Tải bản đầy đủ

Phân tích tìm hiểu các module ERP trong công ty giả định “bán lẻ, điện máy”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------o0o----------

BÀI TẬP LỚN
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP
ĐIỆN TỬ (ERP)
Tên đề tài:

Phân tích tìm hiểu các module ERP trong công
ty giả định “bán lẻ, điện máy”
Giáo viên hướng dẫn

: TS. Đỗ Mạnh Hùng

Lớp

: ĐH – KTPM2 – K10

Nhóm


: 15

Sinh viên thực hiện

:

Nguyễn Thị Oanh
Đồng Thị Nhi
Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Hà Nội – 12/2018
1


LỜI NÓI ĐẦU
Trong suốt thời gian học tập, nhóm 15 chúng em đã nhận được nhiều sự quan
tâm, giúp đỡ của thầy và bạn bè. Để hoàn thành báo cáo này, thay mặt nhóm 15 em
xin chân thành cảm ơn đến thầy Đỗ Mạnh Hùng, người đã trực tiếp hướng dẫn giúp
chúng em hoàn thành đề tài.
Tuy thời gian chưa nhiều nhưng với sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm của các thành
viên trong nhóm, em đã có thể tự hào nói rằng nhóm 15 đã hoàn thành đề tài bằng
chính khả năng của từng thành viên. Xong để hoàn thiện hơn, các thành viên trong
nhóm rất mong nhận được những đánh giá, nhận xét, góp ý từ thầy và các bạn.
Nhóm 15 chúng em xin chân thành cảm ơn!
Nhóm sinh viên thực hiện!

2


MỤC LỤC

3


DANH SÁCH HÌNH VẼ

4


DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT


Từ viết tắt
ERP
CNTT
BTL
KDTM
CRM
HRM
SCM
GTGT
TNDN
HTKK
FAM

Diễn giải
Enterprise Resource Planning: Hoạch định nguồn lực
doanh nghiệp
Công nghệ thông tin
Bài Tập Lớn
Kinh doanh thương mại
Customer Relationship Management: Quản lý quan hệ
khách hàng
Human Resource Management: Quản lý nguồn lực
nhân sự
Supply Chain Management: Quản lý dây chuyền cung
ứng
Giá trị gia tăng
Thu nhập doanh nghiệp
Hỗ trợ kê khai
Finance Accounts Management: Quản lý tài chính –
kế toán

5


PHẦN MỞ ĐẦU
Hiện nay, các công nghệ tiên tiến phát triển ngày càng mạnh mẽ và được ứng
dụng ngày càng nhiều vào các lĩnh vực kinh tế, sản xuất cũng như đời sống thường
ngày của con người. Một điểm tiêu biểu nhất trong việc phát triển công nghệ đó
phải nói đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động. Nhờ đó công
việc được thực hiện nhanh, chính xác và đạt kết quả cao hơn rất nhiều.
Mục đích của đề tài BTL: Phân tích tìm hiểu các module ERP trong công ty giả
định “bán lẻ, điện máy”.
Phương pháp: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và tài liệu thông qua các công cụ tìm
kiếm như google, coccoc …
Tìm hiểu các website sử dụng hệ thống phần mềm ERP, từ đó có ý tưởng phân
tích các module ERP.
Dự kiến kết quả đạt được: Cung cấp những tài liệu cần thiết về hệ thống hoạch
định nguồn lực doanh nghiệp ERP.
Tóm tắt nội dung của các chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Trong chương này sẽ giới thiệu tổng quan về ERP,
hệ thống doanh nghiệp ERP triển khai ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
Chương 2: Ứng dụng các module ERP trong bán lẻ, điện máy.
Chương 3: Đánh giá kết luận. Kết luận chung cho các chương trong BTL. Nhấn
mạnh những vấn đề đã giải quyết đồng thời trình bày các vấn đề vẫn chưa được giải
quyết và đưa ra kiến nghị, đề xuất.
Tài liệu tham khảo

6


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Tổng quan về ERP
1.1.1 Khái niệm ERP
ERP viết tắt là Enterprise Resource Planning là hệ thống hoạch định nguồn
lực doanh nghiệp, là một phần mềm quản lý tổng thể tài nguyên doanh nghiệp, cho
phép doanh nghiệp tự kiểm soát được các nguồn lực của mình. Từ đó đưa ra các kế
hoạch khai thác tài nguyên một các hợp lý từ các quy trình nghiệp vụ đã xây dựng
trong hệ thống.
Hiện tại khái niệm ERP cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ cho nhiều người, có
nhiều doanh nghiệp chỉ áp dụng vài phân hệ nghiệp vụ để quản lý cho doanh nghiệp
mình, hoặc sử dụng các phần mềm quản lý khác nhau sau đó kết hợp lại một cách
rời rạc nhưng cũng cho là đã ứng dụng ERP. Để hiểu rõ hơn hãy phân tích ý nghĩa
của các từ kết hợp thành ERP như sau:
⁃ R (Resource – Tài nguyên): Resource có nghĩa là nguồn lực như tài chính,
nhân sự, công nghệ, phần cứng, dữ liệu, thông tin,… Vì vậy khi ứng dụng
ERP thì phải làm sao biến các nguồn lực này thành các tài nguyên có giá trị
cao cho doanh nghiệp.
⁃ P (Planning – Hoạch định): Chúng ta phải tính toán, hoạch định báo cáo các
khả năng phát sinh trong quá trình điều hành, sản xuất kinh doanh, trong việc
sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Chẳng hạn như khi ứng dụng ERP
thì sẽ tính chính xác kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho nhà máy sản
xuất để cung cấp đầy đủ cho các đơn hàng của nhà cung cấp. Phải hoạch
định ra kế hoạch sản xuất sao cho hợp lý, không thiếu cũng như không thừa
để đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Hoạch định ra chiến lược
kinh doanh, chính sách giá, chiết khấu, …
⁃ E (Enterprise – Doanh nghiệp): Doanh nghiệp là mục đích cuối cùng của
ERP, làm sao kết hợp tất cả các phòng ban, tất cả các chức năng nghiệp vụ
của doanh nghiệp vào chung một hệ thống máy tính duy nhất mà có thề đáp
ứng tất cả các nhu cầu quản lý khác nhau của các phòng ban.
Tóm lại, để hiểu một cách đơn giản thì ERP là phần mềm quản lý tổng thể doanh
nghiệp, trong đó phần hoạch định nguồn lực là cơ bản. Những gì quang trọng nhất
trong hoạt động doanh nghiệp đều được ERP quản lý, với mỗi ngành nghề kinh
doanh, mỗi doanh nghiệp thì kiến trúc phân hệ hay chức năng của hệ thống ERP có
thể khác nhau.
SCM là gì?
Có thể nói một cách đơn giản: SCM (Supply Chain Management – Quản lý dây
chuyền cung ứng) là một phần trong ERP. SCM được định nghĩa là quá trình từ khi
7


