Tải bản đầy đủ

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN tòa án NHÂN dân tối CAO THÔNG QUA THÊM 10 án lệ mới

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN
NHÂN DÂN TỐI CAO THÔNG QUA
THÊM 10 ÁN LỆ MỚI
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 10 án lệ mới và được công bố theo 
Quyết định số 269/QĐ­CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

1.Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” đối với người giúp sức trong tội “Giết người”.


Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số  07/2018/HS­GĐT ngày 20­3­2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao về vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn H, sinh năm 1977; trú tại phố  A, thị  trấn C, huyện P, tỉnh
Thừa Thiên Huế (Ngoài ra trong vụ án này còn có các bị cáo Trần Quang V, Phạm Nhật T bị kết án về  tội “Giết người”;
Dương Quang L bị kết án về tội “Che giấu tội phạm”).  Bị hại: Ông Dương Quang Q.

Xem và Download Án lệ 17/2018 tại đây!

2.Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”.

Nguồn án lệ: Bản án phúc thẩm số  331/2018/HS­PT ngày 28­5­2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về  vụ  án
“Giết người” đối với bị cáo: Phan Thành H, tên gọi khác: Đ; sinh ngày: 02­2­1995; nơi đăng ky HKTT: Xã C, huyện D,
tỉnh Binh Định; chỗ ở hiện nay: Thôn B, xã C, huyện D, tỉnh Binh Định.  Bị hại: Anh Nguyễn Anh Đ.


Xem và Download án lệ 18/2018 tại đây!

3.Án lệ số 19/2018/AL về tình tiết phạm tội “có tổ chức” trong tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 10/2013/HS­GĐT ngày 22­7­2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo: (1) Phan Chí L sinh năm 1950; trú tại khu phố B, phường
M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị.(2) Nguyễn Thị H sinh năm 1959; trú tại khu phố B, phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng
Trị. Bị hại: có 30 người bị hại, trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Xem và Download án lệ 19/2018 tại đây!

4.Án lệ số 20/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong “Tội tham ô tài sản”


Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 09/2015/HS­GĐT ngày 23­4­2015 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao
về vụ án “Tham ô tài sản” đối với bị cáo: Võ Thị Ánh N, sinh năm 1981; trú tại số 17, đường A, phường B, thành phố C,
tỉnh Bình Định. Ngoài ra, trong vụ án còn có Phan Thị Q bị kết án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”;
Võ Thị Kim T bị kết án về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước”.

Xem và Download án lệ 20/2018 tại đây!

5.Án lệ số 21/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động theo loại hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử
việc trong thư mời làm việc

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số  01/2017/LĐ­GĐT ngày 09­8­2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao về vụ án lao động “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” tại tỉnh Bình Thuận giữa nguyên
đơn là ông Trần Công T với bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn L (đại diện theo pháp luật là ông H).

Xem và Download án lệ 21/2018 tại đây!

6.Án lệ số 22/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số  08/2016/KDTM­GĐT ngày 20­5­2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao về  vụ  án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản” tại tỉnh Quảng Ninh giữa
nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn D với bị đơn là Công ty cổ phần C.

Xem và Download án lệ 22/2018 tại đây!7.Án lệ số 23/2018/AL về nghĩa vụ cung cấp thông tin về tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm

Nguồn án lệ: Bản án dân sự phúc thẩm số 313/2016/DS­PT ngày 16­3­2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
về vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn là ông Đặng Văn L (người đại diện theo ủy quyền của ông Đặng
Văn L là ông Trần Xuân H) với bị  đơn là Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ  C (người đại diện theo  ủy quyền là ông
Hoàng P, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là ông Đinh Quang T, ông Trần Ngọc T).

Xem và Download án lệ 23/2018 tại đây!

8. Án lệ  số  24/2018/AL về  hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ  khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo
hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Nguồn án lệ: Bản án dân sự  phúc thẩm số  538/2009/DS­PT ngày 31­3­2009 của Tòa án nhân dân Thành phố  Hồ Chí
Minh về v ụ  án “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị  T với bị  đơn là Công ty TNHH Bảo
hiểm nhân thọ P; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Vũ Thị Minh N.

Xem và Download án lệ 24/2018 tại đây!

9.Án lệ số 25/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá
nhân

 Nguồn án lệ:  Quyết định giám đốc thẩm số 27/2015/DS­GĐT ngày 16­10­2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất” tại thành phố Hà Nội giữa nguyên đơn là bà Phạm Thị H,
bà Phạm Thị H1, bà Phạm Thị H2 với bị đơn là ông Phạm Văn H3; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 12 người.


Xem và Download án lệ 25/2018 tại đây!

10.Án lệ số 26/2018/AL về đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng

Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số  79/2012/DS­GĐT ngày 23­02­2012 của Tòa Dân sự  Tòa án nhân dân tối
cao về vụ án dân sự  “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” tại Thành phố  Hồ Chí Minh giữa nguyên đơn là ông Phan Thanh L
với bị đơn là bà Trương Hồng Ngọc H; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lại Quang T.

Xem và Download án lệ 26/2018 tại đây!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×