Tải bản đầy đủ

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO ỐNG THÉP

MỤC LỤC
1.

GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................................................3

2.

THUYẾT MINH THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY..................................3

2.1 Tiêu chuẩn áp dụng........................................................................................................3
2.2 Phạm vi Phòng cháy chữa cháy......................................................................................3
2.3 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy....................................................................................4
2.4 Hệ thống nước chữa cháy...............................................................................................5
2.4.1.

Bể nước chữa cháy...........................................................................................5


2.4.2.

Bơm chữa cháy.................................................................................................5

2.4.3.

Hệ thống đường ống.........................................................................................5

2.4.4.

Trụ cấp nước (Hydrant)....................................................................................5

2.4.5.

Tủ đựng ống mềm.............................................................................................5

2.5 Nhu cầu nước chữa cháy................................................................................................6
2.5.1.

Tính nhu cầu nước chữa cháy cho nhà máy chế tạo ống..................................6

2.5.2.

Kết luận............................................................................................................6

2.6 Trang thiết bị chữa cháy ban đầu....................................................................................7
2.7 Nguyên lý hoạt động của hệ thống nước chữa cháy.......................................................7

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Trang 2/8


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO ỐNG THÉP

1.

GIỚI THIỆU CHUNG
Dự án “Nhà máy chế tạo ống thép hàn thẳng” được Công ty Cổ phần sản xuất


ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) đầu tư xây dựng nhằm mục đích chế tạo
các cấu kiện kim loại phục vụ cho phát triển chuyên ngành dầu khí biển đặc biệt
là chế tạo chân đế vùng nước sâu và các cấu kiện kim loại chuyên dùng

2.

THUYẾT MINH THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

2.1

Tiêu chuẩn áp dụng
Các tiêu chuẩn và qui phạm áp dụng để thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy
cho dự án này bao gồm:
TCVN 3254-1989

An toàn cháy - Yêu cầu chung

TCVN 3255-1986

An toàn nổ - Yêu cầu chung

TCVN 5760-1993
dụng

Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về lắp đặt và sử

TCVN 2622-1995
thiết kế.

Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu

TCVN 5738-2001

Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6379-1998

Trụ nước chữa cháy

TCVN 7435-1:2004 Phòng cháy, chữa cháy_Bình chữa cháy xách tay và xe
đẩy chữa cháy_Phần 1: Lựa chọn và bố trí
NFPA 10

Standard for Portable Fire Extinguishers.

NFPA 20
for Fire Protection

Standard for the Installation of Stationary Pumps

NFPA 14
Standard for the Installation of Standpipe, Private
Hydrant, and Hose Systems
2.2

Phạm vi Phòng cháy chữa cháy
Xác định phạm vi PCCC là để đạt được những đặc điểm an toàn dưới đây:
Có đủ các biện pháp thoát hiểm để có khả năng giải thoát an toàn và hiệu quả từ
tất cả các khu vực tới các khu vực an toàn đã được qui định khi xảy ra một
tình huống nguy hiểm.
Nhu cầu lượng nước lớn nhất cho mỗi khu vực cháy.

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Trang 3/8


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO ỐNG THÉP

Có lối vào an toàn và thích hợp cho việc thi công, vận hành và các hoạt động
bảo dưỡng.
Có lối tiếp cận thích hợp trong tình huống khẩn cấp đối với việc thoát hiểm, ô tô
chữa cháy và cho công việc chữa cháy.
Trên cơ sở đặc tính công nghệ, sự phân chia khu vực trên mặt bằng, sự vận hành
và chức năng của các khu nhà,...phạm vi PCCC bao gồm các khu vực sau:
Khu vực nhà xưởng chính
Nhà phụ trợ
Nhà văn phòng
Nhà canteen
Trạm biến áp
Nhà để xe
Nhà bảo vệ...
2.3

Hệ thống Phòng cháy chữa cháy
Hệ thống PCCC của nhà máy được trang bị lắp đặt gồm có các hệ thống sau:
Hệ thống van đóng ngắt, xả an toàn lắp đặt trên hệ thống đường ống.
Hệ thống báo cháy (F&G) gồm đầu dò nhiệt; dò khói, nút nhấn khẩn cấp và tủ
báo cháy trung tâm.
Hệ thống chuông báo cháy.
Đường nội bộ thuận tiện cho xe cứu hoả và lối thoát hiểm.
Hệ thống nước chữa cháy bao gồm bể chứa nước cứu hoả, bơm cứu hoả, đường
ống nước, trụ lấy nước được lắp đặt tại các vị trí cần thiết. Trong đó: các trụ
lấy nước với các ống vòi rồng được lắp đặt ở những vị trí cần thiết để chữa
cháy cũng như cấp nước cho xe cứu hoả khi cần thiết.
Các trang thiết bị chữa cháy ban đầu: Bao gồm bình bột ABC loại 8Kg, Bình
bột BC có bánh đẩy 35 Kg và bình CO2 loại 5kg.