doanh nghiệp tìm kiếm và mua nguyên vật liệu cần thiết, sản xuất ra sản phẩm, và
đưa sản phẩm đó đến tay khách hàng.
SCM là sự phối kết hợp nhiều thủ pháp nghệ thuật và khoa học nhằm cải thiện
cách thức các công ty tìm kiếm những nguồn nguyên liệu thô cấu thành sản
phẩm/dịch vụ, sau đó sản xuất ra sản phẩm/dịch vụ đó và phân phối tới các khách
hàng. Điều quan trọng đối với bất kỳ giải pháp SCM nào, dù sản xuất hàng hoá hay
dịch vụ, chính là việc làm thế nào để hiểu được sức mạnh của các nguồn tài nguyên
và mối tương quan giữa chúng trong toàn bộ dây chuyền cung ứng sản xuất.
1.1.2 Lịch sử phát triển ERP

Hình 1. 1. Lịch sử phát triển của ERP qua các thập kỷ

Những năm 1960: là bình minh của các hệ thống máy tính doanh nghiệp đầu tiên.
Những hệ thống ban đầu này là các hệ thống máy tính cơ bản giúp quản lý các hệ
thống kiểm kê hàng tồn kho. Hầu hết các hệ thống được viết bằng các ngôn ngữ như
COBOL hay ALGOL.
Những năm 1970: đã chứng kiến các hệ thống Hoạch định nhu cầu nguyên liệu
(MRP, viết tắt của từ Material Requirement Planning) và các Hoạch định nguồn lực
sản xuất (MRP II, viết tắt của từ Manufacturing Resource Planning), đây là cơ sở
cho các hệ thống ERP sau này. Những hệ thống ban đầu này giúp tích hợp một số
lượng lớn các tiến trình vào hệ thống. Các quy trình kinh doanh tích hợp bao gồm:
• Chế tạo
• Bán hàng và phân phối
• Kế toán
• Tài chính
• Nguồn nhân lực
• Quản lý dự án
• Dịch vụ và Bảo trì
• Vận chuyển
8


• Quản lý Hàng tồn kho & Hàng tồn kho
• Quản lý tài sản
• Tạp vụ
• Kế hoạch sản xuất
Sự ra đời của hệ thống ERP cuối những năm 1980: Cuối những năm 1980 và đầu
những năm 90 đã đánh dấu sự khởi đầu của các hệ thống ERP đầu tiên. Vào thời
điểm đó, chúng chủ yếu tập trung vào các công ty lớn nhất và phức tạp nhất. Các hệ
thống này đòi hỏi sự chấp nhận rộng rãi và tư vấn để thực hiện các hệ thống mới.
Trong một số trường hợp, các công ty phải hoàn toàn tái thiết kế quy trình kinh
doanh bên trong để thực hiện đúng. Mặc dù hoạt động đầy đủ và doanh nghiệp đã
sẵn sàng, các hệ thống ERP thời đó không gần như đầy đủ tính năng như các hệ
thống hiện nay. Trong khi một số hệ thống trước đây có hỗ trợ trình cắm thêm, các
trình cắm thêm hiện có nhiều hạn chế hơn. Các mở rộng ban đầu bao gồm lập kế
hoạch, quản lý quan hệ khách hàng và quản lý chuỗi cung ứng.
ERP ngày nay: Ngày nay các hệ thống doanh nghiệp đã phát triển trở thành một bộ
phận quan trọng của hầu hết các doanh nghiệp có quy mô lớn. Ngày nay, các doanh
nghiệp có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết về mở rộng, bổ sung và tùy biến. Rất
nhiều dữ liệu được lưu trữ trên đám mây và có thể truy cập qua đám mây. Các công
ty có dữ liệu có sẵn cho họ bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào và với số tiền lớn hơn
nhiều. Ngoài ra, các hệ thống ERP cung cấp các giải pháp và phân tích dữ liệu cho
bất kỳ quy trình hoặc bộ phận nào. Các hệ thống ERP hiện tại có quy mô lớn và trực
quan như các tổ chức, nhìn nhận sự không nhất quán và đề xuất các hành động.
Có rất nhiều hệ thống ERP phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng hiện nay, ví
dụ như:
• SAP AG (mySAP.com)
• ORACLE
• MICROSOFT
• EPICOR
• INFOR
1.1.3 Đặc điểm nổi bật của hệ thống ERP
Đặc điểm nổi bật của ERP là một hệ thống phần mềm có thể mở rộng và phát
triển theo thời gian theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến
cấu trúc của chương trình.
ERP loại bỏ các hệ thống máy tính riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh
nghiệp: Tài chính, Nhân sự, Kinh Doanh, Sản xuất, Kho … ERP sẽ thay thế chúng
bằng một chương trình phần mềm hợp nhất phân chia theo các phân hệ phần mềm
khác nhau và tạo nên một mối quan hệ thống nhất với nhau. Phần mềm ERP rất linh
động trong việc cài đặt các phân hệ theo yêu cầu doanh nghiệp.
9


