục tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong đội ngũ CB-GV-NV thể hiện
bằng những hành động cụ thể, trong đó tập trung đầu tư cho soạn giảng, thực
hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tích
cực ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong dạy học, các giải pháp
nhằm thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện học sinh để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn quốc
gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Hàng
năm tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng nhà trường theo 5 tiêu chuẩn, trên cơ
sở đó có kế hoạch phát huy điểm mạnh, cải tiến, bổ sung các giải pháp phù
hợp trong lộ trình xây dựng, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia cho giai đoạn
tiếp theo.
5.4.2.2. Các giải pháp cụ thể theo từng tiêu chuẩn
Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn theo Quy chế
công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
Thiết lập hồ sơ minh chứng theo từng tiêu chuẩn quy định.
Chỉ đạo các bộ phận, các tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia; phối hợp các tổ chức
Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM đẩy mạnh phong trào thi
đua “Hai tốt” và phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học
sinh tích cực”.
Tăng cường công tác huy động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số, phụ đạo
học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi, từng bước nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện cho học sinh.
Chú trọng các điều kiện cơ sở vật chất: tranh thủ sự quan tâm của các
cấp lãnh đạo về đầu tư xây dựng trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học
cho trường chuẩn quốc gia.
Làm công tác tham mưu với Phòng GD-ĐT ĐạTẻh, chính quyền địa
phương, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh bằng nhiều giải pháp nhằm
từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại để phấn đấu đến năm 2021 nhà
trường tiếp tục duy trì đảm bảo đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn và được
9


GPHI:

kiểm tra công nhận trường THCS Nguyễn Văn Trỗi chuẩn quốc gia (lần thứ
2).
Hàng năm đánh giá cụ thể, chi tiết thực trạng của nhà trường theo các
tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng kế hoạch thực hiện thích
hợp để duy trì đạt các tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
Nhà trường đăng ký tiếp tục đạt chuẩn quốc gia vào năm 2021. Muốn
vậy biện pháp thực hiện duy trì các tiêu chuẩn đạt chuẩn cụ thể như sau:
5.4.2.2.1.Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
- Về lớp học: Tiếp tục giữ vững quy mô trường, lớp; duy trì 4 khối 6, 7,
8, 9 với 19 lớp học trở lên; tổ chức biên chế lớp theo đúng quy định, mỗi lớp
bố trí không quá 45 học sinh, hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm bầu ban cán sự
lớp có năng lực, có trách nhiệm, đúng quy trình, tổ chức cho ban cán sự lớp
học tập và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường trung học.
- Về tổ chuyên môn: Sắp xếp và ổn định tổ chức tổ chuyên môn hợp lý;
bố trí thời gian thuận lợi cho các tổ chuyên môn hoạt động; Hiệu trưởng chỉ
đạo các tổ hoạt động có nề nếp, đúng chức năng chuyên môn phát huy các ưu
điểm đã đạt được; tiếp tục triển khai đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ
chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Xây dựng đội ngũ giáo
viên cốt cán các môn học trong các tổ. Chuyên môn chủ động triển khai các
hoạt động trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ
hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của các tổ; tăng cường tổ chức
sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH
ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chuyên
môn lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với việc sử
dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường, hàng
năm mỗi tổ phải thực hiện được 02 chuyên đề, chuyên đề phải được các tổ bàn
bạc thống nhất từ đầu năm học phù hợp với tình hình thực tế của tổ với nội
dung chương trình đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; tiết thao giảng chuyên đề
phải được thể hiện rõ nội dung, người dự dễ hiểu, dễ vận dụng, phạm vi vận
dụng rộng rãi cho giáo viên bộ môn thực hiện.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, ngoài việc tổ
chức dự giờ, thao giảng theo các chuyên đề do tổ xây dựng, các tổ cần chú trọng
đến việc tổ chức dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm trong việc dạy học theo hướng
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thực hiện Công văn số
10


GPHI:

2559/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở GDĐT về việc xây dựng tiêu
chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trong hội thi giáo viên dạy giỏi.
Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo
viên chủ nhiệm giỏi... nhằm để cho giáo viên tiếp cận dần về việc thay đổi
chương trình, thay đổi sách giáo khoa trong thời gian tới, đồng thời tổ chức
các hoạt động ngoại khóa, giúp nhau nâng cao tay nghề, phấn đấu vươn lên ...
các hoạt động phải tổ chức thảo luận, sơ kết, rút kinh nghiệm kịp thời, có
hiệu quả.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi giáo viên và của cả tổ phù hợp với
tình hình thực tế của nhà trường và chỉ đạo của ngành; hàng năm nhà trường
xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí, bồi dưỡng đội ngũ hợp lý, đảm bảo
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ đạt các quy định.
Xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra
nội bộ, tổ chức kiểm tra hồ sơ sổ sách, thực hiện chương trình, quy chế
chuyên môn... theo định kỳ và đột xuất để nâng cao chất lượng.
Hướng dẫn, động viên và quán triệt giáo viên tự giác, tích cực tham gia
các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong hè và trong năm
học do các cấp quản lý tổ chức. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, trao
đổi rút ra các quy trình, yêu cầu trong quá trình giảng dạy có ứng dụng
CNTT, sử dụng liên kết các thiết bị dạy học (máy chiếu đa vật thể, máy chiếu
projector, laptop, ti vi...) để giáo viên vận dụng tốt vào công tác giảng dạy
cũng như tiếp cận được hết các phương tiện dạy học hiện đại hiện có của
trường. Động viên giáo viên tham gia học đại học và sau đại học để nâng cao
trình độ trên chuẩn. Hiệu trưởng liên hệ với trường bạn và động viên giáo
viên tăng cường dự giờ giáo viên cùng chuyên môn ở trường bạn để giao lưu
kinh nghiệm.
- Tổ văn phòng: Duy trì đủ các thành viên theo quy định; sắp xếp, bố trí
các công việc đúng chuyên môn nghiệp vụ; hướng dẫn và quán triệt tổ văn
phòng hoạt động đúng theo các quy định của Điều lệ trường trung học; động
viên nhân viên kế toán, văn thư, thư viện tham gia học các lớp nâng cao trình
độ, bồi dưỡng nghiệp vụ để làm tốt hơn nữa công việc đang đảm nhiệm. Chỉ
đạo tổ văn phòng xây dựng, đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, quản
lý, sử dụng, lưu trữ đầy đủ; thực hiện đúng công tác hành chính văn phòng,
đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ - giáo viên - nhân
11


GPHI:

viên - học sinh, tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; phổ biến,
tuyên truyền kiến thức về sức khỏe, phòng bệnh, kiểm tra và quản lý tốt vệ
sinh học đường. Bố trí lực lượng tăng cường trực thay bảo vệ trong một số giờ
hành chính để bảo vệ được nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe, làm tốt công tác đảm
bảo an ninh trật tự, an toàn về tài sản cơ sở vật chất trong toàn trường.
- Về Hội đồng trường và các hội đồng khác (Hội đồng thi đua khen
thưởng, hội đồng lương…) tiếp tục kiện toàn hợp lý theo từng năm học; chỉ
đạo xây dựng kế hoạch hoạt động đúng chức năng Điều lệ, phối hợp động viên
tinh thần đội ngũ góp phần xây dựng nhà trường chuyển biến tích cực về mọi
mặt.
- Về Tổ chức Đảng và các đoàn thể: Hiệu trưởng tiếp tục tham mưu với
chi bộ, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên; chỉ đạo Liên đội... tiếp tục
duy trì các hoạt động của mỗi tổ chức đoàn thể, luôn phấn đấu giữ vững và
nâng cao thành tích của các tổ chức đã đạt được, hàng năm cùng với nhà
trường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học, đạt chỉ tiêu phấn đấn đề
ra; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu duy trì Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt
chuẩn quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.
5.4.2.2.2.Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
- Về Hiệu trưởng: Tiếp tục phát huy các ưu điểm; lắng nghe, tiếp thu, tự
giác hoàn thiện những hạn chế đã được Hội đồng sư phạm đánh giá trong
Chuẩn hiệu trưởng hàng năm để: Xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động của
nhà trường, quản lý kế hoạch dạy và học, các hoạt động giáo dục theo biên chế
năm học, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo Điều lệ trường phổ thông,
xây dựng và tổ chức bộ máy nhà trường hoạt động có kỷ cương nề nếp. Tổ
chức quản lý, điều hành tốt đội ngũ và các hoạt động của nhà trường, có mối
quan hệ mật thiết, gắn bó với địa phương, với phụ huynh học sinh và đồng
nghiệp, xây dựng các quy chế tổ chức hoạt động, quy chế dân chủ, quy chế
phối hợp đạt hiệu quả. Tổ chức và quản lý công tác hành chính, tài chính,
tài sản nhà trường đúng quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao
nhận thức cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường; bộ máy lãnh đạo
đoàn kết, phân công nhiệm cụ thể đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau
trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt các chỉ tiêu đề ra.
- Về Phó hiệu trưởng: Tăng cường học hỏi kinh nghiệm, tham gia học
bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác,
chịu khó vận dụng kiến thức đã được học qua các lớp bồi dưỡng để tổ chức,
12


