Tải bản đầy đủ

Ly hôn theo yêu cầu của 1 bên vợ

Ly hôn theo yêu cầu của 1 bên vợ (chồng) không phải thông qua thủ tục hoà giải tại TA. TA tuyên bố 1 bên
vợ hoặc chồng chết là sự kiện pháp lý làm chấm dứt thực sự hôn nhân của họ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×