Tải bản đầy đủ

Vai trò của tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài

Vai trò của Tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài?
Một vài vai trò chính của các tòa án Việt Nam trong quá trình tố tụng trọng tài có thể kể
đến như:
Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho quá trình tố tụng trọng tài

Chỉ định trọng tài viên, hoặc thay đổi trọng tài viên của hội đồng trọng tài vụ việc

Chỉ định chủ tịch hội đồng trọng tài trong trường hợp các trọng tài viên được chỉ
định không thể thống nhất với nhau;

Chỉ định trọng tài viên duy nhất trong trường hợp các bên tranh chấp không thể
thống nhất với nhau;

Thay đổi trọng tài viên đã được chỉ định;

Thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc và buộc nhân chứng tham gia vào các buổi
gặp, phiên xét xử.

Thi hành các biện pháp tạm thời trước khi hội đồng trọng tài được thành lập;
Quyết định về việc không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu
hoặc không thể thực hiện được; Xác định thẩm quyền của Hội đồng trọng tài;

Đăng kí phán quyết trọng tài vụ việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×