GPHI:

theo dõi, đánh giá kịp thời các hoạt động chuyên môn góp phần thực hiện tốt
nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Có ý chí
phấn đấu và cùng Hiệu trưởng xây dựng nội bộ đoàn kết, chịu trách nhiệm
trong kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của trường.
- Về đội ngũ giáo viên: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về Quy định đạo
đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo”. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các văn bản hướng dẫn của
Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức tự bồi dưỡng hoạt động dạy học và quản
lý qua trang mạng "Trường học kết nối". Thực hiện có hiệu quả việc học tập
bồi dưỡng thường xuyên đúng theo tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Đạ Tẻh và kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên các năm học của nhà
trường đã xây dựng. Bám sát quy chế chuyên môn, thường xuyên tự rà soát, tự
đánh giá bản thân theo các tiêu chí của quy chế chuyên môn; phát huy tinh thần
trách nhiệm, tính cống hiến, có ý thức xây dựng nội bộ đoàn kết, phấn đấu đạt
các chỉ tiêu Hội nghị công chức đầu năm học đã thông qua, tự giác tham gia thi
giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, tích cực trong các hội thi, các
hoạt động tập thể ... phấn đấu hàng năm 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp
giáo viên từ loại khá trở lên, góp phần duy trì trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.
- Về nhân viên: Tiếp tục duy trì việc sắp xếp, bố trí nhân viên đúng vị trí
làm việc; chỉ đạo nhân viên thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, có ý thức phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy chế làm việc; tự giác,
tích cực trong thi đua. Hàng năm 100% nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
5.4.2.2.3. Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục
- Học sinh bỏ học và lưu ban: Tiếp tục đảm bảo duy trì sĩ số học sinh.
Phối hợp với chính quyền, với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong
công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số. Thực hiện tốt
cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Nêu cao vai trò trách
nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, phát hiện kịp thời
các trường hợp có dấu hiệu bỏ học, gặp gỡ phụ huynh, động viên học sinh đến
lớp. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào của Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP
HCM, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động vui chơi giải trí nhằm tạo ra
sân chơi bổ ích thu hút sự tham gia của tất cả học sinh. Phát động các phong
13


GPHI:

trào “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”… để giúp đỡ các học sinh
có hoàn cảnh đặc biệt khắc phục khó khăn để đến trường, đến lớp. Nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện, hạn chế lưu ban góp phần khắc phục tỷ lệ học
sinh bỏ học. Đưa chỉ tiêu duy trì sĩ số và vận động học sinh đến lớp vào tiêu
chí đánh giá thi đua của giáo viên, phấn đấu duy trì sĩ số hàng năm đạt từ 99%
trở lên.
Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục có hiệu quả
chương trình chính khóa, ngoại khóa cho học sinh, rèn kỹ năng sống, giáo dục
ý thức chấp hành pháp luật.
Quản lý tốt việc ra đề, kiểm tra, chấm bài, đánh giá xếp loại học sinh.
Có kế hoạch phụ đạo thường xuyên cho học sinh yếu bằng nhiều hình thức để
nâng cao chất lượng đại trà mang tính bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất
học sinh lưu ban. Phấn đấu tỉ lệ bỏ học và lưu ban hàng năm dưới 5%, trong
đó bỏ học không quá 1%.
- Về chất lượng giáo dục:
+ Hạnh kiểm: Giáo dục đạo đức, nhân cách, lễ giáo, quan hệ thầy trò, ý
thức chấp hành pháp luật, thực hiện ATGT, tham gia phòng chống các tệ nạn xã
hội xâm nhập học đường, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường,
chống đuối nước … Giáo dục học sinh có ý thức đấu tranh bài trừ các tệ nạn và
có kỹ năng tự bảo vệ sức khoẻ bản thân, biết định hướng cho bản thân sau khi
hoàn thành chương trình THCS. Giáo dục học sinh thực hiện tốt nội qui trường
lớp, có tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, quý trọng và bảo vệ của công, có ý
thức bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp góp phần xây
dựng trường học thân thiện, có động cơ học tập đúng đắn, kính thầy, yêu bạn.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số
2877/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2016 của Sở GDĐT về sử dụng tài liệu
“Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà
trường.
Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tập thể giáo viên mẫu mực.
Luôn phấn đấu mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức cho học sinh
noi theo.

14


GPHI:

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức trong nhà
trường, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc giáo dục hạnh kiểm học sinh,
coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cán bộ – giáo viên –
nhân viên trong toàn trường.
Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách quán triệt, theo dõi học
sinh thực hiện nội quy trong suốt năm học, tăng cường kiểm tra nề nếp, tác
phong, nêu gương tốt đồng thời kỷ luật nghiêm đối với những học sinh vi
phạm.
Chỉ đạo Đội Thiếu niên Tiền phong, câu lạc bộ giáo dục pháp luật chú
trọng giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống của địa phương, chấp hành
pháp luật… thông qua phát thanh măng non, các hoạt động ngoài giờ lên lớp,
các ngày lễ trong năm…
Tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với Ban đại diện cha
mẹ học sinh, Công an và các lực lượng xã hội khác trong việc kết hợp giáo
dục hạnh kiểm cho học sinh và đảm bảo an ninh trật tự. Giữ vững cảnh quan
nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp, tạo môi trường lành mạnh cho mọi hoạt động
trong nhà trường.
Kiện toàn và củng cố câu lạc bộ giáo dục pháp luật, tổ tư vấn tâm lý học
đường… do tổ chuyên môn, Tổng phụ trách, Đoàn TNCS HCM phụ trách. Tổ
tư vấn, câu lạc bộ xây dựng kế hoạch để hoạt động nhằm ngăn chặn kịp thời
các biểu hiện tiêu cực trong học sinh, không để xảy ra tình trạng bạo lực học
đường, học sinh vi phạm pháp luật … Giữ vững kết quả không có học sinh
hạnh kiểm yếu và hạn chế tối đa hạnh kiểm trung bình.
+ Học lực: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng chỉ đạo sát các hoạt động
chuyên môn. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên
môn một cách thống nhất, từ kế hoạch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các tổ
trưởng; xây dựng kế hoạch luôn bám sát nhiệm vụ năm học và tình hình của
nhà trường. Phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên hợp lý; mua sắm trang
thiết bị phục vụ cho dạy – học, đầu tư sửa chữa thiết bị, bàn ghế, xây dựng
khu hiệu bộ, sân chơi. Chỉ đạo Tổng phụ trách Đội phối hợp giáo viên bộ môn
tổ chức đố vui để học, hướng dẫn và động viên học sinh đăng ký thi học sinh
giỏi, các cuộc thi do Phòng GD&ĐT ĐạTẻh triển khai ... Kết hợp với Công
đoàn căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS, chất lượng bộ môn,
chất lượng giáo dục hai mặt, kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh đạt giải
qua các cuộc thi… để đánh giá công chức, viên chức, xét thi đua cuối năm.
15


GPHI:

Phấn đấu hàng năm lên lớp thẳng đạt từ 95% trở lên, tốt nghiệp THCS
100%.
- Các hoạt động giáo dục: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục giờ chính
khóa cũng như các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, giáo
dục Nghề phổ thông: Thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy
định, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động. Chú trọng công tác tư
vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 sau khi hoàn thành chương trình THCS,
giúp các em lựa chọn vào các ban học ở trường THPT hợp lý; giúp học sinh
lựa chọn ngành nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động phù hợp với năng
lực bản thân, phù hợp với yêu cầu về nhân lực của địa phương và của cả nước.
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Đạ Tẻh để tổ
chức cho học sinh đăng ký tham gia học nghề phổ thông phù hợp với năng
lực, sở thích của bản thân; đồng thời tăng cường các biện pháp giáo dục học
sinh nhằm đảm bảo duy trì tối đa số học sinh tham gia học nghề để lấy điểm
môn tự chọn cũng như đảm bảo quyền lợi cho các em sau này.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định về giáo dục thể chất,
phấn đấu 100% học sinh được đánh giá đạt yêu cầu về thể lực. Hàng năm nhà
trường đều có đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng do ngành tổ chức. Tổ
chức tốt các hội thi năng khiếu, phong trào thể dục thể thao, văn nghệ...
- Về phổ cập giáo dục của địa phương: Tiếp tục chỉ đạo làm tốt vai trò
trường đầu mối về công tác phổ cập giáo dục của thị trấn ĐạTẻh, tham mưu
với Ban chỉ đạo PCGD thị trấn trong công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch,
điều tra từng hộ gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng hợp, xử lí số liệu phổ
cập, xây dựng biện pháp phối hợp giữa các trường với đoàn thể địa phương, tổ
dân phố trong việc giáo dục học sinh nâng cao chất lượng, giảm tỉ lệ lưu ban bỏ học hàng năm; giữ vững duy trì kết quả phổ cập giáo dục hàng năm. Thực
hiện tuyển sinh đúng quy định của ngành, của UBND huyện ĐạTẻh. Phối hợp
cùng địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động học sinh đến lớp,
giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban.
- Tiếp tục đảm bảo các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên và học
sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà
trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cán bộ quản lý, giáo
viên có kĩ năng sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý, giảng dạy và học
16


GPHI:

tập nâng cao nghiệp vụ. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tiếp tục nâng
cao nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản lý cũng
như trong giảng dạy, tự giác tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức tin học.
5.4.2.2.4. Tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
- Hiệu trưởng tiếp tục thực hiện đúng các quy định về công khai theo
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào
tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể:
+ Công khai đầy đủ các điều kiện về dạy - học, đội ngũ, chất lượng giáo
dục theo từng năm học.
+ Công khai nguồn kinh phí nhà nước cấp hàng năm, thực hiện thu - chi
tài chính, các khoản đóng góp của phụ huynh, đảm bảo thực hiện tốt công
khai, dân chủ trong nhà trường.
- Khuôn viên trường: Tiếp tục duy trì diện tích đất hiện có, tôn tạo, nâng
cấp, sửa chữa tường rào, cổng trường, biển trường... để tạo khuôn viên luôn
sạch, đẹp, khang trang; tiếp tục bố trí hợp lý các khu vực phục vụ học tập
trong nhà trường để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lí, dạy học và
sinh hoạt.
- Duy trì và bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học trong
nhà trường.
- Tiếp tục tham mưu để cấp kinh phí thực hiện xây dựng các khối công
trình:
+ Khu phòng học, phòng bộ môn: Từ năm học 2018 - 2019 tham mưu
để xây dựng thêm ít nhất 4 phòng học, phấn đấu có đủ 19 phòng học để thực
hiện dạy học hai buổi/ ngày/ lớp; xây dựng phòng bộ môn đạt chuẩn (phòng
Tin học, phòng thực hành Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ).
+ Khu phục vụ học tập: Từ năm 2018 đến 2020, tiếp tục tham mưu để
xây dựng thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định; củng cố, kiện toàn về tổ
chức và hoạt động của thư viện trường học, tiếp tục trang bị thêm máy vi tính
kết nối internet cho giáo viên và học sinh học tập, phấn đấu đạt danh hiệu thư
viện xuất sắc; hàng năm tiếp tục tôn tạo, tu sửa khu luyện tập thể dục thể thao,
vệ sinh sân chơi, bãi tập đảm bảo vệ sinh an toàn tập luyện cho học sinh trong
các tiết học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa. Bố trí lại phòng làm
17