Các tính năng kỹ thuật quan trọng cần phải có của phần mềm ERP là: cho phép
quản lý đa tiền tệ, quản lý nhiều công ty, nhiều chi nhánh, có giao diện đa ngôn ngữ,
cho phép copy vào/ra (import/export) ra/vào EXCEL, có khả năng phân tích dữ liệu
Drill-Down …
Với hệ thống phần mềm thống nhất, đa năng, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động
từ kế hoạch hóa, thống kê, kiểm toán, phân tích, điều hành, ERP giúp theo dõi, quản
lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời
trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài. Trên thế giới, hiện có rất
nhiều công ty lớn triển khai thành công giải pháp ERP cho hoạt động quản lý sản
xuất kinh doanh của mình. Việc triển khai thành công ERP sẽ tiết kiệm chi phí, tăng
khả năng cạnh tranh, đem lại cho doanh nghiệp lợi ích lâu dài.
1.1.4 Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống ERP
Ưu điểm của hệ thống ERP
 Bao quát tầm nhìn vào tất cả các quy trình quan trọng, tất cả các phòng ban,
bộ phận khác nhau của một tổ chức (đặc biệt là cho nhân viên quản lý cấp
cao).
 Quy trình công việc tự động và mạch lạc từ một bộ phận/ chức năng sang
một bộ phận/ chức năng khác, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và
nhanh. Điều này cũng đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chồng chéo giữa
các phòng ban khác nhau được theo dõi đúng và không điều gì bị “bỏ quên”.
 Một hệ thống báo cáo thống nhất và duy nhất có thể phân tích, thống kê…
v.v… trong thời gian thực, cho tất cả các chức năng/phòng ban.
 Do cùng dùng chung một phần mềm ERP cho tất cả các phòng ban, nên việc
các phòng ban cá nhân phải mua và duy trì các hệ thống phần mềm riêng của
họ sẽ không còn cần thiết.
 Một số nhà cung cấp ERP có thể mở rộng hệ thống ERP của họ để cung cấp
các chức năng Business Intelligence, có thể cung cấp thông tin chi tiết về quy
trình kinh doanh và xác định các khu vực tiềm năng, các vấn đề để cần cải
tiến.
 Tích hợp thương mại điện tử nâng cao với hệ thống ERP – hầu hết trong số
họ có thể xử lý việc theo dõi/ xử lý đơn đặt hàng dựa trên web và từ xa.
 Có nhiều module trong hệ thống ERP như Tài chính / Định khoản, Quản lý
nhân sự, Sản xuất, Marketing / Bán hàng, Quản lý chuỗi cung ứng / Kho
hàng, CRM, Quản lý Dự án, v.v.
 Vì ERP là một hệ thống phần mềm dạng module nên nó có thể triển khai
chỉ một vài module hoặc nhiều module dựa trên yêu cầu của một tổ chức.
Nếu có nhiều module được triển khai, sự đồng bộ giữa các bộ phận khác
nhau có thể tốt hơn nhiều.
10


 Vì một hệ thống cơ sở dữ liệu được thực hiện trên máy chủ để lưu trữ tất cả
các thông tin theo yêu cầu của hệ thống ERP, nên nó cho phép lưu trữ tập
trung/ sao lưu tất cả các dữ liệu doanh nghiệp một cách đơn giản.
 Các hệ thống ERP được an toàn hơn vì nó áp dụng các chính sách bảo mật
tập trung và áp dụng cho toàn thể doanh nghiệp. Tất cả các giao dịch xảy ra
thông qua hệ thống ERP có thể được theo dõi bởi bộ phận chuyên trách và
xử lý kịp thời.
 Các hệ thống ERP cung cấp khả năng liên kết tốt hơn cho công ty và từ đó
cho phép hợp tác tốt hơn/ nhanh hơn đối với tất cả các phòng ban.
 Có thể tích hợp các hệ thống khác (như đầu đọc mã vạch, máy in, nhận diện
vân tay…) vào hệ thống ERP thông qua API (Application Programing
Interface).
 Hệ thống ERP làm cho việc theo dõi đơn đặt hàng, theo dõi hàng tồn kho,
theo dõi doanh thu, dự báo doanh thu và các hoạt động liên quan dễ dàng
hơn.
 Hệ thống ERP đặc biệt hữu ích cho việc quản lý các công ty doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp đa quốc gia tốt hơn.
Nhược điểm của hệ thống ERP
 Lập kế hoạch, tùy biến, cấu hình, thử nghiệm, triển khai đòi hỏi độ phức tạp
nhất định và kinh nghiệm của người triển khai dẫn tới chi phí khá cao.
 Triển khai ERP rất mất thời gian – các dự án có thể mất 1-3 năm (hoặc hơn)
để hoàn thành và đầy đủ chức năng.
 Quá ít tuỳ biến có thể khiến hệ thống ERP không theo sát với quá trình kinh
doanh và quá nhiều tuỳ chỉnh có thể làm tiến độ dự án chậm lại và khá khó
khăn để nâng cấp.
 Chi phí cao: Việc tiết kiệm chi phí/hoàn vốn có thể không được thực hiện
ngay sau khi triển khai ERP.
 Sự tham gia của người sử dụng là rất quan trọng để thực hiện thành công các
dự án ERP – do đó, đào tạo người dùng đầy đủ và giao diện cho người dùng
đơn giản nhất có thể là rất quan trọng. Nhưng hệ thống ERP nói chung là khó
học (và khó sử dụng) hơn những ứng dụng cơ bản khác.
 Có thể có thêm chi phí gián tiếp do thực hiện ERP – như cơ sở hạ tầng CNTT
mới, nâng cấp các kết nối internet, chứng chỉ số, v…v …
 Việc di chuyển dữ liệu hiện có sang các hệ thống ERP mới rất khó khăn
(hoặc không thể) đạt được. Tích hợp hệ thống ERP với các hệ thống phần
mềm độc lập khác cũng khó khăn như nhau (nếu có thể). Những hoạt động
này có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực nếu quá cố
gắng.
11