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Trang 4/8


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO ỐNG THÉP

2.4

Hệ thống nước chữa cháy

2.4.1.

Bể nước chữa cháy
Bể nước cứu hoả dự trữ đảm bảo nước chữa cháy liên tục cho trạm trong vòng ít
nhất là 3 giờ (TCVN 2622-1995). Lượng nước dự trữ cần thiết để chữa cháy là
200 m3. Nguồn nước cấp cho bể được lấy trực tiếp từ nguồn nước cấp của KCN .

2.4.2.

Bơm chữa cháy
Sử dụng 02 bơm chữa cháy FP-101/102 dạng ly tâm gồm 01 bơm động cơ điện
chính và 01 bơm động cơ diesel làm bơm dự phòng trong trường hợp bơm điện
không hoạt động. Áp suất trên đường ống được duy trì nhờ bơm bù áp JP-103

2.4.3.

Hệ thống đường ống
Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy 3 1/2”. Trên đường ống chính có gắn
các đầu chờ (Tie-in) để đảm bảo cho việc mở rộng trạm sau này. Các nhánh nhỏ
dẫn đến các khu vực cần bảo vệ được đấu nối từ đường ống chính của trạm. Ống
sử dụng là loại ống thép có khả năng vận hành ở áp suất cao, được đi nổi ở phía
trên cách mặt đất khoảng 300 ÷ 400 mm hoặc được đi ngầm tại những chỗ có thể
gây ảnh hưởng đến sự an toàn của tuyến ống. Hệ thống ống được đỡ bằng các trụ
đỡ (Support) làm bằng bê tông cốt thép dẫn từ vị trí nhà bơm đễn các khu vực có
ống đi qua, đảm bảo cho ống không bị đứt, gãy...
Trên các đường ống cấp nước chữa cháy có gắn các van cô lập, van xả,... thường
được đặt gần những khớp nối để đảm bảo cho quá trình vận hành hệ thống và bảo
dưỡng là tốt nhất. Các van cô lập thường là loại van cổng được vận hành bằng
tay.

2.4.4.

Trụ cấp nước (Hydrant)
Họng lấy nước (Hydrant) được lắp đặt quanh khuôn viên của bãi cảng một cách
chiến lược, chúng có tác dụng cung cấp nước chữa cháy bổ trợ cho các nhà phụ
trợ và khu vực lân cận,... để ngăn sự lan rộng của cháy cũng như cấp nước cho xe
cứu hoả khi cần thiết. Họng lấy nước (Hydrant) sử dụng là loại đứng có chiều
cao 1,25m, khớp nối với các ống vòi rồng (Dv = 2 ½” và Lv = 20 m). Có các
thông số kỹ thuật sau:
 Lưu lượng nước:

946 Lít/phút

 Áp suất tối thiểu:

7 Bar

 Bán kính hoạt động:
2.4.5.

R = 45 M

Tủ đựng ống mềm
Tủ đựng ống mềm (Hose cabinet) được làm bằng thép tấm không gỉ có bề dày
1,5 mm được sơn màu đỏ, bên ngoài có ghi hàng chữ “Hose cabinet” lên trên tủ.
Bên trong gồm 1 ống mềm có chiều dài Lv = 20 m và lăng phun. Chúng được đặt
gần các họng lấy nước (Hydrant) tại vị trí thông thoáng và tại các khu vực nhà
phụ trợ để chữa cháy cho các khu vực trên khi có sự cố xảy ra.

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Trang 5/8


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO ỐNG THÉP

2.5

Nhu cầu nước chữa cháy
Tính toán nhu cầu nước chữa cháy dựa trên cơ sở xét cho một đám cháy lớn nhất
xảy ra trong Nhà máy, trên cơ sở đó để lựa chọn hệ thống chữa cháy phù hợp cho
Nhà máy đảm bảo được các yêu cầu cần thiết.

2.5.1.

Tính nhu cầu nước chữa cháy cho nhà máy chế tạo ống
Cường độ phun nước thiết kế:


Theo TCVN 2622-1995: “Đối với các khu công nghiệp hoặc công trình
công nghiệp, trong đó hạng sản xuất D, E, F mà khối tích trên 50.000 m 3,
lưu lượng nước chữa cháy bên ngoài nhà yêu cầu là 15 lít/giây”.

Kết quả tính toán:
Bảng tính nhu cầu nước chữa cháy cho khu vực nhà máy chế tạo ống
Khu vực

Thiết bị chữa cháy
Trụ cấp nước
ngoài nhà

Nhà xưởng
chính

2.5.2.