GPHI:

việc, sắp xếp pḥòng làm việc riêng cho Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh, y tế, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, phòng truyền thống…
+ Khu văn phòng: Sau khi xây dựng xong 4 phòng học mới và khu bộ
môn, tiến hành bố trí lại khu phòng học; cải tạo dãy 8 phòng học hiện có thành
khu văn phòng riêng biệt.
+ Khu sân chơi: Sử dụng nguồn học phí của đơn vị để nâng cấp, lát
gạch khi sân chơi; tham mưu xin kinh phí của huyện để làm mái che di động,
tạo bóng mát, đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi tập trung tổ chức các hoạt
động ngoại khóa, các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, văn nghệ...Quy hoạch
lại hệ thống bồn hoa, cây xanh để tạo khu sân chơi rộng, thoáng, sạch sẽ, có
cây bóng mát, hoa, cây cảnh.
+ Khu vệ sinh: Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để nâng cấp nhà vệ
sinh học sinh, hệ thống thoát nước, hệ thống bồn rửa, lối đi ra khu vực vệ sinh
học sinh. Quy hoạch lại khu vệ sinh giáo viên, đảm bảo thuận tiện và không
gây ô nhiễm môi trường.
- Hệ thống công nghệ thông tin: Hàng năm tiếp tục rà soát, tham mưu
với Phòng GD&ĐT ĐạTẻh để sửa chữa, mua mới bổ sung máy vi tính, ti vi
75ink, bảo trì website của trường... nhằm phục vụ tốt cho đội ngũ cán bộ quản
lý, bộ phận văn phòng, các bộ phận, các đoàn thể, phòng bộ môn... đáp yêu
cầu công tác, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý toàn
diện trong nhà trường.
5.4.2.2.5. Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiếp tục tham mưu với các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa đến sự
nghiệp giáo dục. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lí nhà nước, các
đoàn thể, tổ chức ở địa phương để đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực
hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường đã được cấp
trên phê duyệt hàng năm.
Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp
để thay đổi nhận thức của một số cha mẹ học sinh, tăng cường sự quan tâm
của cha mẹ học sinh tới kết quả học tập và rèn luyện của con em; đẩy mạnh
công tác vận động đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh nhằm hỗ trợ kinh
phí xây dựng cơ sở vật chất trường học.
5.4.3. Kết quả thực hiện:
18


GPHI:

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Kết quả

1. Lớp học.
2. Tổ chuyên môn.

1. Duy trì 19 lớp, đúng quy định.
2. Duy trì 5 tổ chuyên môn, đúng quy
định.
3. Tổ văn phòng.
3. Duy trì 1 tổ văn phòng, đủ các
Tiêu chuẩn 1:
thành viên theo quy định.
Tổ chức và
4. Hội đồng trường và 4. Duy trì đầy đủ, đúng quy định.
quản lý nhà
các hội đồng khác
trường
trong nhà trường.
5. Tổ chức Đảng và 5. Duy trì đầy đủ các tổ chức, đoàn
các đoàn thể.
thể, đúng quy định.
Tiêu chuẩn 1: Đạt chuẩn.
1. Hiệu trưởng và phó 1. Đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện
hiệu trưởng.
hành của Điều lệ trường trung học.
PHT có nhiều cố gắng trong thực
hiện nhiệm vụ.
2. Giáo viên các bộ 2. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt
Tiêu chuẩn 2 môn.
trình độ chuẩn đào tạo theo quy định,
Cán bộ quản
trong đó đạt 69,7% GVG cấp trường,
lý, giáo viên và
42,42% giáo viên đạt GV dạy giỏi
nhân viên
cấp huyện. 100% giáo viên đạt chuẩn
loại khá trở lên
3. Viên chức.
3. Có đủ viên chức phụ trách thư
viện, thiết bị ... viên chức hoàn thành
tốt nhiệm vụ.
Tiêu chuẩn 2: Đạt chuẩn.
Tiêu chuẩn 3 - 1. Tỷ lệ học sinh bỏ 1. Bỏ học 0,5%; Lưu ban (có 3,5%
Chất lượng
học và lưu ban.
HS yếu, được thi lại trong hè): Đảm
giáo dục
bảo đủ chỉ tiêu quy định.
2. Chất lượng giáo 2.Chất lượng giáo dục:
dục.
a. Học lực: Lên lớp thẳng đạt
96,49%, vượt chuẩn quy định.
b. Hạnh kiểm: 100% từ TB trở lên,
đạt theo quy định.
3. Các hoạt động giáo 3. Đảm bảo theo quy định.
dục.
19