 Triển khai ERP là khó đạt được trong các tổ chức phi tập trung với các quy
trình kinh doanh và hệ thống khác nhau ở các phòng ban.
 Khi một hệ thống ERP được triển khai, có thể doanh nghiệp sẽ bị phụ thuộc
vào một nhà cung cấp duy nhất để nâng cấp, tuỳ chỉnh. Các công ty bị phụ
thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất và có thể không có khả năng đàm phán
hiệu quả cho các dịch vụ của họ.
 Đánh giá trước khi thực hiện hệ thống ERP là rất quan trọng. Nếu bước này
không được thực hiện đúng và kinh nghiệm kỹ thuật/ kinh doanh nguồn lực
không có sẵn trong khi đánh giá, triển khai ERP có thể trở thành một thất bại.
1.1.5 Chuẩn COBIT và chuẩn ITIL
Khái niệm ITIL?
• Information Technologies Infrastructure Library (ITIL): Thư viện kết cấu nền
công nghệ thông tin.
• ITIL là thư viện cơ sở hạ tầng CNTT, là tập hợp các best practices, mô tả
toàn bộ các quá trình và chức năng trong vòng đời dịch vụ.
• ITIL là ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ CNTT, với mục tiêu
cung cấp một dịch vụ tốt nhất sao cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh.
Khái niệm CoBit?
• COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology): Mục
tiêu kiểm soát thông tin và công nghệ liên quan.
• CoBit là 1 chuẩn quốc tế về quản lý CNTT gồm những khuôn mẫu
(framework) về các thực hành tốt nhất về quản lý CNTT do ISACA và ITGI
xây dựng năm 1996.
• CoBit cung cấp cho các nhà quản lý, những người kiểm tra và những người
sử dụng IT 1 loạt các cách đo lường, dụng cụ đo, các quy trình và các hướng
dẫn thực hành tốt nhất để giúp tăng tối đa lợi nhuận thông qua việc sử dụng
công nghệ thông tin; giúp quản lý và kiểm soát IT trong tổ chức, doanh
nghiệp.

1.2 Hệ thống doanh nghiệp ERP
1.2.1 Các chức năng cơ bản của ERP
Các phân hệ, chức năng tiêu biểu của một hệ thống ERP xây dựng ở Việt Nam
có thể như sau:
 Kế toán tài chính (Finance).
 Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution).
 Quản lý mua hàng (Purchase Control).
12


Quản lý hàng tồn kho (Stock Control).
Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control).
Quản lý dự án (Project Management).
Quản lý dịch vụ (Service Management).
Quản lý nhân sự (Human Resouce Management).
Báo cáo quản trị (Management Reporting).
Báo cáo thuế (Tax Reports).

Các module được triển khai trong ERP
Một hệ thống ERP có thể bao hàm rất nhiều chức năng trong các lĩnh vực khác
nhau. Trong rất nhiều hệ thống ERP, các chức năng đó được đóng gói lại với nhau
thành từng bộ và được gọi là các module ERP (ERP modules):
 Tài chính - Kế toán: Sổ Nhật ký chung, Tài sản Cố Định, các Khoản Phải trả,
Quản lý Tiền mặt, Đối chiếu Sổ sách.
 Kế toán Quản trị: Quản lý ngân sách, Quản lý chi phí, Quản lý các hoạt động
phát sinh chi phí.
 Quản lý nguồn nhân lực: Tuyển dụng, Đào tạo, Lương thưởng, Chế độ nghỉ
hưu và thai sản, Quản lý linh hoạt.
 Quản lý sản xuất: Kỹ thuật, Hóa đơn nguyên vật liệu, Lệnh làm việc, Quản lý
quy trình, Kiểm soát chất lượng. Quá trình sản xuất nói chung, Quản lý vòng
đời sản phẩm.
 Quy trình đặt hàng: Hàng tồn kho, Kho vận, Phân tích và Báo cáo bán hàng,
Hoa hồng Bán hàng
 Quản lý chuỗi cung ứng: Kế hoạch chuỗi cung ứng, Cấu hình Sản phẩm,
Mua hàng, hàng tồn kho.
 Quản lý dự án: Kế hoạch dự án, Kế hoạch nguồn lực, Chi phí Dự án, Thời
gian và Chi phí.
1.2.2 Triển khai ERP trên thế giới
Trên thế giới, hiện có rất nhiều doanh nghiệp lớn triển khai và sử dụng trọn bộ
giải pháp ERP cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh trên hai lĩnh vực: Sản
xuất chế tạo, kinh doanh dịch vụ. Qua thực tế đã được kiểm nghiệm, ERP được
đánh giá cao trong việc giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh hiệu quả, ERP
là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, việc triển khai thành công ERP sẽ tiết
kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại cho doanh nghiệp lợi ích lâu dài.
Theo đánh giá của các chuyên gia của Công ty SAP, lợi ích lớn nhất của ERP là sự
kế thừa các mô hình tiến trình nghiệp vụ tốt nhất được các nhà cung cấp nghiên
cứu, tích luỹ kinh nghiệm và áp dụng thành công ở một loạt các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực viễn thông trên thế giới. Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp,
13


ERP là một công cụ đắc lực để quản lý tập trung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh
doanh. ERP giúp doanh nghiệp đánh giá được dịch vụ hoặc vùng tập trung nhiều
khách hàng, đánh giá dịch vụ khách hàng ưa thích sử dụng cũng như khách hàng
tiềm năng. Bên cạnh đó, ERP còn thể hiện nhiều lợi ích khác với tính năng tích hợp
như: Phát triển khả năng mua bán và đặt hàng cũng như đăng kí dịch vụ trên mạng;
điều phối toàn bộ giá cả cho các dự án; Theo dõi, quản lí và sử dụng các tài sản; xác
định quyền hạn và trách nhiệm của từng người tham gia hệ thống… Theo các
nghiên cứu của Meta Group đối với 63 công ty thì chi phí trung bình cho một dự án
ERP bao gồm phần mềm, chi phí nhân công, tư vấn và phần cứng là 15 triệu USD.
Mặc dù các dự án ERP rất phức tạp và đắt tiền nhưng nếu được triển khai phù hợp
sẽ đem lại những lợi ích không nhỏ. Cụ thể, nếu triển khai được đầy đủ, một hệ
thống ERP có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm trung bình hàng năm khoảng 1.6 triệu
USD. Ngoài ra chương trình này còn cung cấp các chức năng cơ bản dành riêng cho
lĩnh vực viễn thông như: hỗ trợ số lượng lớn tài khoản khách hàng, phân cấp khách
hàng, tự động hóa các quy trình quan trọng. Giải pháp tích hợp nhiều loại thanh
toán, xử lý việc nhắc và đòi nợ, trả chậm, tính toán lợi nhuận, hoãn nợ, xử lý thu
hồi, trả lại,… Bên cạnh những lợi ích đạt được, các doanh nghiệp ứng dụng ERP
vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về nhân sự, kiến thức, thời gian và
chi phí triển khai ở các mức độ khác nhau tùy theo quy mô doanh nghiệp.
Chính vì những lợi ích không thể phủ nhận đó của việc triển khai ERP ở nhiều
doanh nghiệp trên thế giới đã thực hiện từ rất lâu và mang lại nhiều lợi ích cho
doanh nghiệp. Không ít tập đoàn, nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu thế giới coi
ERP là chìa khóa cho thành công của doanh nghiệp. ERP cũng được giảng dạy như
một môn học tại các trường đại học hàng đầu về quản trị doanh nghiệp.

