Tải bản đầy đủ

Con sinh ra sau khi người chồng chết thì được xác định là con chung của hai vợ chồng

Con sinh ra sau khi người chồng chết thì được xác định là con chung của hai vợ chồng. Con chung của vợ
chồng trong thời kì hôn nhân là con cùng thuyết thống với cha mẹ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×