Tải bản đầy đủ

Anh t và chị h được gia đình tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán từ ngày 1

Anh T và chị H được gia đình tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán từ ngày 1/10/2008 (không có đăng
ký kết hôn). Trong lễ cưới, cha mẹ anh T tuyên bố cho chị H một sợi dây chuyền (5 chỉ vàng). Hai năm sau,
cha mẹ anh T cho vợ chồng anh mảnh đất 150m2 để làm nhà và hai người đã cùng đứng tên chủ quyền
mảnh đất này. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, hai anh chị đã có các con chung là cháu M (2010) và cháu N
(2012). Đến cuối năm 2017, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Ngày 12/10/2017, anh T đã làm đơn xin
ly hôn gửi đến Toà án (Toà đã thụ lý). Trong thời gian chờ giải quyết vụ việc, ngày 15/10/2017, anh T đã kết
hôn với chị X (có đăng ký kết hôn) Toà án sẽ giải quyết vụ việc như thế nào (chia tài sản và con chung) ? Tại
sao? Chị H có đơn yêu cầu Toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa anh T và chị X. Toà án sẽ xử lý yêu
cầu này ra sao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×