GPHI:

4. Phổ cập.

4. Duy trì tốt thị trấn ĐạTẻh đạt
chuẩn phổ cập THCS.
5. Công nghệ thông 5. Duy trì tốt hệ thống máy tính kết
tin.
nối internet cho HS học và giáo viên,
nhân viên thực hiện nhiệm vụ, tham
mưu PGD cấp thêm 3 laptop, 3 ti vi
65ink đảm bảo tốt cho việc sử dụng
CNTT trong dạy, học và mọi hoạt
động.
Tiêu chuẩn 3: Đạt chuẩn.
1. Công khai.
1. Tiếp tục công khai đúng quy định.
2. Khuôn viên.
2. Duy trì tốt khuôn viên của trường,
xây dựng kiên cố được 57m tường
rào sau nhà vệ sinh học sinh.
3. Cơ sở vật chất.
3. Duy trì và bảo quản tốt các tài sản,
cơ sở vật chất đã có của trường.
4. Khối công trình.
4. Đã tham mưu và được phê duyệt
xây dựng giai đoạn 2018-2020 gồm:
1 dãy nhà ba tầng (khối phòng bộ
môn, thư viện, hội trường), 4 phòng
học và cải tạo khối phòng học cũ
Tiêu chuẩn 4
thành khu hiệu bộ đạt chuẩn (theo
– Tài chính, cơ
thông báo năm 2018 xây dựng khối 3
sở vật chất và
tầng).
thiết bị dạy học
- Trong năm học 2017 – 2018, nhà
trường đã sử dụng nguồn học phí để
nâng cấp, lát gạch sân chơi khang
trang, sạch đẹp. Đồng thời đã tham
mưu PGDĐT và Phòng tài chính cấp
kinh phí làm mái che di động chống
nắng, mưa cho học sinh khi tổ chức
các hoạt động ngoài trời; tu sửa vườn
sinh học, cổng trường. Hiện tại đang
thi công làm mái che.
Tiêu chuẩn 4: Đạt chuẩn.
Tiêu chuẩn 5
1. Phối hợp với các cơ 1. Nhà trường duy trì tốt việc phối
20


GPHI:

quan quản
nước.nhà hợp với cơ quan quản lý nhà nước
theo quy định.

2. Ban đại diện cha mẹ 2. Duy trì tốt tổ chức của Ban đại
học sinh.
diện CMHS và hoạt động có hiệu
quả.
3. Mối quan hệ và 3. Thông tin giữa gia đình, nhà
thông tin giữa nhà trường và xã hội đảm bảo.
trường, gia đình và xã
hội.
4. Huy động xã hội 4. Huy động cha mẹ học sinh đóng
– Quan hệ giữa
hóa giáo dục.
góp nâng cấp tường rào được trên
nhà trường, gia
121.000.000 đ; Huy động các tổ
đình và xã hội
chức trong và ngoài nhà trường cùng
với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh đóng góp “Xuân yêu thương”
được 33.194.000đ trao cho học sinh
nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất;
Quỹ chăm sóc địa chỉ nhân đạo được
2.415.000đ; quyên góp ủng hộ trẻ em
khuyết tật ở Trung tâm dạy nghề
nhân đạo Hà Nội được 5.400.000đ,
ngoài ra nhà trường thực hiện tốt các
đợt quyên góp theo văn bản kêu gọi
của các cấp có thẩm quyền.
6. Bài học kinh nghiệm rút ra khi áp dung đề tài:
Để duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt sau khi được công
nhận Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia, bản thân tôi rút ra
một số bài học kinh nhiệm như sau:
- Người cán bộ quản lý phải nghiên cứu kỹ Thông tư số 47/2012/TTBGDĐT ngày 07/ 12/ 2012 Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cấp quản
lý để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo lộ trình.