14


Hình 1. 2. Top các công ty lớn ứng dụng hệ thống ERP

1.2.3 Triển khai ERP tại Việt Nam
Ứng dụng ERP vào quản lý là một bước phát triển tất yếu sau nhiều năm các
doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng các hệ thống phần mềm kế toán tài chính. Muốn
áp dụng được ERP trước hết phải chuẩn hoá được quy trình nghiệp vụ, vì vậy không
phải doanh nghiệp nào cũng dùng được ERP. ERP dành cho những doanh nghiệp
thực sự hướng tới một văn hoá quản lý rành mạch, nghiêm túc và đã bước được
những bước đáng kể trên con đường này. Các doanh nghiệp đã áp dụng ISO là
những đối tượng rất tốt để triển khai ERP.
Áp dụng ERP sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết nhiều bài toán quản lý, một số ví
dụ hiện đang là bức xúc của nhiều doanh nghiệp như sau:
• Tạo hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ với các kiểm tra chéo.
• Tạo các báo cáo phân tích theo nhiều chiều một cách nhanh chóng.
• Quản lý một hệ thống nhiều kho để tránh tình trạng nơi này xuất nơi kia
không nhập...
• Quản lý công nợ khách hàng.
• Quản lý hàng sản xuất dở dang, vật tư thu hồi, hàng trả lại...
• Tính giá thành sản xuất.
Việc ứng dụng ERP cũng cần đi từ thấp đến cao theo một kế hoạch được cân
nhắc thấu đáo, để tránh tình trạng chạy nhanh quá trong khi chân còn yếu. Vấn đề
chủ yếu là các thành viên từ nhân viên đến lãnh đạo trong doanh nghiệp đều cần
thời gian để làm quen với ERP và những sự thay đổi trong cách làm việc đi kèm với
15


việc áp dụng ERP. Doanh nghiệp có thể triển khai ERP theo nhiều giai đoạn, với các
giai đoạn chính như sau:
 Giai đoạn 1: triển khai các phân hệ liên quan đến kế toán tài chính. Các phân
hệ này nói chung cung cấp các chức năng của một phần mềm kế toán như
hiện nay nhiều doanh nghiệp đã dùng. Vì vậy giai đoạn 1 sẽ tương đối dễ
dàng.
 Giai đoạn 2: triển khai các phân hệ liên quan đến hậu cần như quản lý kho,
quản lý việc giao nhận hàng... Các phân hệ này sẽ lập tức tự tích hợp vào các
phân hệ kế toán. Sau giai đoạn này ERP đã quản lý gần như mọi phòng ban
trong doanh nghiệp, chỉ trừ dưới phân xưởng.
 Giai đoạn 3: đối với các doanh nghiệp sản xuất, giai đoạn này sẽ triển khai
các phân hệ liên quan đến quản lý sản xuất và giá thành sản phẩm. Tùy từng
hệ thống ERP, việc quản lý sản xuất có thể rất chi tiết đến từng giờ máy và
giờ công lao động.
Giai đoạn 1 và 2 nói chung có thể triển khai tại mọi doanh nghiệp. Giai đoạn 3
đòi hỏi việc sản xuất của doanh nghiệp phải tương đối quy củ và hiện đại. Có thể
doanh nghiệp chỉ chọn áp dụng ERP đến giai đoạn 2 nếu thấy việc quản lý phân
xưởng của mình còn quá nhiều yếu tố phi chuẩn. Áp dụng được ERP đến giai đoạn
3 sẽ chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp đầu đàn.
Theo đánh giá của các chuyên gia của Công ty SAP, lợi ích lớn nhất của ERP là
sự kế thừa các mô hình tiến trình nghiệp vụ tốt nhất được các nhà cung cấp nghiên
cứu, tích luỹ kinh nghiệm và áp dụng thành công ở một loạt các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực viễn thông trên thế giới. Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp,
ERP là một công cụ đắc lực để quản lý tập trung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh
doanh. ERP giúp doanh nghiệp đánh giá được dịch vụ hoặc vùng tập trung nhiều
khách hàng, đánh giá dịch vụ khách hàng ưa thích sử dụng cũng như khách hàng
tiềm năng. Bên cạnh đó, ERP còn thể hiện nhiều lợi ích khác với tính năng tích hợp
như: Phát triển khả năng mua bán và đặt hàng cũng như đăng kí dịch vụ trên mạng;
điều phối toàn bộ giá cả cho các dự án; Theo dõi, quản lí và sử dụng các tài sản;
Xác định quyền hạn và trách nhiệm của từng người tham gia hệ thống …
Theo các nghiên cứu của Meta Group đối với 63 công ty thì chi phí trung bình
cho một dự án ERP bao gồm phần mềm, chi phí nhân công, tư vấn và phần cứng là
15 triệu USD. Mặc dù các dự án ERP rất phức tạp và đắt tiền nhưng nếu được triển
khai phù hợp sẽ đem lại những lợi ích không nhỏ. Cụ thể, nếu triển khai được đầy
đủ, một hệ thống ERP có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm trung bình hàng năm
khoảng 1.6 triệu USD.
Ngoài ra chương trình này còn cung cấp các chức năng cơ bản dành riêng cho
lĩnh vực viễn thông như: hỗ trợ số lượng lớn tài khoản khách hàng, phân cấp khách
16


