Tải bản đầy đủ

Trong năm ngân sách 2005 chủ tịch UBND tỉnh b đã có một số quyết định như sau

Trong năm ngân sách 2005 chủ tịch UBND Tỉnh B đã có một số quyết định
như sau:
a- Trích 10 tỷ đồng từ quỹ dự trữ tài chính của Tỉnh để thực hiện các khoản
chi nhằm khắc phục hậu quả thiên tai diễn ra trên địa bàn của Tỉnh.
b- Sử dụng 300 triệu đồng từ dự phòng ngân sách của Tỉnh để phục vụ cho
công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
c- Chỉ đạo Chi cục Kho bạc nhà nước Tỉnh trích 50% số tăng thu của Tỉnh
để thưởng tết cho các cán bộ thuộc Cục thuế Tỉnh.
d- Cho phép Sở thể dục thể thao của Tỉnh được chuyển khoản chi 500 triệu
xây dựng phòng thể thao đa năng chưa kịp xây dựng sang năm sau tiếp tục thực
hiện.
Hỏi: Những quyết định trên của Chủ tịch UBND tỉnh là đúng, sai như thế nào? Vì
sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x