Lưu lượng nước
tiêu chuẩn
q (l/s)

Lưu lượng
Q (m3/h)

15

54

Dự phòng 10%

6

Tổng

60

Ghi chú

Kết luận
Chọn bơm chữa cháy chính (theo NFPA 20).


Từ bảng tính nhu cầu nức chữa cháyÁp dụng theo NFPA 20

 Chọn bơm chữa cháy chính: Qb = 68 m3/giờ
Sử dụng 02 bơm chữa cháy dạng ly tâm (một bơm điện và một bơm diezel) có
lưu lượng Q = 68 (m3/h/bơm), cột áp 100 mH2O, gồm 01 bơm chính và 01 bơm
dự phòng. Các bơm sử dụng phải thuộc loại khởi động nhanh và có thể tự khởi
động thông qua các công tắc áp suất (PS) hoặc được đóng mở tại chỗ tại tủ điều
khiển của bơm.
Sử dụng 01 bơm bù áp loại bơm điện có lưu lượng Q = 3.0 (m3/h), cột áp
100mH2O để duy trì áp trên đường ống do sự rò rỉ tại các mặt bích, khớp nối,
van,...
Chọn kích thước đường ống cấp nước chữa cháy theo NFPA 20 như sau:


Đường hút chính của bơm: 4 inch

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Trang 6/8


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO ỐNG THÉPĐường ống xả của bơm: 4 inch

Lượng nước dự trữ để chữa cháy trong 03 giờ:
Q = Qb x 3 = 68 x 3 = 204 m3
Thể tích bể chứa nước chữa cháy:
V = Q / hệ số tồn chứa = 204 / 0, 85 = 240 m3.
Chọn bể nước chữa cháy với thể tích V = 300 m3.
2.6

Trang thiết bị chữa cháy ban đầu
Các trang thiết bị chữa cháy ban đầu được trang bị lắp đặt trong nhà máy bao
gồm các loại sau:


Bình CO2 xách tay loại 5 kgBình bột ABC xách tay loại 8 kgBình bột BC có bánh đẩy loại 35 kg

Các bình chữa cháy xách tay được vận hành bằng tay. Chúng được đặt ở nơi
thông thoáng, dễ nhìn thấy, gần khu vực đường nội bộ và trong khu vực xưởng
sản xuất, nhà phụ trợ, ... để chữa cháy cấp thời cho những đám cháy xảy ra tại
các khu vực đó. Vị trí đặt bình cao không quá 1,5m so với mặt nền
Bên cạnh các thiết bị chữa cháy ban đầu thì các tiêu lệnh, nội quy chữa cháy, ...
cũng được trang bị trong khuôn viên cuả nhà máy để nâng cao ý thức PCCC ch
2.7

Nguyên lý hoạt động của hệ thống nước chữa cháy
Hệ thống bơm nước chữa cháy của nhà máy được vận hành 02 chế độ: tự động
và bằng tay.
Chế độ tự động
Áp suất trên đường ống cứu hỏa luôn được duy trì ở 7-10 bar, khi có cháy xảy ra,
nhân viên sẽ sử dụng các ống vòi rồng để lấy nước từ các trụ cấp nước được bố
trí trong nhà máy để chữa cháy cho khu vực bị cháy. Khi đó áp suất trên đường
ống cấp nước chính sẽ giảm xuống rất nhanh và tác động đến các công tắc áp
suất (PS) đã được cài đặt sẵn trên đường ống và tác động đến bơm để khởi động
bơm. Nước từ bể cứu hỏa được bơm đẩy đi trong đường ống và đến các khu vực
có cháy.
Chế độ bằng tay
Khi có cháy xảy ra, nhân viên trong nhà máy sẽ khởi động bơm trực tiếp từ tủ
điều khiển bơm thông qua các nút nhấn. Khi đó nước từ bể cứu hỏa được bơm

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Trang 7/8


LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ TẠO ỐNG THÉP

đẩy đi trong đường ống chính đưa đến các khu vực có cháy và nhân viên sẽ sử
dụng các ống vòi rồng để lấy nước từ họng chữa cháy dập tắt đám cháy.
Trạng thái hoạt động của các bơm cứu hỏa sẽ được hiển thị ở tại tủ điều khiển
bơm đặt tại nhà bơm
Các bình chữa cháy xách tay được đặt tại các khu vực sản xuất và các nhà phụ
trợ trong nhà máy. Khi có các đám cháy nhỏ xảy ra tại đây nhân viên sẽ sử dụng
các bình chữa cháy CO2 hoặc bình bột ABC để dập tắt các đám cháy và ngăn
cháy lan sang các khu vực khác.

Thuyết minh phòng cháy chữa cháy

Trang 8/8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×