Tải bản đầy đủ

Tường hợp vợ chồng thực sự tự nguyện ly hôn đã thoả thuận được về việc chia tài sản và nuôi dưỡng con cái thì toà án phải chấp nhận cho ly hôn

Tường hợp vợ chồng thực sự tự nguyện ly hôn đã thoả thuận được về việc chia tài sản và nuôi dưỡng con
cái thì Toà án phải chấp nhận cho ly hôn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×