hàng, tự động hóa các quy trình quan trọng. Giải pháp tích hợp nhiều loại thanh
toán, xử lý việc nhắc và đòi nợ, trả chậm, tính toán lợi nhuận, hoãn nợ, xử lý thu
hồi, trả lại,…
Chính vì những lợi ích không thể phủ nhận đó của việc triển khai ERP tại doanh
nghiệp mà hiện nay ở nước ta có không ít doanh nghiệp triển khai hoạt động đó.
1.2.4 Phân loại các phần mềm ERP ở Việt Nam hiện nay
Phân loại theo nhà cung cấp
Phần mềm ERP của các nhà cung cấp nước ngoài.
Đối với một dự án ERP, ngoài chi phí cho bản quyền phần mềm, chi phí cho nhà
tư vấn triển khai phần mềm, doanh nghiệp còn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và
công sức cho việc triển khai ERP.
Ưu điểm lớn nhất của phần mềm ERP nước ngoài thường có bề dầy kinh nghiệm
và đã áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Thêm vào đó, sản
phẩm được xây dựng trên nền tảng công nghệ cao cộng với quy trình quản lý được
chuẩn hóa.
Đặc biệt: trong hệ thống ERP, Kế toán thường là module quan trọng nhất.
Module này là đầu mối trung tâm của dữ liệu, có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ
phát sinh và in ra các báo cáo theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Do
vậy, hệ thống của các nhà cung cấp ngoài thường không đáp ứng được yêu cầu này.
Có một thực tế rằng: rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh, nhà máy
ở Việt Nam dùng chung các phần mềm nước ngoài với cả hệ thống vẫn cần những
phần mềm của Việt Nam để lên các báo cái tài chính phù hợp.

17


Hình 1. 3. Rất nhiều nhà cung cấp phần mềm ERP ở Việt Nam hiện nay được các
doanh nghiệp tin dùng

Phần mềm ERP của các nhà cung cấp trong nước
CNTT phát triển, những doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng đủ khả năng tự
thiết kế những phần mềm ERP “thuần Việt”. Với những phần mềm này được thiết
kế phù hợp với năng lực, trình độ của nhân sự Việt Nam.
Một trong những thế mạnh hiển nhiên của các phần mềm ERP trong nước là các
quy trình xử lý tài chính kế toán trên phần mềm đều dễ dàng tuân thủ theo chuẩn
mực kế toán Việt Nam hiện hành cũng như cập nhật kịp thời và nhanh chóng những
thay đổi liên tục của các thông tư, quyết định, hướng dẫn… của chế độ kế toán
trong nước.
Phân loại hệ thống ERP theo chi phí đầu tư
18


Chi phí là 1 vấn đề không thể không nhắc tới khi triển khai dự án ERP. Một hệ
thống ERP quốc tế giá sẽ cao hơn nhiều lần so với ERP nội địa tự phát triển, đi kèm
đó là những lợi ích lâu dài. Việc phân loại ERP theo chi phí cũng khá rõ rệt:
Các phần mềm ERP chi phí thấp như ERP dưới dạng website, được các công
ty đặt hàng viết theo yêu cầu, do một số team triển khai trong nước thực hiện. Tuy
các dự án này có chi phí thấp, nhưng độ rủi ro cao do thiếu tính chuyên nghiệp, dễ
phát sinh các chi phí ẩn, và đặc biệt là không có tính bảo mật cao.
Các phần mềm ERP chi phí tầm trung được thiết kế và hoàn thiên bởi các đơn
vị triển khai lớn trong nước. Thông thường tính ổn định và khả năng đáp ứng nhu
cầu doanh nghiệp của loại phần mềm này sẽ khá cao, nhưng các nơi triển khai họ
thường không triển khai toàn bộ các chức năng của hệ thống ERP mà thường chỉ có
1 số phân hệ như Kế toán tài chính, bán hàng, mua hàng, kho…
Các hệ thống ERP chi phí cao của nước ngoài, quy trình chuẩn và độ uy tín
cao, triển khai hầu hết các phân hệ, chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp lớn, nhiều
chi nhánh và các công ty đa quốc gia. Với loại này, tính bảo mật và khả năng tùy
biến theo yêu cầu doanh nghiệp cao tuy nhiên khả năng triển khai thành công lại
phụ thuộc vào đơn vị triển khai (và vô số thứ khác như chi phí, nhân sự, quy trình
và tính định hướng của doanh nghiệp).
1.2.5 So sánh các loại phần mềm ERP trên thị trường hiện nay
Phần mềm ERP đóng gói
Phần mềm ERP đóng gói là một loại phần mềm được các nhà sản xuất đầu tư
nghiên cứu, tổng hợp từ rất nhiều khảo sát nhu cầu thực tế các nghiệp vụ hoặc một
số lĩnh vực nào đó của doanh nghiệp. Từ những dữ liệu thu thập được kết hợp với
những chuẩn mực, nghiệp vụ đặc trưng của doanh nghiệp, nhà sản xuất sẽ tập hợp
thành những điểm chung và xây dựng nên một mô hình tổng thể.
Ưu điểm:
Phần mềm ERP kiểu này có chi phí tương đối hợp lý và đối với những người
không am hiểu về kỹ thuật, về công nghệ cũng rất dễ sử dụng. Thời gian triển khai
cũng rất nhanh gon, chỉ cần đăng ký tên miền là có thể sử dụng được ngay, không
cần chờ đợi.
Ngoài ra, phần mềm ERP đóng gói thường xuyên cập nhật dựa vào phân tích
những yêu cầu mới của khách hàng. Số lượng khách hàng sử dụng phần mềm ERP
đóng gói cũng rất lớn nên người sử dụng dễ dàng trao đổi với cộng đồng này mỗi
khi gặp bất cứ khó khăn nào.

