Tải bản đầy đủ

Anh t và chị h sống chung với nhau không đăng kí kết hôn mà chỉ tổ chức lễ cưới theo phong tục truyền thống bắt đầu từ ngày 5

Anh T và chị H sống chung với nhau không đăng kí kết hôn mà chỉ tổ chức lễ cưới theo phong tục truyền
thống bắt đầu từ ngày 5/4/2009, năm 2011 anh chị sinh được M, năm 2013 sinh được N. Năm 2014 chị H
được bố mẹ cho 250 triệu, năm 2015 bố mẹ anh T cho vợ chồng anh chị 200 triệu, năm 2016 anh chị dùng
số tiền này mua được căn nhà cấp bốn 90m2, năm 2017 anh chị phát sinh mẫu thuẫn, đồng nghiệp hàng
xóm và gia đình hòa giải không được. ngày 6/6 /2017 chị H viết đơn tời tòa án huyện X xin li hôn và yêu
cầu chia tài sản của vợ chồng.Hỏi: Tòa sẽ giải quyết quan hệ hôn nhân của hai người như thế nào?2. Tòa
án sẽ giải quyết việc chia tài sản của hai người như thế nào? (Nêu rõ các căn cứ pháp lí)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×