21


GPHI:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, mục tiêu, tác dụng
của việc phấn đấu xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia đến toàn thể
cán bộ - giáo viên - nhân viên - học sinh - phụ huynh và nhân dân... để tạo sự
đồng thuận, chung sức, nỗ lực phấn đấu của cả tập thể trong duy trì, giữ vững
và phát huy các kết quả trường đạt chuẩn quốc gia.
- Tích cực, chủ động tham mưu, linh hoạt, tranh thủ sự quan tâm của
lãnh đạo địa phương, của ngành... trong huy động lực lượng và kinh phí xây
dựng, duy trì trường chuẩn theo từng thời gian cụ thể và suốt lộ trình.
- Bám sát kế hoạch, lộ trình xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn để
triển khai thực hiện, kịp thời điều chỉnh hợp lý để kế hoạch xây dựng và duy
trì trường đạt chuẩn khả thi, đạt mục tiêu đã đề ra.
7. Kết luận:
Duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được
công nhận Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia là việc làm cần
thiết, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của nhà trường. Duy
trì Trường đạt chuẩn quốc gia là tiếp tục khẳng định uy tín của nhà trường với
phụ huynh học sinh, với nhân dân và chính quyền địa phương, với cơ quan
quản lý giáo dục, đồng thời tiếp tục tạo được danh dự và danh hiệu thi đua của
nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục hàng năm ... Để đạt
được kết quả như mong muốn thì vai trò của Hiệu trưởng trong lãnh đạo, quản
lý, tổ chức thực hiện duy trì trường đạt chuẩn quốc gia là rất cần thiết.
Với nhận thức của bản thân có thể còn nhiều thiếu sót trong quá trình
thực hiện đề tài. Rất mong được sự góp ý của quý thầy cô, Ban giám khảo,
Lãnh đạo các cấp để giúp tôi thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Xin chân thành cảm
ơn !
Thị trấn Đạ Tẻh, ngày 09 tháng 5 năm 2018
Người thực hiện

Đậu Thị Hải Yến

22


GPHI:

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/ 12/ 2012 Thông tư Ban
hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
2. Các văn bản hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia của các cấp
quản lý giáo dục hàng năm.
3. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh – Thị trấn Đạ Tẻh.
4. Hồ sơ hoạt động của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi từ năm học
2011 – 2012 đến nay.

23


GPHI:

MỤC LỤC
Nội dung
Giới thiệu
4. Lý do chọn đề tài.
5. Nội dung giải pháp hữu ích.
5.1. Khó khăn, thuận lợi và sự cần thiết của giải pháp
hữu ích.
5.1.1. Thuận lợi.
5.1.2. Khó khăn.
5.1.3. Sự cần thiết của giải pháp hữu ích.
5.2. Phạm vị áp dụng của giải pháp hữu ích.
5.3. Thời gian áp dụng.
5.4. Giải pháp thực hiện.
5.4.1. Tính mới của giải pháp hữu ích.
5.4.2. Khả năng áp dụng.
24

Trang
1
1
2
2
2
3
3
7
7
7
7
8


GPHI:

5.4.3. Kết quả thực hiện.
6. Bài học kinh nghiệm.
7. Kết luận:

19
22
22

PHẦN ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP
1. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
Lý do chọn đề tài phù hợp với công tác quản lý của hiệu trưởng, mang tính
thiết thực với tình hình thực tế của trường.
Giải pháp có tính mới, có nhiều biện pháp thực hiện tốt, hiệu quả áp dụng cao
trong đơn vị trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và có thể nhân rộng trong phạm vi các
đơn vị giáo dục đang xây dựng hoặc đã đạt trường chuẩn quốc gia để duy trì, giữ
vững và phát huy kết quả trường chuẩn quốc gia.
Giải pháp trình bày đúng mẫu, đúng thể thức, bố cục chặt chẽ
KẾT QUẢ: Tổng điểm 94 điểm.
TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×