19


Sử dụng online dựa vào công nghệ điện toán đám mây cũng là một trong những
ưu điểm của phần mềm đóng gói ERP vì tiết kiệm được rất nhiều chi phí và mức độ
tiện lợi cao.
Ngoài ra, phần mềm ERP đóng gói thường xuyên cập nhật dựa vào phân tích
những yêu cầu mới của khách hàng. Số lượng khách hàng sử dụng phần mềm ERP
đóng gói cũng rất lớn nên người sử dụng dễ dàng trao đổi với cộng đồng này mỗi
khi gặp bất cứ khó khăn nào.
Sử dụng online dựa vào công nghệ điện toán đám mây cũng là một trong những
ưu điểm của phần mềm đóng gói ERP vì tiết kiệm được rất nhiều chi phí và mức độ
tiện lợi cao.
Nhược điểm:
Chính bởi vì các phần mềm kiểu này được viết sẵn nên không thể đáp ứng hoàn
toàn yêu cầu đặc thù của các doanh nghiệp được nên đối với các công ty có đặc thù
riêng thường lựa chọn sử dụng loại phần mềm viết theo yêu cầu.
Các phần mềm ERP đóng gói thường có các phân hệ chức năng chính dưới đây:
Kế toán tài chính (Finance).
Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution).
Quản lý mua hàng (Purchase Control).
Quản lý hàng tồn kho (Stock Control).
Quản lý nhân sự (Human Resouce Management).
Báo cáo quản trị (Management Reporting).
Báo cáo thuế (Tax Reports).

Trong mỗi phân hệ chính lại chứa các phân hệ chức năng con. Ví dụ như phân
hệ kế toán tài chính bao gồm các chức năng con như sau:


Sổ cái (General Ledger).
Quản lý vốn bằng tiền (Cash management).
Công nợ phải thu (Accounts Receivable).
Công nợ phải trả (Account Payable).
Tài sản cố định (Fixed Assets).

Tuy nhiên, để biết được doanh nghiệp mình phù hợp với loại hình ERP nào, cần
sử dụng những phân hệ nào cần trải qua quá trình phân tích kỹ lưỡng nhu cầu của
mình, tìm hiểu sâu về hệ thống ERP, hiểu được phần mềm quản lý ERP là gì và vai
trò của chúng, phối hợp làm việc cùng nhà cung cấp ERP để có thể đưa ra những
quyết định chính xác nhất.
Phần mềm ERP viết theo yêu cầu

20


Phần mềm ERP viết theo yêu cầu là loại phần mềm được các nhà cung cấp thiết
kế, xây dựng thích ứng những đặc điểm, quy trình hoạt động mà doanh nghiệp đang
áp dụng, do chính doanh nghiệp đưa ra yêu cầu phát triển.
Ưu điểm:
Chính đặc trưng của phần mềm này sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận với
các tiện ích của phần mềm phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị mình.
Nhược điểm:
Vì những lợi ích mang tính thiết thực và gần gũi như thế nên các nhà cung cấp
phần mềm ERP kiểu này thường tính giá khá cao, thêm vào đó là các chi phí về
triển khai, nâng cấp ứng dụng trong tương lai. Thông thường, mức giá triển phai
phần mềm ERP viết theo yêu cầu tối thiểu cũng từ vài nghìn USD trở lên, chưa kể
chi phí bảo trì, viết sửa,…
Thêm nữa, phần mềm này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cũng như trình độ
của nhà cung cấp và sự phân tích ban đầu, nếu nhà cung cấp không có kinh nghiệm
về những hệ thống thông tin cùng loại, thì sau này, khi nhu cầu của doanh nghiệp
thay đổi, việc nâng cấp hệ thống sẽ rất khó khăn hoặc tốn kém.
Thời gian triển khai phần mềm ERP viết theo yêu cầu cũng là một trở ngại lớn
với các doanh nghiệp. Thông thường, từ lúc đưa ra yêu cầu đến lúc triển khai sử
dụng thì doanh nghiệp cần chờ tối thiểu 6 tháng hoặc lâu hơn nữa.

Hình 1. 4. Kế hoạch thực hiện viết phần mềm ERP

Phần mềm ERP nước ngoài
Những cái tên phần mềm ERP nước ngoài được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam
có thể kể đến như ERP SAP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics, Sage ERP.
Ưu điểm:
Điểm chung của các phần mềm kiểu này là có bề dầy kinh nghiệm và đã áp dụng
thành công tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Thêm vào đó, sản phẩm được xây
dựng trên nền tảng công nghệ cao cộng với quy trình quản lý được chuẩn hóa.
21


Nhược điểm:
Tuy nhiên, các phần mềm ERP ngoại rất đắt đỏ. Ngoài chi phí tư vấn, triển khai
phần mềm, doanh nghiệp còn phải trả khoản tiền bản quyền tương đối lớn cho nhà
sản xuất ERP ngoại. Vì vậy tổng chi phí bỏ ra của doanh nghiệp cho dự án triển
khai sản phẩm ERP ngoại là không hề nhỏ.Thực tế ghi nhận rằng, chi phí để triển
khai dự án ERP ngoại với doanh nghiệp cỡ vừa ở Việt nam vào khoảng vài trăm
ngàn USD. Dự án thấp nhất cũng phải có giá trị khoảng vài chục ngàn USD.
Đặc biệt: trong hệ thống ERP, Kế toán thường là module quan trọng nhất.
Module này là đầu mối trung tâm của dữ liệu, có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ
phát sinh và in ra các báo cáo theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Do
vậy, Hệ thống của các nhà cung cấp ngoài thường không đáp ứng được yêu cầu này.

22


CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CÁC MODULE ERP TRONG BÁN LẺ,
ĐIỆN MÁY
2.1 Ứng dụng mô hình ERP trong quản trị doanh nghiệp KDTM.
Tất cả các doanh nghiệp đều có thể áp dụng ERP, cho dù là công ty quy mô lớn
hay vừa và nhỏ, cho dù là công ty đa quốc gia hay công ty của tập đoàn nhà
nước. Tính năng linh hoat, dễ ứng dụng, dễ điều chỉnh của hệ thống là đặc trưng của
giải pháp quản trị ERP. Sự thân thiện với người sử dụng và đáp ứng nhu cầu cho
người sử dụng là đặc thù của giải pháp phần mềm này.
Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại là mắt xích đóng vai trò rất quan
trọng trong nền kinh tế. Đây là các đơn vị trung gian mang sản phẩm từ các nhà sản
xuất đưa đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Như vậy các doanh nghiệp thương mại
không hề tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất mà tập trung theo hướng cải
thiện khả năng quản lý, cụ thể là hệ thống cung ứng sản phẩm bán sản phẩm cho
khách hàng.
Lợi nhuận biên mà mỗi sản phẩm được phân phối đem lại thực tế là khá nhỏ nên
để tối đa lợi nhuận thì công tác quan trọng nhất của doanh nghiệp chính là tối ưu
hóa hiệu quả trong quản lý, kinh doanh. Do đó mô hình kinh doanh mà đơn vị
hướng đến ở đây là lợi nhuận chứ không phải chất lượng sản phẩm.
Vì nguyên nhân đó mà ERP sử dụng trong doanh nghiệp thương mại phân
phối sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp tối ưu quy trình quản lý. Cụ thể các doanh
nghiệp thuộc lĩnh vực này sẽ đi sâu vào quản lý các hoạt động kinh doanh theo một
số mô hình chủ yếu:
• Quản lý nhà cung cấp
• Quản lý kho hàng
• Quản lý quá trình mua hàng
• Quản lý khách hàng
• Quản lý các đại lý
• Quản lý quá trình bán hàng
• POS tích hợp
• Quản lý hoạt động tiếp thị, giảm giá, khuyến mãi
• Quản lý chi phí hoạt động
• Quản lý tài chính – luồng tiền

23


Để chuẩn bị cho sự tăng trưởng, các doanh nghiệp cần xem xét đầu tư vào công
nghệ, nhất là đầu tư phầm mềm ERP. Một điều rõ ràng rằng: bất kỳ một khoản đầu
tư vào công nghệ nào cũng phải mang lại giá trị cho doanh nghiệp. Để xác định
được giá trị và chi phí tương ứng thì các doanh nghiệp cần phải lập một bản kế
hoạch cho việc đầu tư công nghệ và xây dựng khuôn mẫu.
Nội dung sẽ bao gồm:

Hình 2. 1. Sáu bước giúp lập kế hoạch và đầu tư chặt chẽ

a) Mô tả cách thức trong kinh doanh

Bước đầu tiên trong xây dựng kế hoạch đầu tư là xác định rõ ràng những thách
thức trong kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư ERP.
Mô tả những khía cạnh của môi trường kinh doanh dẫn đến sự cần thiết của giải
pháp ERP, bao gồm: Tại sao vấn đề đó tồn tại; nhân sự, quy trình hoặc những hạn
chế về công nghệ gây ra rắc rối, những ảnh hưởng của các vấn đề đó đối với doanh
nghiệp và thời hạn các vấn đề đó phải được giải quyết.
Một số thách thức chung dẫn làm cho các công ty phải xem xét đến giải pháp
ERP bao gồm:


Mong muốn phát triển hệ thống

Nhiều doanh nghiệp, cửa hàng hệ thống muốn phát triển thông qua việc sáp
nhập hoặc tổ chức có hệ thống. Tuy nhiên, sự tồn tại của nhiều quy trình hoặc các
ứng dụng kinh doanh có thể làm cho việc quản lý trở nên khó khăn trong các tập
đoàn lớn.
24


Ví dụ, sự tồn tại của phần mềm kế toán có thể không hỗ trợ công ty con hoặc các
văn phòng ở nhiều địa bàn, công ty được mua lại có thể có những cách thức hoạt
động riêng. Công ty cần một phần mềm ứng dụng chung để chuẩn hóa quy trình
kinh doanh xuyên suốt toàn tổ chức.
Doanh nghiệp cần một hệ thống có thể xử lý số lượng lớn nghiệp vụ và số người
sử dụng ngày càng tăng. Hoặc cần có nhiều chức năng vượt trội như hệ thống báo
cáo và phân tích kinh doanh phức tạp, CRM hoặc tính lương.


Quy trình kinh doanh không hiệu quả

Nhiều doanh nghiệp, hệ thống cửa hàng thực hiện những quy trình kinh doanh
tồn nhiều thời gian, không hiệu quả, không đúng hướng. Chẳng hạn, nhân viên trích
lọc thông tin bằng tay trên bảng tính để lập báo cáo, nhập lại thông tin khách hàng
vào các mẫu khác nhau, cũng như tổng hợp dữ liệu từ nhiều công ty bằng tay hoặc
nhập thông tin từ sổ chấm công bằng giấy.


Nhu cầu cắt giảm chi phí

Trong điều kiện khó khăn và không ổn định của nền kinh tế, nhiều tổ chức tìm
cách cắt giảm chi phí hoạt động để giữ vững tỷ suất lợi nhuận. Lúc này, họ sẽ muốn
triển khai ERP để tự động hóa những công việc thủ công và cho phép nhân viên tập
trung vào những vấn đề khác.
Nhiều doanh nghiệp sử dụng ERP để giảm chi phí vận chuyển và phân phối sản
phẩm bằng cách đưa hoạt động của họ gần với khách hàng hơn.
Một số doanh nghiệp muốn chuẩn hóa quy trình để quản lý hoạt động phân phối về
mặt địa lý trong khi vẫn cho phép công ty tổng hợp thông tin tài chính.


Hệ thống lỗi thời

Nhiều doanh nghiệp có hệ thống thông tin đã lỗi thời, nó không thể hỗ trợ gì
thêm cho hoạt động của doanh nghiệp. Họ cần chuyển sang một hệ thống ERP mới
có nhiếu chức năng hơn, dễ nâng cấp và hỗ trợ tốt hơn.
b) Những lợi ích ERP mang lại cho hệ thống

Thay thế một hệ thống đã lỗi thời bằng một hệ thống ERP hiện đại có thể mang
lại cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết thể xác định những thử thách kinh
doanh khi cắt giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×